Polylang

Përshkrim

Veçori

Polylang-u ju lejon të krijoni një sajt WordPress dygjuhësh ose shumëgjuhësh. Ju shkruani postime, faqe dhe krijoni kategori dhe etiketa postimesh si zakonisht, mandej përcaktoni gjuhën për secilin prej tyre. Përkthimi i një postimi, qoftë në gjuhën parazgjedhje apo jo, është opsional.

 • Mund të përdorni sa gjuhë të doni. Mbulohen gjuhët DNM. Paketat gjuhësore WordPress shkarkohen dhe përditësohen vetvetiu.
 • Mund të përktheni postime, faqe, media, kategori, etiketa postimesh, menu, widget-e…
 • Mbulohen lloje të përshtatur postimesh, klasifikime të përshtatura, postime të fiksuara dhe formate postimesh, prurje RSS dhe krejt widget-et parazgjedhje WordPress.
 • Gjuha caktohet ose nga lënda, ose kodi i gjuhës te URL-ja, ose mund të përdorni një nënpërkatësi ose përkatësi të ndryshme për gjuhë
 • Kur shtohet një postim ose përkthim faqeje i ri, kategoritë, etiketat e postimeve, si dhe të tjera tejtëdhëna kopjohen vetvetiu
 • Këmbyesi i personalizueshëm i gjuhëve jepet si një widget ose si zë te menuja e lëvizjesh

Autori nuk ofron asistencë te forumi i wordpress.org-ut. Për përdoruesit e versionit Polylang Pro ofrohet asistencë dhe veçori shtesë.

Nëse dëshironi të migroni prej WPML-së, mund të përdorni shtojcën WPML to Polylang

Nëse dëshironi të përdorni një shërbim profesional ose automatik përkthimesh, mund të instaloni Lingotek Translation, si shtesë te Polylang-u. Lingotek ofron sistem të plotë administrimi përkthimesh, me shërbime të tilla si kujtesë përkthimesh ose prcese gjysmë-automatike përkthimi (p.sh. përkthim nga kompjuteri > përkthim nga njeriu > shqyrtim ligjor).

Kredite

Shumë faleminderit për krejt përkthyesit që që ndihmojnë në përkthimin e Polylang-ut.
Shumë falënderime për Alex Lopez për skicimin e stemës.
Shumica e flamujve të përfshirë në Polylang vijnë nga famfamfam dhe janë në pronësi publike.
Kudo ku është përdorur kod palësh të treta, kreditet janë dhënë në komentet e kodit.

Ju pëlqen Polylang-u?

Mos ngurroni të na jepni përshtypjet tuaja.

Foto ekrani

 • Paneli Polylang i përgjegjësit të gjuhëve
 • Paneli i përgjegjësit për përkthim vargjesh
 • Mediatekë shumëgjuhëshe
 • Skena Përpunim Postimi me kuadratin për Gjuhët

Instalim

 1. Sigurohuni që përdorni WordPress 4.0 ose më të ri dhe që shërbyesi juaj xhiron PHP 5.2.4 ose më të ri (e njëjta domosdoshmëri si për vetë instalimin e WordPress-it)
 2. Nëse keni provuar shtojca të tjera shumëgjuhësie, çaktivizojini përpara aktivizimit të Polylang-ut, përndryshe mund të keni përfundime të papritura!
 3. Instalojeni dhe aktivizojeni shtojcën si zakonisht, që nga menuja ‘Shtojca’ te WordPress-i.
 4. Kaloni te faqja e rregullimeve për gjuhën dhe krijoni gjuhët që ju duhen
 5. Shtoni widget-in ‘këmbyes gjuhësh’ që t’u lejoni vizitorëve tuaj të ndërrojnë gjuhën.
 6. Kujdesuni që tema juaj të ofrohet me kartelat përkatëse .mo (Polylang-u i shkarkon ato vetvetiu, kur ka të tilla për temat dhe shtojcat te kjo depo). Nëse tema juaj s’është ende gati për përkthim, ju lutemi, shihni Theme Handbook ose kërkojini autorit të temës ta bëjë gati.

FAQ

Installation Instructions
 1. Sigurohuni që përdorni WordPress 4.0 ose më të ri dhe që shërbyesi juaj xhiron PHP 5.2.4 ose më të ri (e njëjta domosdoshmëri si për vetë instalimin e WordPress-it)
 2. Nëse keni provuar shtojca të tjera shumëgjuhësie, çaktivizojini përpara aktivizimit të Polylang-ut, përndryshe mund të keni përfundime të papritura!
 3. Instalojeni dhe aktivizojeni shtojcën si zakonisht, që nga menuja ‘Shtojca’ te WordPress-i.
 4. Kaloni te faqja e rregullimeve për gjuhën dhe krijoni gjuhët që ju duhen
 5. Shtoni widget-in ‘këmbyes gjuhësh’ që t’u lejoni vizitorëve tuaj të ndërrojnë gjuhën.
 6. Kujdesuni që tema juaj të ofrohet me kartelat përkatëse .mo (Polylang-u i shkarkon ato vetvetiu, kur ka të tilla për temat dhe shtojcat te kjo depo). Nëse tema juaj s’është ende gati për përkthim, ju lutemi, shihni Theme Handbook ose kërkojini autorit të temës ta bëjë gati.
Ku të gjeni ndihmë?
A është i përputhshëm me WooCommerce-n Polylang-u?
 • Ju duhet një shtesë e veçantë për t’i bërë Polylang-un dhe WooCommerce-in të funksionojnë tok. Një shtesë me Pagesë është gati.
Keni nevojë për shërbime përkthimi?
 • Nëse dëshironi shërbime përkthimi professional ose automatik, instaloni dhe aktivizoni shtojcën Lingotek Translation.

