Contact Form 7

Edhe një tjetër shtojcë për formular kontaktesh. E thjeshtë, por e zhdërvjellët.


Takayuki Miyoshi 5+ milionë instalime aktive Testuar me 4.9.4 Përditësuar 3 javë më parë

MailChimp for WordPress

MailChimp for WordPress, the absolute best. Subscribe your WordPress site visitors to your MailChimp lists,…


ibericode 1+ milion instalime aktive Testuar me 4.9.4 Përditësuar 12 orë më parë

Buletin

Add a real newsletter system to your blog. For free. With unlimited newsletters and subscribers.


Stefano Lissa & The Newsletter Team 200 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.4 Përditësuar 2 ditë më parë

Email Address Encoder

A lightweight plugin to protect email addresses from email-harvesting robots by encoding them into decimal…


Till Krüss 100 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.4 Përditësuar 3 muaj më parë

SendGrid

Send emails and upload contacts through SendGrid from your WordPress installation using SMTP or API…


SendGrid 70 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.4 Përditësuar 7 ditë më parë

Subscribe2

Sends a list of subscribers an email notification when you publish new posts.


Matthew Robinson, Tanay Lakhani 70 000+ instalime aktive Testuar me 4.8.5 Përditësuar 5 muaj më parë

WP SMTP

WP SMTP can help us to send emails via SMTP instead of the PHP mail()…


BoLiQuan 60 000+ instalime aktive Testuar me 3.9.23 Përditësuar 4 vjet më parë

Print, PDF, Email by PrintFriendly

The #1 Print, PDF, Email button. Stylish, full featured, customizable. Add custom header, footer, and…


Print, PDF, & Email by PrintFriendly 60 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.4 Përditësuar 3 muaj më parë

Subscribe to Comments

Subscribe to Comments allows commenters on an entry to subscribe to e-mail notifications for subsequent…


Mark Jaquith 60 000+ instalime aktive Testuar me 4.3.15 Përditësuar 3 vjet më parë