WP Sitemap Page

Add a sitemap on any of your page using the simple shortcode [wp_sitemap_page]. Improve the…


Tony Archambeau 200 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 3 javë më parë

SMK Sidebar Generator

This plugin generates as many sidebars as you need. Then allows you to place them…


Andrew Surdu 40 000+ instalime aktive Testuar me 5.7.4 Përditësuar 8 muaj më parë

FakerPress

FakerPress është një rrugë e qëruar për të prodhuar në instalimin tuaj të WordPress-it të…


Gustavo Bordoni 20 000+ instalime aktive Testuar me 5.6.6 Përditësuar 10 muaj më parë

Child Theme Wizard

Creates a child theme with one click and lets you customise its options.


Jay Versluis 10 000+ instalime aktive Testuar me 5.7.4 Përditësuar 9 muaj më parë

PDF Thumbnails

This plugin generates a thumbnail everytime you upload a PDF attachment. Generated thumbnail is an…


Stian Liknes 2 000+ instalime aktive Testuar me 4.6.21 Përditësuar 5 vjet më parë

EZ Form Calculator

Create Estimation Forms, Cost Calculators, Payment Forms and More with ez Form Calculator


Michael Schuppenies 1 000+ instalime aktive Testuar me 5.5.7 Përditësuar 1 vit më parë

Barcode QRcode Generator

This plugin adds the functionality to output barcodes and qrcodes by use of the shortcodes.


Hiroaki Miyashita 400+ instalime aktive Testuar me 4.9.18 Përditësuar 4 vjet më parë

thumbGen

This plugin creates a function named thumbGen() that allows to show any image in the…


Sebastián Barría 400+ instalime aktive Testuar me 4.1.33 Përditësuar 7 vjet më parë