Polylang

Përshkrim

Me Polylang-un të integruar plotësisht me WordPress-in dhe duke përdorur vetëm veçoritë e tij të brendshme bazë (klasifikimet), mbani funksionim të qëndrueshëm në sajtin tuaj dhe krijoni një sajt shumëgjuhësh që mund të ketë thjesht një gjuhë ekstra, ose deri në 10 a më shumë, në varësi të nevojave tuaja. S’ka kufi për numrin e gjuhëve të shtuara dhe paketat gjuhësore të WordPress-it shkarkohen automatikisht, kur janë gati.

Veçori

Në varësi të llojit të sajtit që keni ndërtuar, apo keni në plan të ndërtoni, mund të jetë me interes një ndërthurje shtojcash prej listës më poshtë.
Krejt shtojcat përmbajnë një mekanizëm që lejon të ujdisen vetëm me pak klikime.

Polylang

Polylang-u dhe Polylang Pro kanë të njëjtën bazë që furnizon veçori të tilla si:

 • Përkthim postimesh, faqesh, mediash, kategorish, etiketash postimi, llojesh vetjake postimesh dhe klasifikimesh, prurjesh RSS; mbulohen shkrime DNM.
 • Gjuha caktohet ose nga kodi i gjuhës te URL-ja, ose mund të përdorni një nënpërkatësi ose përkatësi tjetër për secilën gjuhë.
 • Kopjim i automatizuar i kategorive, etiketave të postimeve dhe elementë të tjerë meta, kur krijohet një përkthim i ri postimi apo faqeje.
 • Përkthim menush dhe widget-sh.
 • Këmbyes gjuhësh që mund të përshtatet, i passhëm si një widget, ose si një zë menuje lëvizjesh.
 • Përputhshmëri me Yoast SEO.

Polylang Pro

Ndihmon në optimizimin e kohës së harxhuar në përkthimin e sajtit tuaj, me disa veçori ekstra shumë të dobishme, bie fjala:

 • Integrim më i mirë me Përpunuesin e ri me Blloqe.
 • Këmbyes gjuhe i passhëm si një bllok.
 • Mundësi gjuhësh te përpunuesi i blloqeve të widget-eve.
 • Pjesë gjedhesh të përkthyeshme te përpunuesi i sajteve (FSE).
 • Përsëdytni dhe/ose njëkohësoni lëndë nëpër përkthime postimesh.
 • U përmirësua përputhja me shtojca të tjera, të tilla si ACF Pro.
 • Përdorni nëpër gjuhë të njëjtin identifikues URL-je për postime apo terma.
 • Përktheni identifikues URL-sh për kategori, baza autorësh, lloje vetjake postimesh, etj…
 • Export and import of content in XLIFF format for outsourced professional translation.
 • Mundësi përdorimi Asistence me Pagesë, për asistencë të personalizuar

Polylang për WooCommerce

Shtesë për përputhje me WooCommerce-in që sjell veçori të tilla si:

 • Përkthim faqesh WooCommerce (shitoreje, kase, shporte, llogaria ime), kategori produktesh dhe terma atributesh globalë drejt e nga ndërfaqja e WooCommerce-it.
 • Përkthim email-esh WooCommerce-i dhe dërgim i tyre klientëve në gjuhën e tyre.
 • Njëkohësim tejtëdhënash produktesh.
 • Funksionim me mjetin e brendshëm të WooCommerce-it për importim & eksportim si CSV.
 • Funksionim me shtojca popullore të tilla si, Pajtime WooCommerce, Product Bundles, Rezervime WooCommerce, Ndjekje Dërgimesh, etj.
 • Aftësi për të përdorur API-n REST të WooCommerce-it (e passhme me Polylang Pro).
 • Mundësi përdorimi Asistence me Pagesë, për asistencë të personalizuar

Asnjëri prej tyre s’do të lejojë të bëhet përkthim i automatizuar.

Të tjera shtojca tona të lira

Kredite

Shumë faleminderit për krejt përkthyesit që që ndihmojnë në përkthimin e Polylang-ut.
Shumë falënderime për Alex Lopez për skicimin e stemës.
Shumica e flamujve të përfshirë në Polylang vijnë nga famfamfam dhe janë në pronësi publike.
Kudo ku është përdorur kod palësh të treta, kreditet janë dhënë në komentet e kodit.

