Polylang

Përshkrim

Me Polylang-un të integruar plotësisht me WordPress-in dhe duke përdorur vetëm veçoritë e tij të brendshme bazë (klasifikimet), mbani funksionim të qëndrueshëm në sajtin tuaj dhe krijoni një sajt shumëgjuhësh që mund të ketë thjesht një gjuhë ekstra, ose deri në 10 a më shumë, në varësi të nevojave tuaja. S’ka kufi për numrin e gjuhëve të shtuara dhe paketat gjuhësore të WordPress-it shkarkohen automatikisht, kur janë gati.

Veçori

Depending on the type of site you have built or are planning to build, a combination of plugins from the list below might be of interest.
All plugins include a wizard allowing to install them in just a few clicks.

Polylang

Polylang and Polylang Pro share the same core providing features such as:

 • Translating posts, pages, media, categories, post tags, custom post types and taxonomies, RSS feeds; RTL scripts are supported.
 • The language is either set by the language code in URL, or you can use a different sub-domain or domain per language.
 • Automatic copy of categories, post tags and other metas when creating a new post or page translation.
 • Translating menus and widgets.
 • Customizable language switcher available as a widget or a navigation menu item.
 • Compatibility with Yoast SEO

Polylang Pro

Helps optimizing the time spent translating your site with some very useful extra features such as:

 • Better integration in the new Block Editor.
 • Language switcher available as a block.
 • Language options available in the widget block editor.
 • Template parts translatable in the Full Site Editing (FSE).
 • Duplicate and/or synchronize content across post translations.
 • Improved compatibilities with other plugins such as ACF Pro.
 • Share the same URL slug for posts or terms across languages.
 • Translate URLs slugs for categories, author bases, custom post types and more…
 • Access to a Premium Support for personalized assistance.

Polylang për WooCommerce

Add-on for the compatibility with WooCommerce which provides features such as:

 • Translating WooCommerce pages (shop, check-out, cart, my account), product categories and global attribute terms directly in the WooCommerce interface.
 • Translating WooCommerce e-mails and sending them to customers in their language.
 • Products metadata synchronization.
 • Compatibility with the native WooCommerce CSV import & export tool.
 • Compatibility with popular plugins such as WooCommerce Subscriptions, Product Bundles, WooCommerce Bookings, Shipment tracking and more.
 • Ability to use the WooCommerce REST API (available with Polylang Pro).
 • Access to a Premium Support for personalized assistance

Asnjëra prej tyre s’do t’ju lejojë të bëni përkthim të automatizuar. Megjithatë, mund të instaloni, në krah të Polylang Pro-së ose Polylang-ut, një shtojcë prej pale të tretë, të tillë si Lingotek Translation e cila ofron një sistem të plotë administrimi përkthimesh dhe sjell shërbime të tilla si kujtesë përkthimi, ose procese gjysmë të automatizuara përkthimi (p.sh., përkthim nga makinë => përkthim nga qenie njerëzore => shqyrtim ligjor).

Migrating from WPML is possible using the plugin WPML to Polylang.

Kredite

Shumë faleminderit për krejt përkthyesit që që ndihmojnë në përkthimin e Polylang-ut.
Shumë falënderime për Alex Lopez për skicimin e stemës.
Shumica e flamujve të përfshirë në Polylang vijnë nga famfamfam dhe janë në pronësi publike.
Kudo ku është përdorur kod palësh të treta, kreditet janë dhënë në komentet e kodit.

Foto ekrani

 • Paneli Polylang i përgjegjësit të gjuhëve
 • Paneli i përgjegjësit për përkthim vargjesh
 • Mediatekë shumëgjuhëshe
 • Skena Përpunim Postimi me kuadratin për Gjuhët

Instalim

 1. Sigurohuni që përdorni WordPress 5.6, ose më të ri dhe që shërbyesi juaj xhiron PHP 5.6 ose më të ri (e njëjta domosdoshmëri si për vetë instalimin e WordPress-it)
 2. Nëse keni provuar shtojca të tjera shumëgjuhësie, çaktivizojini përpara aktivizimit të Polylang-ut, përndryshe mund të keni përfundime të papritura!
 3. Instalojeni dhe aktivizojeni shtojcën si zakonisht, që nga menuja ‘Shtojca’ te WordPress-i.
 4. Ndihmësi i ujdisjes vihet vetvetiu në punë, për t’ju ndihmuar t’ia filloni më lehtë me Polylang-un, duke formësuar veçoritë kryesore.

PBR

Ku të gjeni ndihmë?

A është i përputhshëm me WooCommerce-n Polylang-u?

 • Ju duhet Polylang-u për WooCommerce, një shtesë me pagesë përshkruar më sipër, që do t’i bëjë të dyja shtojcat të punojnë tok.

Keni nevojë për shërbime përkthimi?

 • Nëse dëshironi shërbime përkthimi professional ose automatik, instaloni dhe aktivizoni shtojcën Lingotek Translation.

