Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

replyMail

Përshkrim

[ATTENTION] WordPress version MUST up to 2.7

Enhance the threaded comments system of WordPress 2.7.
When someone reply to your comment, send a email to you.

Instalim

 1. Download replyMail from WordPress Plugin Directory, and unzip it.
 2. Upload “replymail” folder to your WordPress’s plugins directory (always “/your-wordpress-directory/wp-content/plugins/”).
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in your WordPress.
 4. Now, go to ‘Setting’ -> ‘replyMail Setting’, change the options.

Usage

 1. Make sure you enable the threaded comment system in your WordPress, Go to ‘Settings’ -> ‘Discussion Settings’, select ‘Enable threaded (nested) comments’, and then ‘Save Changes’
 2. Make sure your theme support WordPress’s threaded system. (your can migrating your theme to 2.7)

PBR

Please visit replyMail page for FAQs, thanks.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“replyMail” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Shënime ndryshimesh

1.2.0

 • Add two options: Whether send mail to blog user (When someone reply to them), Whether send a copy mail to blog admin (When someone reply to other)
 • Only send email when the comment is a approved comment.

1.1.6

 • Check the comment before sending email, never send email if the comment tag as a spam comment.

1.1.5

 • Fix a bug

1.1.4

 • Add Template quicktag.
 • Add AJAX preview email subject and content.

1.1.3

 • Set default debug mode to ‘close’.
 • Fix jQuery display.

1.1.2

 • Make setting page more sexy.
 • Add a donate botton to setting page.
 • Add uninstall function, you can delete the options from database before you deactivate replyMail, and doing this will keep your database clean.
 • Add a shortcut in Plugin page, click it will take you to the setting page.

1.1.1

 • Fix some bugs