Shqyrtime

Almost perfect

I’m a long time Polylang and Polylang Pro user. This plugin is the best one of it’s type. The only thing I really feel it lacks is compatibility with WP All Import plugin. It would be really important that the 2 dev teams collaborate together to make the 2 plugins fully compatible.

Great plugin but doesn’t work with BuddyPress

This is a really professional plugin and it works fine with WordPress. Unfortunately doesn’t work with BuddyPress. Purchased the Pro version but without any success too. Checked the test plugin for BuddyPress Polylang on github but without any success. So I asked for a refund and Polylang did.

Thank you for great testing time. Good luck!

Perfect!

Simple, doesn’t mess up the database, a joy to use 🙂

Works like a charm

I never had any issues with this plugin. It just works. However, there are some things that this plugin can’t do but i have strong feeling that in the future will cover all possible areas of wordpressing 🙂

Lexojini krejt 554 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Polylang” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Shënime ndryshimesh

2.2 (2017-08-16)

 • Pro: Add support for the REST API
 • Pro: Add integration with The Events Calendar
 • Pro: Refactor ACF Pro integration for post metas and integrate term metas
 • Pro: Ask confirmation if synchronizing a post overwrites an existing translation
 • Pro: Separate sync post logic from interface
 • Pro: Fix ‘Detect browser language’ option automatically deactivated
 • Pro: Fix redirect to 404 when the ‘page’ slug translation includes non alphanumeric characters.
 • Pro: Fix untranslated post type archive slug
 • Pro: Fix ACF taxonomy fields not copied when the taxonomy is not translated #156
 • Pro: Fix fatal error with ACF4
 • Support a different content text direction in admin #45
 • Add support for wildcards and ‘copy-once’ attribute in wpml-config.xml
 • Add minimal support for the filters ‘wpml_display_language_names’ and ‘icl_ls_languages’
 • Improve compatibility with the plugin WordPress MU Domain Mapping #116
 • Improve speed of the sticky posts filter #41
 • Remove redirect_lang option for multiple domains and subdomains
 • Use secure cookie when using SSL
 • Allow to copy/sync term metas with the filter ‘pll_copy_term_metas’
 • Filter ajax requests in term.php according to the term language
 • Add error message in customizer when setting an untranslated static front page #47
 • Load static page class only if we are using a static front page
 • Refactor parse_query filters to use the same code on frontend and admin
 • Don’t use add_language_to_link in filters
 • Move ajaxPrefilter footer script on top
 • Use wp_doing_ajax() instead of DOING_AJAX constant
 • Fix queries custom tax not excluded from language filter on admin
 • Fix WP translation not loaded when the language is set from the content on multisite.
 • Fix the list of core post types in PLL_OLT_Manager for WP 4.7+
 • Fix post name and tag slug incorrectly sanitized for German and Danish
 • Fix lang attribute in dropdowns
 • Fix wpml_permalink filter #139
 • Fix WPML constants undefined on backend #151
 • Fix a conflict with the plugin Custom Permalinks #143
 • Fix menu location unexpectedly unset

2.1.6 (2017-07-17)

 • Pro: fix duplicate post button not working in PHP 7.1
 • Pro: fix CPTUI untranslated labels on admin
 • Adapt related posts filter to use slug instead of name to follow changes made on Jetpack server ( Props Steve Kaeser )
 • Fix PHP notices when translating CPT and custom tax titles in Yoast SEO
 • Fix PHP warning when all plugins are networked activated

2.1.5 (2017-05-31)

 • Add compatibility with new media widgets introduced in WP 4.8
 • Removing the language information in URL for the default language is now default
 • Update plugin updater class to 1.6.12
 • Pro: fix PHP notices when duplicating the content
 • Fix: test existence of twentyseventeen_panel_count instead of relying only on the active template
 • Fix: set current property to false when removing the current-menu-item class #134 props @mowar
 • Fix PHP notice when editing a term without language
 • Fix possible PHP notice when deleting a category
 • Fix fatal error with Gantry 5

2.1.4 (2017-05-16)

 • Pro: fix user not logged in on secondary domain when previewing changes
 • Pro: fix archive links without language code in ACF link field (ACF 5.4.0+)
 • Fix redirection from www subdomain to wrong language domain.
 • Fix: selecting “Front page displays latest posts” in the customizer not cleaning the languages cache
 • Fix accessibility of the admin language switcher

