WordPress.org

Shqipëri

Drejtori Shtojcash

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Plugins extend and expand the functionality of WordPress. 49,034 shtojca with 1,577,646,418 shkarkime gjithsej are at your fingertips.

(346)
Përditësuar së Fundi: 6 ditë ago
200,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2
(1,276)
Përditësuar së Fundi: 2 javë ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2
(724)
Përditësuar së Fundi: 3 muaj ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2

A simple and easy way to test your theme for all the latest WordPress standards and practices. A great theme development tool!

By: Samuel Wood (Otto) and Simon Prosser.

(221)
Përditësuar së Fundi: 3 muaj ago
100,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.5.6