Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WooCommerce Product Generator

Përshkrim

This plugin is intended to be used as a sample product generator for WooCommerce.

It’s purpose is to provide an automated way of creating even very large sets
of products, useful in providing a test environment for performance benchmarks
and use case testing.

Foto ekrani

 • WooCommerce menu integration.
 • Generator settings.
 • Generator actions, single and continuous product generation runs.
 • Continuous generator running.
 • Some sample products generated.

Instalim

Baltëpritëse

Log in as an administrator and go to Plugins > Add New.

Type WooCommerce Product Generator in the search field and click Search Plugins, locate the WooCommerce Product Generator plugin by itthinx and install it by clicking Install Now.
Now activate the plugin to be able to generate sample products.

FTP

You can install the plugin via FTP, see Manual Plugin Installation.

Shqyrtime

Lexojini krejt 8 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“WooCommerce Product Generator” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Shënime ndryshimesh

1.1.1

 • Fixed the excerpt creation and avoiding duplicate lines in it.

1.1.0

 • Creating excerpts, too.

1.0.3

 • Tested with WordPress 4.4.
 • Tested with WooCommerce 2.4.10.
 • Fixed missing product meta _regular_price.

1.0.2

 • Tested with WordPress 4.3.
 • Fixed hardcoded database table reference.
 • Added a placeholder image used when GD is missing.

1.0.1

 • Tested with WordPress 4.1.1 and WooCommerce 2.3.6.
 • WordPress-compliant readme.txt added.
 • Added an admin section container.

1.0.0

 • Version fillestar.