Loco Translate

Përktheni tema dhe shtojca WordPress drejt e në shfletuesin tuaj


Tim Whitlock 1+ milion instalime aktive Testuar me 6.2.2 Përditësuar 2 muaj më parë

Polylang

Kalojeni shumëgjuhësh me një rrugë të thjeshtë dhe efikase. Vazhdoni të shkruani postime, të krijoni…


WP SYNTEX 700 000+ instalime aktive Testuar me 6.2.2 Përditësuar 1 javë më parë

Say what?

An easy-to-use plugin that allows you to alter strings on your site without editing WordPress…


Ademti Software 30 000+ instalime aktive Testuar me 6.2.2 Përditësuar 3 muaj më parë

My WP Translate

Simple yet powerful Translate plugin for WordPress. Can be used with most of the themes…


MyThemeShop 10 000+ instalime aktive Testuar me 5.9.7 Përditësuar 1 vit më parë

Admin Locale

This plugin allows you to change the language of the admin panel without changing the…


Louy Alakkad 10 000+ instalime aktive Testuar me 3.4.2 Përditësuar 11 vjet më parë

Polylang Theme Strings

Automatic scanning of strings translation in the theme and registration of them in Polylang plugin.…


Modeewine 9 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.23 Përditësuar 5 vjet më parë

BuddyPress Multilingual

BuddyPress Multilingual allows BuddyPress and BuddyBoss sites to run fully multilingual using the WPML plugin.


OnTheGoSystems 7 000+ instalime aktive Testuar me 6.2.2 Përditësuar 2 muaj më parë

Admin in English

Admin in English lets you have your administration panel in English, even if the rest…


Nikolay Bachiyski 5 000+ instalime aktive Testuar me 3.6.1 Përditësuar 10 vjet më parë