Contact Form 7

Edhe një tjetër shtojcë për formular kontaktesh. E thjeshtë, por e zhdërvjellët.


Takayuki Miyoshi 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 1 muaj më parë

Mailchimp for WooCommerce

Join the 17 million customers who use Mailchimp, the world's largest marketing automation platform, to…


Mailchimp 900 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 4 ditë më parë

WP Mail Logging

Log every single email sent by WordPress. Zero configuration. Entirely free.


Wysija 100 000+ instalime aktive Testuar me 5.9 Përditësuar 3 ditë më parë

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 4 muaj më parë

Disqus Comment System

Disqus is the web's most popular comment system. Use Disqus to increase engagement, retain readers,…


Disqus 100 000+ instalime aktive Testuar me 5.6.6 Përditësuar 6 muaj më parë

Check & Log Email

Check & Log email allows you to test if your WordPress installation is sending emails…


WPChill 90 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 1 muaj më parë

WP SMTP

WP SMTP can help us to send emails via SMTP instead of the PHP mail()…


Yehuda Hassine 70 000+ instalime aktive Testuar me 5.7.4 Përditësuar 7 muaj më parë

Email Log

Log and view all outgoing emails from WordPress. Very useful if you have to debug…


Sudar 60 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 3 javë më parë

Subscribe to Comments

Subscribe to Comments allows commenters on an entry to subscribe to e-mail notifications for subsequent…


Mark Jaquith 60 000+ instalime aktive Testuar me 4.3.26 Përditësuar 6 vjet më parë

SMTP Mailer

Configure a SMTP server to send email from your WordPress site. Configure the wp_mail() function…


naa986 50 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 4 muaj më parë

Manage Notification E-mails

Disable or enable the WordPress notification e-mails (new user, changed password, automatic updates, etc.). Works…


Virgial Berveling 50 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 2 javë më parë