WP Sitemap Page

Add a sitemap on any of your page using the simple shortcode [wp_sitemap_page]. Improve the…


Tony Archambeau 300 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.5 Përditësuar 11 muaj më parë

SMK Sidebar Generator

This plugin generates as many sidebars as you need. Then allows you to place them…


Andrew Surdu 30 000+ instalime aktive Testuar me 5.7.7 Përditësuar 2 vjet më parë

FakerPress

FakerPress është një rrugë e qëruar për të prodhuar në instalimin tuaj të WordPress-it të…


Gustavo Bordoni 20 000+ instalime aktive Testuar me 5.9.4 Përditësuar 7 muaj më parë

Child Theme Wizard

Creates a child theme with one click and lets you customise its options.


Jay Versluis 10 000+ instalime aktive Testuar me 6.0.2 Përditësuar 2 muaj më parë

PDF Thumbnails

This plugin generates a thumbnail everytime you upload a PDF attachment. Generated thumbnail is an…


Stian Liknes 2 000+ instalime aktive Testuar me 4.6.24 Përditësuar 6 vjet më parë

EZ Form Calculator

Create Estimation Forms, Cost Calculators, Payment Forms and More with ez Form Calculator


Michael Schuppenies 1 000+ instalime aktive Testuar me 5.5.10 Përditësuar 2 vjet më parë

Barcode QRcode Generator

This plugin adds the functionality to output barcodes and qrcodes by use of the shortcodes.


Hiroaki Miyashita 500+ instalime aktive Testuar me 4.9.21 Përditësuar 5 vjet më parë

thumbGen

This plugin creates a function named thumbGen() that allows to show any image in the…


Sebastián Barría 300+ instalime aktive Testuar me 4.1.36 Përditësuar 8 vjet më parë

Dummy Images

This plugin is a generator of customizable dummy images.


mbelchev 200+ instalime aktive Testuar me 5.8.5 Përditësuar 9 muaj më parë