Polylang

Përshkrim

Veçori

Polylang-u ju lejon të krijoni një sajt WordPress dygjuhësh ose shumëgjuhësh. Ju shkruani postime, faqe dhe krijoni kategori dhe etiketa postimesh si zakonisht, mandej përcaktoni gjuhën për secilin prej tyre. Përkthimi i një postimi, qoftë në gjuhën parazgjedhje apo jo, është opsional.

 • Mund të përdorni sa gjuhë të doni. Mbulohen gjuhët DNM. Paketat gjuhësore WordPress shkarkohen dhe përditësohen vetvetiu.
 • Mund të përktheni postime, faqe, media, kategori, etiketa postimesh, menu, widget-e…
 • Mbulohen lloje të përshtatur postimesh, klasifikime të përshtatura, postime të fiksuara dhe formate postimesh, prurje RSS dhe krejt widget-et parazgjedhje WordPress.
 • Gjuha caktohet ose nga lënda, ose kodi i gjuhës te URL-ja, ose mund të përdorni një nënpërkatësi ose përkatësi të ndryshme për gjuhë
 • Kur shtohet një postim ose përkthim faqeje i ri, kategoritë, etiketat e postimeve, si dhe të tjera tejtëdhëna kopjohen vetvetiu
 • Këmbyesi i personalizueshëm i gjuhëve jepet si një widget ose si zë te menuja e lëvizjesh

Autori nuk ofron asistencë te forumi i wordpress.org-ut. Për përdoruesit e versionit Polylang Pro ofrohet asistencë dhe veçori shtesë.

Nëse dëshironi të migroni prej WPML-së, mund të përdorni shtojcën WPML to Polylang

Nëse dëshironi të përdorni një shërbim profesional ose automatik përkthimesh, mund të instaloni Lingotek Translation, si shtesë te Polylang-u. Lingotek ofron sistem të plotë administrimi përkthimesh, me shërbime të tilla si kujtesë përkthimesh ose prcese gjysmë-automatike përkthimi (p.sh. përkthim nga kompjuteri > përkthim nga njeriu > shqyrtim ligjor).

Kredite

Shumë faleminderit për krejt përkthyesit që që ndihmojnë në përkthimin e Polylang-ut.
Shumë falënderime për Alex Lopez për skicimin e stemës.
Shumica e flamujve të përfshirë në Polylang vijnë nga famfamfam dhe janë në pronësi publike.
Kudo ku është përdorur kod palësh të treta, kreditet janë dhënë në komentet e kodit.

Ju pëlqen Polylang-u?

Mos ngurroni të na jepni përshtypjet tuaja.

Foto ekrani

 • Paneli Polylang i përgjegjësit të gjuhëve
 • Paneli i përgjegjësit për përkthim vargjesh
 • Mediatekë shumëgjuhëshe
 • Skena Përpunim Postimi me kuadratin për Gjuhët

Instalim

 1. Sigurohuni që përdorni WordPress 4.7 ose më të ri dhe që shërbyesi juaj xhiron PHP 5.6 ose më të ri (e njëjta domosdoshmëri si për vetë instalimin e WordPress-it)
 2. Nëse keni provuar shtojca të tjera shumëgjuhësie, çaktivizojini përpara aktivizimit të Polylang-ut, përndryshe mund të keni përfundime të papritura!
 3. Instalojeni dhe aktivizojeni shtojcën si zakonisht, që nga menuja ‘Shtojca’ te WordPress-i.
 4. Kaloni te faqja e rregullimeve për gjuhën dhe krijoni gjuhët që ju duhen
 5. Shtoni widget-in ‘këmbyes gjuhësh’ që t’u lejoni vizitorëve tuaj të ndërrojnë gjuhën.
 6. Kujdesuni që tema juaj të ofrohet me kartelat përkatëse .mo (Polylang-u i shkarkon ato vetvetiu, kur ka të tilla për temat dhe shtojcat te kjo depo). Nëse tema juaj s’është ende gati për përkthim, ju lutemi, shihni Theme Handbook ose kërkojini autorit të temës ta bëjë gati.

FAQ

Ku të gjeni ndihmë?
A është i përputhshëm me WooCommerce-n Polylang-u?
 • Ju duhet një shtesë e veçantë për t’i bërë Polylang-un dhe WooCommerce-in të funksionojnë tok. Një shtesë me Pagesë është gati.
Keni nevojë për shërbime përkthimi?
 • Nëse dëshironi shërbime përkthimi professional ose automatik, instaloni dhe aktivizoni shtojcën Lingotek Translation.

