Shtojca Që Punojnë Me Blloqet

Shihini krejt Shtojca Që Punojnë Me Blloqet

TinyMCE Advanced

Extends and enhances the block editor (Gutenberg) and the classic editor (TinyMCE).


Andrew Ozz 2+ milionë instalime aktive Testuar me 5.4 Përditësuar 3 ditë më parë

Layout Grid Block

A Gutenberg container block to let you align items consistently across a global grid.


Automattic 20 000+ instalime aktive Testuar me 5.4 Përditësuar 3 ditë më parë

Shtojca të Zgjedhura

Shihini krejt Shtojca të Zgjedhura

Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.4 Përditësuar 2 javë më parë

Përpunues Klasik

Aktivizon përpunuesin e mëparshëm "klasik" dhe skenën Përpunoni Postim në stil të dikurshëm me TinyMCE,…


WordPress Contributors 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.3.2 Përditësuar 5 muaj më parë

bbPress

bbPress është software forumesh për WordPress-in.


The bbPress Contributors 300 000+ instalime aktive Testuar me 5.4 Përditësuar 2 muaj më parë

Shtojca Beta

Shihini krejt Shtojca Beta

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team 400+ instalime aktive Testuar me 5.4 Përditësuar 1 ditë më parë

Background Image Cropper

This plugin is a WordPress core feature-plugin that adds cropping to background images for parity…


Nick Halsey 600+ instalime aktive Testuar me 5.4 Përditësuar 5 ditë më parë

Gutenberg

Shtojca Gutenberg furnizon te WordPress-i veçori për përpunim, përshtatje dhe ndërtim sajtesh. Kjo shtojcë beta…


Gutenberg Team 200 000+ instalime aktive Testuar me 5.3.2 Përditësuar 1 javë më parë

Lazy Loading Feature Plugin

WordPress feature plugin for testing and experimenting with automatically adding the "loading" HTML attribute. Not…


The WordPress Team 400+ instalime aktive Testuar me 5.4 Përditësuar 2 javë më parë

Shtojca Popullore

Shihini krejt Shtojca Popullore

Contact Form 7

Edhe një tjetër shtojcë për formular kontaktesh. E thjeshtë, por e zhdërvjellët.


Takayuki Miyoshi 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.4 Përditësuar 4 javë më parë

Yoast SEO

Përmirësoni SEO-n e WordPress-it tuaj: Shkruani lëndë më të mirë dhe kini një sajt WordPress…


Team Yoast 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.4 Përditësuar 3 ditë më parë

Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.4 Përditësuar 2 javë më parë

Përpunues Klasik

Aktivizon përpunuesin e mëparshëm "klasik" dhe skenën Përpunoni Postim në stil të dikurshëm me TinyMCE,…


WordPress Contributors 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.3.2 Përditësuar 5 muaj më parë