Shtojca Që Punojnë Me Blloqet

Shihini krejt Shtojca Që Punojnë Me Blloqet

Algori Social Share Buttons

Algori Social Share Buttons is a Gutenberg Block Plugin that enables you add Social Media…


Kevin Bazira Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.0.3 Përditësuar 2 muaj më parë

Premium Blocks for Gutenberg

Gutenberg blocks that will help you build amazing pages with the new WordPress Gutenberg editor.


Leap13 3 000+ instalime aktive Testuar me 5.0.3 Përditësuar 20 orë më parë

Appointment Hour Booking – WordPress Booking Plugin

Appointment Hour Booking is a plugin for creating booking forms for appointments with a start…


CodePeople 1 000+ instalime aktive Testuar me 5.0.3 Përditësuar 2 ditë më parë

Shtojca të Zgjedhura

Shihini krejt Shtojca të Zgjedhura

Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.0.3 Përditësuar 2 muaj më parë

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 2+ milionë instalime aktive Testuar me 5.0.3 Përditësuar 1 muaj më parë

Shtojca Beta

Shihini krejt Shtojca Beta

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 200 000+ instalime aktive Testuar me 5.0.3 Përditësuar 1 orë më parë

Shtojca Popullore

Shihini krejt Shtojca Popullore

Contact Form 7

Edhe një tjetër shtojcë për formular kontaktesh. E thjeshtë, por e zhdërvjellët.


Takayuki Miyoshi 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.0.3 Përditësuar 1 muaj më parë

Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.0.3 Përditësuar 2 muaj më parë