Shtojca Që Punojnë Me Blloqet

Shihini krejt Shtojca Që Punojnë Me Blloqet

Custom Accordion Block

This is Custom Accordion block plugin.


mansi_trivedi Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.1.1 Përditësuar 3 muaj më parë

Secure Blocks for Gutenberg

Secure your content in the editor by user role with Secure Blocks for Gutenberg


Matt Watson 50+ instalime aktive Testuar me 5.0.4 Përditësuar 6 muaj më parë

Kadence Blocks – Gutenberg Page Builder Toolkit

Custom Blocks for for Gutenberg to help extend the editing capabilities.


Kadence Themes 30 000+ instalime aktive Testuar me 5.2.2 Përditësuar 3 ditë më parë

Shtojca të Zgjedhura

Shihini krejt Shtojca të Zgjedhura

Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.2.2 Përditësuar 2 muaj më parë

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.2.2 Përditësuar 2 muaj më parë

Shtojca Beta

Shihini krejt Shtojca Beta

Gutenberg

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200 000+ instalime aktive Testuar me 5.2.2 Përditësuar 5 ditë më parë

Shtojca Popullore

Shihini krejt Shtojca Popullore

Contact Form 7

Edhe një tjetër shtojcë për formular kontaktesh. E thjeshtë, por e zhdërvjellët.


Takayuki Miyoshi 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.2.2 Përditësuar 2 muaj më parë

Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.2.2 Përditësuar 2 muaj më parë

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.2.2 Përditësuar 2 muaj më parë