Shtojca të Aktivizuara Me Bazë Blloku

Shihini krejt Shtojca të Aktivizuara Me Bazë Blloku

Marcus Hiles Wistia Shortcodes

Easily embed Wistia videos using a shortcode or with a Wistia video Gutenberg block.


Marcus Hiles 40+ instalime aktive Testuar me 5.0.1 Përditësuar 3 ditë më parë

Block Gallery – Photo Gallery Gutenberg Blocks

Block Gallery is a suite of beautiful gallery Gutenberg blocks for photographers, artists, writers and…


Rich Tabor 800+ instalime aktive Testuar me 5.0.0 Përditësuar 24 orë më parë

Highlighting Code Block

「Highlighting Code Block」は、綺麗にシンタックスハイライトされたコードブロックをクリックだけで追加できるようにします。


LOOS WEB STUDIO Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.0.0 Përditësuar 2 ditë më parë

Shtojca të Zgjedhura

Shihini krejt Shtojca të Zgjedhura

Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.0.1 Përditësuar 1 muaj më parë

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 1+ milion instalime aktive Testuar me 5.0.1 Përditësuar 5 orë më parë

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 400 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.9 Përditësuar 1 ditë më parë

Shtojca Beta

Shihini krejt Shtojca Beta

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 400 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.9 Përditësuar 1 ditë më parë

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 2 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.9 Përditësuar 4 muaj më parë

Shtojca Popullore

Shihini krejt Shtojca Popullore

Contact Form 7

Edhe një tjetër shtojcë për formular kontaktesh. E thjeshtë, por e zhdërvjellët.


Takayuki Miyoshi 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.0.1 Përditësuar 3 ditë më parë

Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.0.1 Përditësuar 1 muaj më parë