Contact Form 7

Edhe një tjetër shtojcë për formular kontaktesh. E thjeshtë, por e zhdërvjellët.


Takayuki Miyoshi 5+ milionë instalime aktive Testuar me 6.1.1 Përditësuar 2 muaj më parë

WP Mail Logging

Log every single email sent by WordPress. Zero configuration. Entirely free.


Wysija 100 000+ instalime aktive Testuar me 5.9.5 Përditësuar 10 muaj më parë

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100 000+ instalime aktive Testuar me 6.0.3 Përditësuar 7 muaj më parë

Check & Log Email

Check & Log email allows you to test if your WordPress installation is sending emails…


WPChill 100 000+ instalime aktive Testuar me 6.1.1 Përditësuar 1 muaj më parë

Disqus Comment System

Disqus is the web's most popular comment system. Use Disqus to increase engagement, retain readers,…


Disqus 90 000+ instalime aktive Testuar me 5.6.10 Përditësuar 2 vjet më parë

Manage Notification E-mails

Disable or enable the WordPress notification e-mails (new user, changed password, automatic updates, etc.). Works…


Virgial Berveling 80 000+ instalime aktive Testuar me 6.0.3 Përditësuar 2 muaj më parë

Email Log

Log and view all outgoing emails from WordPress. Very useful if you have to debug…


Sudar 70 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.6 Përditësuar 1 vit më parë

WP SMTP

WP SMTP can help us to send emails via SMTP instead of the PHP mail()…


WPChill 70 000+ instalime aktive Testuar me 6.1.1 Përditësuar 1 muaj më parë

SMTP Mailer

Configure a SMTP server to send email from your WordPress site. Configure the wp_mail() function…


naa986 60 000+ instalime aktive Testuar me 6.1.1 Përditësuar 1 muaj më parë

Subscribe to Comments

Subscribe to Comments allows commenters on an entry to subscribe to e-mail notifications for subsequent…


Mark Jaquith 50 000+ instalime aktive Testuar me 4.3.30 Përditësuar 7 vjet më parë