Shqyrtime

Lexojini krejt 1 410 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Polylang” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Polylang” është përkthyer në 36 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Polylang” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

2.6.10 (2020-02-19)

 • Pro: Fix sticky posts not filtered in REST API (introduced in 2.6.9)
 • Fix wrong language detected if a child page uses the slug of another language
 • Fix a PHP notice with PHP 7.4. #438
 • Fix lang-item-first class in language switcher when the current language is hidden. #445
 • Fix partially a conflict with Fusion Builder (the other part of the conflict being in Fusion Builder).

2.6.9 (2020-01-15)

 • Pro: Use ‘parse_query’ rather than ‘rest_{$type}_query’ to filter REST requests.
 • Pro: Filter the comments REST endpoint.
 • Pro: Fix duplication of terms without language.
 • Pro: Fix fatal error when Admin Columns is activated and no language is defined yet.
 • Fix shortlink when using one subdomain or domain per language

2.6.8 (2019-12-11)

 • Pro: Ndreqje përplasje me JetThemesCore nga Crocoblock
 • Ndreqje: pikasje më e mirë kërkesash REST, kur përdoren permalidhje të thjeshta
 • Ndreqje përdorimi të veprimit wpmu_new_blog të nxjerrë nga përdorimi me WP 5.1+
 • Ndreqje njoftimesh PHP me PHP 7.4

2.6.7 (2019-11-14)

 • Lyp PHP 5.6
 • Ndreqje sinjalizimi PHP te WP 5.3

2.6.6 (2019-11-12)

 • Pro: Ndreqje URL-je të gabuar AJAX, kur përdoret një përkatësi për gjuhë
 • Pro: Ndreqje përplasjeje me shtojcë këmbimi përdoruesish kur përdoren përkatësi të shumta
 • Pro: Ndreqje e blloqeve më të rinj të postimit në WP 5.3
 • Ndreqje gabimi baze të dhënash kur provohet të njëkohësohet një prind i papërkthyer faqeje
 • Ndreqje e një përplasjeje me temën Neptune nga Osetin

2.6.5 (2019-10-09)

 • Pro: Kërko doemos që ACF 5.7.11+ të aktivizojë përputhshmërinë, për të shmangur gabime fatale me versione më të vjetër
 • Pro: Shmangie përkthimi identifikuesi të zbrazët në faqe ballore (mund të shkaktojë ridrejtim të gabuar për te /wp-admin)
 • Pro: Ndreqje e filtrit wp_unique_term_slug jo gjithmonë i aplikuar saktë.
 • Pro: Ndreqje e një përplasjeje me Divi-n që bën që butonat e njëkohësimit të postimit të shfaqen disa herë
 • Shmangie shënimi në kontekst CLI WP-je

2.6.4 (2019-08-27)

 • Pro: Ndreqje e një përplasjeje që pengon njëkohësim metash kur ACF është aktive
 • Pro: Ndreqje e moskopjimit saktë të dhënash meta postimesh, kur përkthehet një faqe Beaver Builder
 • Pro: Ndreqje e një gabimi fatal kur njëkohësohen postime të bërë me Elementor
 • Pro: Ndreqje e butonit Paraparje që s’funksionon si duhet kur përdoret një përkatësi për gjuhë
 • Pro: Ndreqje e njëkohësimit të postimeve jo i pranishëm për akte cron WP-je dhe CLI WP-je
 • Ndreqje mosshfaqjeje e postimeve të ardhshme te fusha për vetëplotësim e kuadratit meta për gjuhët
 • Ndreqje kartelash përkthim të pangarkuara gjatë kërkesash REST
 • Ndreqje mosnjëkohësimi prindi termi të fshirë

2.6.3 (2019-08-06)

 • Pro: Ndreqje gabim fatal kur përditësohet një fushë ACF që nga pjesa e dukshme e sajtit
 • Pro: Shtim i veprimit ‘pll_post_synchronized’
 • Lejim marrjeje objekti gjuhe të tanishme ose parazgjedhje përmes përdorimit të API-t. Falënderime për Jory Hogeveen. #359
 • Fix empty span in languages switcher widget when showing only flags
 • Ndreqje e wpml_register_single_string, kur përditësohet vargu origjinal

2.6.2 (2019-07-16)

