WP Sitemap Page

Add a sitemap on any of your page using the simple shortcode [wp_sitemap_page]. Improve the…


Tony Archambeau 300 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.4 Përditësuar 7 muaj më parë

SMK Sidebar Generator

This plugin generates as many sidebars as you need. Then allows you to place them…


Andrew Surdu 30 000+ instalime aktive Testuar me 5.7.6 Përditësuar 1 vit më parë

FakerPress

FakerPress është një rrugë e qëruar për të prodhuar në instalimin tuaj të WordPress-it të…


Gustavo Bordoni 20 000+ instalime aktive Testuar me 5.9.3 Përditësuar 3 muaj më parë

PDF Thumbnails

This plugin generates a thumbnail everytime you upload a PDF attachment. Generated thumbnail is an…


Stian Liknes 2 000+ instalime aktive Testuar me 4.6.23 Përditësuar 6 vjet më parë

EZ Form Calculator

Create Estimation Forms, Cost Calculators, Payment Forms and More with ez Form Calculator


Michael Schuppenies 1 000+ instalime aktive Testuar me 5.5.9 Përditësuar 2 vjet më parë

Barcode QRcode Generator

This plugin adds the functionality to output barcodes and qrcodes by use of the shortcodes.


Hiroaki Miyashita 500+ instalime aktive Testuar me 4.9.20 Përditësuar 4 vjet më parë

thumbGen

This plugin creates a function named thumbGen() that allows to show any image in the…


Sebastián Barría 400+ instalime aktive Testuar me 4.1.35 Përditësuar 7 vjet më parë