Foto ekrani

 • Paneli Polylang i përgjegjësit të gjuhëve
 • Paneli i përgjegjësit për përkthim vargjesh
 • Mediatekë shumëgjuhëshe
 • Skena Përpunim Postimi me kuadratin për Gjuhët

Instalim

 1. Sigurohuni që përdorni WordPress 5.9, ose më të ri dhe që shërbyesi juaj xhiron PHP 7.0 ose më të ri (e njëjta domosdoshmëri si për vetë instalimin e WordPress-it)
 2. Nëse keni provuar shtojca të tjera shumëgjuhësie, çaktivizojini përpara aktivizimit të Polylang-ut, përndryshe mund të keni përfundime të papritura!
 3. Instalojeni dhe aktivizojeni shtojcën si zakonisht, që nga menuja ‘Shtojca’ te WordPress-i.
 4. Ndihmësi i ujdisjes vihet vetvetiu në punë, për t’ju ndihmuar t’ia filloni më lehtë me Polylang-un, duke formësuar veçoritë kryesore.

PBR

Ku të gjeni ndihmë?

A është i përputhshëm me WooCommerce-n Polylang-u?

 • Ju duhet Polylang-u për WooCommerce, një shtesë me pagesë përshkruar më sipër, që do t’i bëjë të dyja shtojcat të punojnë tok.

Shqyrtime

4 Dhjetor, 2023
I have been using the Polylang translation plugin with the Avada theme, and I must say it's a fantastic solution for multilingual websites. The simplicity of the plugin combined with its seamless integration with Avada makes it a standout choice. One of the standout features of Polylang is its user-friendly interface. Navigating through translations and managing multilingual content is a breeze. The intuitive design ensures that even those without extensive technical knowledge can effortlessly set up and maintain a multilingual website. Compatibility with Avada Theme: I've tried various translation plugins with different themes, but Polylang's compatibility with Avada is exceptional. It works seamlessly, preserving the integrity of the theme's design and functionality while offering flawless translation capabilities. This synergy between Polylang and Avada is a game-changer for anyone using this popular theme.
30 Nëntor, 2023
Awesome plugin to make your site multilingual, be it a direct copy or making brand new content in a different language. It is also fully compatible with most plugins. I saw people complaining about incompatibility with Rank Math, but at least for me with only very basic need for content translations, it works fine
29 Nëntor, 2023
Took some time to get it working as i am a newbie, but I am very satisfied so far.
Lexojini krejt 2 550 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Polylang” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Polylang” është përkthyer në 48 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Polylang” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

3.5.2 (2023-10-25)

 • Pro: Fix terms not filtered by the current language in the block editor custom taxonomy component panel
 • Fix incorrect rewrite rules leading to error 404 for the main site on mutisite #1375

3.5.1 (2023-10-17)

 • Pro: Fix terms not filtered by the current language in the block editor custom taxonomy component panel
 • Pro: Fix fatal error when using plain permalinks on multisite
 • Pro: Fix rewrite rules incorrectly refreshed when saving strings translations
 • Fix incorrect rewrite rules leading to error 404 on mutisite #1366
 • Fix fatal error when using symlinked MU plugins that are not in open_basedir #1368

3.5 (2023-10-09)

 • Requires WordPress 5.9 as minimum version
 • Pro: Manage navigation blocks translations in the site editor (requires WP 6.3)
 • Pro: Manage pages translations in the site editor (requires WP 6.3)
 • Pro: Manage patterns translations in the site editor (requires WP 6.3)
 • Pro: Remove compatibility with the navigation screen removed from Gütenberg 15.1
 • Pro: Add filter ‘pll_export_post_fields’ to control post fields exported to XLIFF files
 • Pro: Do not set default translation option to “translate” for ACF fields created before Polylang Pro is activated
 • Pro: Fix Polylang not set as recently active when automatically deactivated by Polylang Pro
 • Don’t output javascript type for themes supporting html5 #1332
 • Hook WP_Query automatic translation to ‘parse_query’ instead of ‘pre_get_posts’ #1339
 • Improve preload paths management for the block editor #1341
 • Fix rewrite rules in WP 6.4 #1345
 • Fix: always assign the default language to new posts and terms if no language is specified #1351
 • Fix ‘polylang’ option not correctly created when a new site is created on a multisite #1319
 • Fix front page display switched to “Your latest posts” when deleting a static home page translation #1311
 • Fix wrong language assigned to terms #1336
 • Fix error when updating a translated option while the blog is switched on a multisite #1342