Shqyrtime

13 Shtator, 2022
I CANNOT FIND AN EVENTS PLUGIN COMPATIBLE WITH POLYLANG THERE IS NO WAY TO ASK PREPURCHASE QUESTIONS
12 Shtator, 2022
This plugin works fine. After reading some lines in the FAQ I fully understand how this plugin works best. The backend interface is great and clean.
Lexojini krejt 2 271 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Polylang” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Polylang” është përkthyer në 47 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Polylang” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

3.2.7 (2022-0-20)

 • Work around a WooCommerce 6.9.x bug causing a fatal error in the wizard. #1116

3.2.6 (2022-09-06)

 • Pro: Fix a conflict with Kadence blocks
 • Pro: Fix a conflict with Flatsome builder
 • Fix media translation setting having no effect

3.2.5 (2022-06-28)

 • Pro: Fix creation of WC product categories with shared slug via REST API
 • Pro: Fix conflict with WooBuilder when editing a WC product
 • Fix: Force empty string translation to empty string #1058
 • Fix CSS conflict with Dynamic content for Elementor #1060

3.2.4 (2022-06-07)

 • Pro: Remove “Navigation menus” from the post type settings list
 • Pro: Fix block editor languages panel missing in WordPress 5.6
 • Pro: Fix wrongly indexed languages list returned by REST API when the first language is deactivated.
 • Revert fix for category feed not redirected when the language code is wrong #1054
 • Fix wrong redirect of category when the url includes a query string #1048
 • Fix querying multiple categories failing

3.2.3 (2022-05-17)

 • Pro: Fix a fatal error when inserting a term
 • Pro: Fix translation of the block cover when duplicating a post
 • Pro: Fix a CSS issue in bulk tranlate form introduced by WP 6.0
 • Pro: Fix a CSS issue in string import/export metaboxes.
 • Prevent random languages order in WP 6.0 #1041
 • Translate site title in retrieve password email #1042
 • Fix ‘lang’ attribute in language widget dropdown #1039

3.2.2 (2022-04-25)

 • Pro: Fix redirect occuring for tags sharing the same slug as their translations
 • Fix quick edit allowing to modify the language of the default category when it should not #1018

3.2.1 (2022-04-14)

 • Pro: Fix users with editor role not able to save or publish posts
 • Pro: Fix FSE compatibility not loaded when the plugin Gütenberg is active
 • Pro: Fix a fatal error occuring with Yoast SEO Premium
 • Pro: Ndreqje gabimi fatal me ACF, kur s’ka gjuhë të përkufizuar

3.2 (2022-04-12)

 • Lyp WP 5.6 si version minimum
 • Pro: Shtim përputhshmërie me përpunim të plotë sajti, sjellë për herë të parë në WP 5.9
 • Pro: Shtim i një blloku ndërruesi gjuhës për bllokun e lëvizjeje sjellë me WP 5.9
 • Pro: Shtim përputhshmërie me bllokun e ri për galeri, sjellë për herë të parë në WP 5.9
 • Pro: Bërje e bllokut të ndërruesit të gjuhës të përdorshëm te pjesa e widget-eve te përshtatësi
 • Pro: Ndreqje kategorie të gabuar, kur përkthehet blloku i postimeve më të reja
 • Pro: Ndreqje e bllokut ndërrues gjuhe, kur përdoret mundësia hapmbyll
 • Pro: Fix some edge cases with locale fallback
 • Pro: Ndreqje e zëvendësimit të lëndës së postimit me gjedhen e postimeve, kur përsëdytet një postim
 • Pro: Ndreqje grupesh njëkohësimi të pastruara jo saktë, kur fshihet një gjuhë
 • Pro: Ndreqje vetie “ngjitës” të pasaktë, kur përsëdyten / njëkohësohen postimet
 • Pro: Ndreqje e etiketës “Faqe për postime” pasi faqja është përkthyer si pjesë e një përkthimi në masë
 • Pro: Ndreqje identifikuesi të përkthyer, kur URL-ja përfshin varg kërkese
 • Pro: Njëkohësim fushash skeme ACF, nëse një fushë njëkohësohet ose është e përkthyeshme
 • Pro: Ndreqje përkthimi të gabuar për grup fushash shfaqur kur përdoret fshehtinë objektesh me ACF
 • Përditësim në 1.9.1 i përditësuesit të shtojcës
 • Shtim përputhshmërie me bllok titull sajti, shtuar me WP 5.9
 • Shtim i listës së kartelave wpml-config.xml te informacion mbi shëndetin e sajtit
 • U përmirësua punimi i filtrit get_pages() #980
 • Përmirësim i përputhshmërisë së ‘wpml_object_id’ me filtrin origjinal #972
 • Pengim filtrimi të term_exists nga gjuhë në WP 6.0
 • Ndreqje e disa gjërave të nxjerra nga përdorimi në PHP 8.1 #949 #985
 • Ndreqje gabimi fatal në PHP 8.1 #987
 • Ndreqje mosridrejtimi të prurjes për kategoritë, kur kodi i gjuhës është gabim #887
 • Ndreqje moskrijimi kategorie parazgjedhje për gjuhë dytësore (sjellë me 3.1) #997
 • Ndreqje faqeje mëmë, kur lloji i postimit mëmë s’është i përkthyeshëm #1001
 • Fix the Yoast SEO breadcrumb when it includes a non-synchronized taxonomy #1005
 • Ndreqje e një Njoftimi PHP, kur shtohet një gjuhë e re dhe Yoast SEO është aktiv #979
 • Ndreqje e një sinjalizimi PHP për përputhshmëri me Yoast SEO #954

Për regjistër më të vjetër ndryshimesh, shihni changelog.txt