 • Pro: Ndreqje funksionimi të ngadaltë të zonës së përgjegjësit, në rast se s’kapet dot shërbyesi i përditësimit të përkthimeve
 • Pro: Ndreqje vlere të përkthyer jo saktë për fusha kloni ACF te përsëritësi
 • Ndreqje ngatërrimi përkthimesh vargjesh kur regjistrohet përmes përputhshmërie WPML-je. #381

2.6.1 (2019-07-03)

 • Pro: Ndreqje harte sajti Yoast SEO për gjuhë jo aktive, kur përdoren njëherësh disa nënpërkatësi ose përkatësi
 • Ndreqje gabimi fatal në ndërthurje me Yoast SEO dhe Social Warfare
 • Ndreqje URL-je arkivi llojesh postimesh te hartë sajti krijuar nga shtojca Yoast SEO

2.6 (2019-06-26)

 • Pro: Heqje e krejt kartelave të gjuhëve. Krejt përkthimet tani e tutje mirëmbahen në TranslationsPress
 • Pro: Kalim i kuadratit meta të gjuhëve te një shtojcë përpunuesi me blloqe
 • Pro: Administrim më i mirë aftësish përdoruesi kur njëkohësohen postime
 • Pro: Ndarje më veç nga pjesa e dukshme e sajtit e kërkesave REST
 • Pro: Kopjim identifikuesi postimi kur përsëdytet një postim
 • Pro: Përsëdytje elementësh meta termash ACF, kur termat përsëdyten automatikisht gjatë krijimit të një përkthimi postimi të ri
 • Pro: Ndreqje humbjeje hierarkie kur përsëdyten temra
 • Pro: Ndreqje identifikuesish faqesh të përbashkët me shenja speciale
 • Pro: Ndreqje postimesh të njëkohësuar me identifikues të përbashkët, kur gjuha është caktuar nga lënda
 • Pro: Ndreqje sinjalizimi mbi PHP-n me ACF Pro 5.8.1
 • Pro: Ndreqje fushash kloni ACF të papërkthyera te përsëritësit
 • Administrim më i mirë i aftësive të përdoruesit kur njëkohësohen terma klasifikimesh dhe fusha vetjake
 • Zgjerim kërkimi përkthimi vargjesh te vargjet e përkthyera #207
 • Përditësim në 1.6.18 i përditësuesit të shtojcës
 • Respektim i filtrit pll_flag kur kryhet vlerësim flamuri gjatë krijimit të një gjuhe të re
 • Ndryshim i titullit dhe etiketës për elementë menuje këmbyesi gjuhësh #307
 • Shtim mbulimi për emra ndërkombëtarë përkatësish
 • Shtim titulli te ikonë lidhjesh e përdorur për të shtuar një përkthim #325
 • Shtim njoftimi kur një faqe ballore statike s’është përkthyer në një gjuhë
 • Shtim mbulimi për fusha vetjake termash te wpml-config.xml
 • Shtim filtri pll_admin_languages_filter për listën e objekteve te filtri i gjuhëve te shtylla e përgjegjësit
 • Shtim përputhshëmrie me WP Offload Media Lite. Falënderime për Daniel Berkman
 • Yoast SEO: Shtim URL-je arkivi llojesh postimesh në krejt gjuhët, te harta e sajtit
 • Ndreqje www.-je që s’ridrejtohet te jo www. për faqe hyrëse nën përkatësi të shumta njëherëhs #311
 • Ndreqje mosnjëkohësimi figurash të qethura
 • Ndreqje shtimi të automatizuar faqesh te menu, kur faqja është krijuar me përpunuesin me blloqe
 • Ndreqje trupëzimi faqe ballore statike të përkthyer #318
 • Ndreqje e një ridrejtimi me gjasa të pafund, nëse faqja ballore statike s’është përkthyer
 • Ndreqje sjelljeje jo të saktë e veprimit ‘wpml_register_single_string’ kur përditësohet burimi i vargut
 • Ndreqje gabimi fatal me Jetpack-un, kur s’janë përcaktuar ende gjuhë #330
 • Ndreqje e një përplasjeje me Laravel Valet. Falënderim për @chesio. #250
 • Ndreqje përplasjeje me Thesis.
 • Ndreqje e një përplasje me Pods, te përpunuesi me blloqe. Falënderime për Jory Hogeveen. #369
 • Ndreqje gabimi fatal me temën Twenty Fourteen, shfaqur me versionin 2.5.4. #374

Për regjistër më të vjetër ndryshimesh, shihni changelog.txt