Shtojca Që Punojnë Me Blloqet

Shihini krejt Shtojca Që Punojnë Me Blloqet

Recipe Blocks

Easy to use blocks for posting recipes that include Details, Ingredients, Directions, and Source URL.


Magda Sicknick Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.1.0 Përditësuar 4 muaj më parë

Invoicing – Invoice & Payments Plugin

WordPress Invoicing & payments plugin that allows to create Invoices, send them to clients and…


AyeCode Ltd 2 000+ instalime aktive Testuar me 5.2.3 Përditësuar 2 muaj më parë

Shtojca të Zgjedhura

Shihini krejt Shtojca të Zgjedhura

Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.2.3 Përditësuar 4 muaj më parë

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.2.3 Përditësuar 5 muaj më parë

Shtojca Beta

Shihini krejt Shtojca Beta

Gutenberg

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200 000+ instalime aktive Testuar me 5.2.3 Përditësuar 3 ditë më parë

Shtojca Popullore

Shihini krejt Shtojca Popullore

Contact Form 7

Edhe një tjetër shtojcë për formular kontaktesh. E thjeshtë, por e zhdërvjellët.


Takayuki Miyoshi 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.2.3 Përditësuar 2 muaj më parë

Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.2.3 Përditësuar 4 muaj më parë

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.2.3 Përditësuar 5 muaj më parë