3.4.6 (2023-09-13)

 • Pro: Security: Fix unsafe custom style injection in navigation language switcher block

3.4.5 (2023-08-07)

 • Si version minimum lyp PHP 7.0
 • Pro: Fix error in site editor with WP 6.3
 • Pro: Remove usage of block_core_navigation_submenu_build_css_colors() deprecated in WP 6.3
 • Pro: Fix categories and tags kept in old language after the language of a post has been changed
 • Add ‘pll_admin_ajax_params’ filter #1326
 • Fix error when changing the language of a post and the post type doesn’t support excerpts #1323

3.4.4 (2023-07-18)

 • Pro: Register a default (empty) value for the “lang” param when listing posts and terms in REST API
 • Pro: Fix categories list refresh when the language of a post is changed in the block editor
 • Pro: Fix store “pll/metabox” is already registered
 • Add Kirghiz to the predefined list of languages #1308
 • Fix incorrect flag url when WordPress is installed in a subfolder #1296
 • Fix wrong home page url in multisite #1300

3.4.3 (2023-06-13)

 • Adapt the language filter for get_pages() for WP 6.3 #1268
 • Fix static front page displaying latest posts when it is not translated #1295
 • Fix a database error in ANSI mode #1297
 • Fix a database error when accessing posts from another site in multisite #1301

3.4.2 (2023-05-30)

 • Fix empty languages displayed when Falang data are remaining in the database #1286
 • Fix PHP warning on term_props #1288
 • Fix blog page displayed in the customizer instead of the static front page when changing a setting #1289

3.4.1 (2023-05-25)

 • Fix incorrect site titles in My Site admin bar menu on multisites #1284
 • Fix incorrect home url when using multiple domains or subdomain and a static front page #1285

3.4 (2023-05-23)

 • Lyp WP 5.8 si version minimum
 • Pro: Language fallbacks are now stored in language description instead of a term meta.
 • Pro: Add more error messages when doing wrong when importing or exporting translations
 • Pro: Avoid to check for translations files existence if no language fallbacks are defined.
 • Pro: Reduce the number of DB queries when exporting posts for translation
 • Pro: Fix incorrect post slug after XLIFF import
 • Pro: Fix a performance issue with the autocomplete field in the block editor languages panel
 • Pro: Fix translations not refreshed when switching the language in the block editor sidebar
 • Pro: Fix a performance issue in Site editor
 • Pro: Fix a possible bug in Site editor when language term_id and term_taxonomy_id are different
 • Pro: Fix deactivated language re-activated when it is edited.
 • Pro: Fix language switcher in legacy widget menu not correctly rendered in widget block editor
 • Pro: Fix error 404 for untranslated attached attachement
 • Pro: Fix a deprecated notice in ACF integration
 • Pro: Fix update compatibility with WP Umbrella
 • Refactor core to allow to easily translate contents stored in custom tables
 • Strings translations are now stored in a language term meta instead of post meta of specific post type #1209
 • Deprecate the filters pll_languages_list and pll_after_languages_cache #1210
 • Add a new property PLL_Language::$is_default #1228
 • Add a custom admin body class pll-lang-{$language_code} #1190
 • Add support for new WPML API filters #1266
 • Fix languages metabox autocomplete field not always returning expected results #1187
 • Fix language not displayed if the transient has been saved with an empty array #1247
 • Fix a PHP warning Attempt to read property "home_url" on bool #1206
 • Fix a conflict leading to a performance issue when translating the theme Astra options #1196
 • Fix related translations resetted when updating Yoast SEO titles settings #1111
 • Fix a fatal error in case the registered strings option is corrupted #1264
 • Fix the language extraction from the URL in plain permalinks #1270
 • Fix content cleared when switching the language of a new post in the block editor #1272
 • Fix: Prevent saving strings translations with an empty source #1273

Për regjistër më të vjetër ndryshimesh, shihni changelog.txt