2.1.3 (2017-04-11)

 • Pro: Fix translated slug of ‘page’ if it is translated to an empty string
 • Update plugin updater class to 1.6.11
 • Strings registered with a wpml-config.xml file or WPML functions are now multiline by default
 • Translate the site title in emails sent to the user
 • Fix sanitize_user for specific locales
 • Fix deprecation notice in Yoast SEO integration
 • Fix: Clean term cache after the language has been set in mass #119

2.1.2 (2017-03-09)

 • Pro: Add filter ‘pll_xdata_nonce_life’
 • Pro: Fix translation of WooCommerce product attribute slug
 • Pro: Fix product synchronization in WooCommerce 2.7
 • Pro: Fix error message when bulk trashing synchronized posts
 • Add option to discard item spacing in the output of pll_the_languages() ( Props Ceslav Przywara ) #93 #95
 • Add as, dzo, kab, km, ml_IN, nl_BE, pa_IN, rhg, sah, ta_IN, tah, te, tt_RU to the predefined list of languages
 • Update plugin updater class to 1.6.10
 • Fix: Remove the dependency to is_ssl() to detect the language in the url ( language set from the directory name )
 • Fix issue with secondary level domains
 • Fix strings not translated in emails
 • Fix incorrect usage of add_action() ( Props Peter J. Herrel ) #103
 • Fix wrong redirect in customizer in WP 4.7

2.1.1 (2017-02-15)

 • Pro: Add filter ‘pll_enable_duplicate_media’ for a fine control of automatic media duplication
 • Add filter ‘pll_links_model’ for the links model class name
 • Trim any starting ^ from modified rewrite rules
 • Pro: Fix wrong count of plugins to udpate
 • Fix slashed strings translations not saved #94

2.1 (2017-01-25)

 • Versioni minimum për WordPress-in tani është v4.4
 • Pro: Shtim mbulimi i postimeve të njëkohësuara (i njëjti postim në shumë gjuhë njëherësh)
 • Pro: Shtim mbulimi për UI lloji vetjak postimesh dhe për Divi Builder
 • Improve support of Yoast SEO (no category base and post type archive breadcrumb title)
 • Kalim i menusë Gjuhë në nivelin e epërm, në vend se si nënmenu e rregullimeve të WordPress-it
 • Kopjo datën origjinale të postimit kur krijohet një përkthim dhe kur data njëkohësohet (Falënderime për Jory Hogeveen) #32
 • Remove hreflang attributes on paged pages and paged posts
 • Shtim etiketash te menu hapmbyll gjuhësh widget-i, për përdorshmëri më të mirë (Falënderime për Lawrence Francell) #53 #56
 • Heqje e konstanteve POLYLANG_URL dhe PLL_LOCAL_URL
 • wp_get_sidebars_widgets() dhe is_active_sidebar() tani filtrohen sipas gjuhëve të widget-eve #54
 • Shtim funksionesh pll_esc_html__(), pll_esc_html_e(), pll_esc_attr__() and pll_esc_attr_e() te API (Falënderime për jegbagus) #83
 • Pro: Ndreqje e përplasjes mes shitores WooCommerce në pjesën e dukshme dhe identifikuesit bazë të shitores së përkthyer
 • Pro: Ndreqje e mospërkthimit të Fix $wp_rewrite search base dhe author_base #68
 • Pro: Ndreqje e të metës ku paraparjet e faqeve nuk kryejnë hyrjen e përdoruesit kur përdoren nënpërkatësi
 • Ndreqje: shmang vendosje cookie gjuhësh në faqe 404
 • Ndreqje: u modifikua radha e rregullave të rishkrimit për arkiva vetjake llojesh postimesh
 • Ndreqje: përplasje me WP All Import, që i bën filtrat tanë të dështojnë në “Shtoni Media” modal kur përpunohet një postim
 • Ndreqje: vetëngarkimi i faqeve nuk funksionon për menu lëvizjesh përshoqëruar me disa vende njëherësh
 • Ndreqje: Rrëshqitje e pafund Jetpack për disa përkatësi njëherësh #58 #74
 • Ndreqje: gabim serializimi te përkthime Vargjesh kur mundësia balanceTags është aktive #63
 • Ndreqje: paraparje faqeje hyrëse statike kur ridrejtohet prej faqes së gjuhëve #49
 • Ndreqje: Vetëngarkimi i faqeve nuk funksionon për menu lëvizjesh përshoqëruar me disa vende njëherësh
 • Ndreqje: përplasje me Woocommerce Show Single Variation
 • Ndreqje: Faqe mëmë e panjëkohësuar nën përpunim të Shpejtë (shfaqur pas 2.0.8)
 • Ndreqje: API WPML wpml_element_has_translations dhe wpml_post_language_details
 • Ndreqje: përkthime mediash të pabashkëngjitura jo të pranishme te këmbyesi i gjuhëve
 • Ndreqje: përplasje me kërkim të thelluar nga ana e WP Residence

Për regjistër më të vjetër ndryshimesh, shihni changelog.txt