Contact Form 7

Edhe një tjetër shtojcë për formular kontaktesh. E thjeshtë, por e zhdërvjellët.


Takayuki Miyoshi 5+ milionë instalime aktive Testuar me 6.4.3 Përditësuar 3 javë më parë

WP Mail Logging

Log, view, and resend all emails sent from your WordPress site. Great for resolving email…


WP Mail Logging Team 200 000+ instalime aktive Testuar me 6.2.4 Përditësuar 8 muaj më parë

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100 000+ instalime aktive Testuar me 6.4.3 Përditësuar 3 muaj më parë

Check & Log Email

Check & Log email allows you to test if your WordPress installation is sending emails…


checkemail 100 000+ instalime aktive Testuar me 6.3.3 Përditësuar 5 orë më parë

Manage Notification E-mails

Disable or enable the WordPress notification e-mails (new user, changed password, automatic updates, etc.). Works…


Virgial Berveling 100 000+ instalime aktive Testuar me 6.4.3 Përditësuar 3 muaj më parë

Email Log

Log and view all outgoing emails from WordPress. Very useful if you have to debug…


Sudar 80 000+ instalime aktive Testuar me 6.4.3 Përditësuar 4 javë më parë

WP SMTP

WP SMTP can help us to send emails via SMTP instead of the PHP mail()…


WPOmnia 80 000+ instalime aktive Testuar me 6.3.3 Përditësuar 4 muaj më parë

Disqus Comment System

Disqus is the web's most popular comment system. Use Disqus to increase engagement, retain readers,…


Disqus 70 000+ instalime aktive Testuar me 6.4.3 Përditësuar 2 muaj më parë

SMTP Mailer

Configure a SMTP server to send email from your WordPress site. Configure the wp_mail() function…


naa986 60 000+ instalime aktive Testuar me 6.4.3 Përditësuar 3 javë më parë

Change Admin Email

This plugin allows an administrator to change the "site admin email", without sending a confirmation…


John Dee 40 000+ instalime aktive Testuar me 6.2.4 Përditësuar 9 muaj më parë

Klaviyo

Easily integrate Klaviyo with your WooCommerce stores. Makes it simple to send abandoned cart emails,…


Klaviyo, Inc. 40 000+ instalime aktive Testuar me 6.4.3 Përditësuar 3 javë më parë

Subscribe to Comments

Subscribe to Comments allows commenters on an entry to subscribe to e-mail notifications for subsequent…


Mark Jaquith 30 000+ instalime aktive Testuar me 4.3.33 Përditësuar 9 vjet më parë