GlotPress

Përshkrim

Mjaft projekte me burim të hapur shtrihen në shumë rajone, vende dhe dialekte dhe u duhet të mbulojnë një larmi përkthimesh, GlotPress-i vjen për t’ju ndihmuar të bashkëpunoni në internet me përkthyesit tuaj, për të bërë të mundur që përdoruesit e programit tuaj ta shohin atë në gjuhën e tyre amtare.

GlotPress-i ka dy versione, një version më vete dhe këtë version si shtojcë e WordPress-it. Deri këtu, këto dy versione janë të ngjashëm nga pikëpamja funksionale, por versioni shtojcë ka gjasa të fillojë të largohet nga ai më vete, në versione të ardhshëm. Për pjesën e mbetur të këtij dokumenti, çfarëdo reference ndaj “GlotPress”-it, duhet kuptuar si ndaj shtojcës.

Për më tepër të dhëna mbi GlotPress-in, mos ngurroni të vizitoni kanalet e radhitur më poshtë, te ndarja “Komunikime” section.

Pra, kush do të duhej të përdorte GlotPress-in?

Cilido zhvillues software-i që përdor gettext, bie fjala, autorët e shtojcave ose temave për WordPress. Por ky është vetëm fillimi, cilido që përdor një sistem të bazuar në gettext, mund të përdorë GlotPress-in për t’i ndihmuar përkthyesit e tij të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin.

Kjo shtojcë s’do të ishte e mundur pa krejt punën e shumtë që është bërë për versionin më vete të GlotPress-it dhe do të donim të falënderonim krejt ata që japin ndihmesë në të.

Asistencë

Për pyetje të rëndomta asistence, ju lutemi, përdorni forumet WordPress.org për asistencë.

Nëse keni një të metë për të njoftuar apo një kërkesë për veçori, ju lutemi, vizitoni listën e problemeve, për të ndihmuar përmirësimin e tij në të ardhmen.

Nëse do të donit të merreshit me diçka dhe për të s’ka çështje të hapur, hapni një çështje të re dhe përshkruani ndryshimin që propozoni, përpara se të filloni të programoni.

Komunikim

Instalim

Kërkoni për “GlotPress” te drejtoria e shtojcave për WordPress.org dhe instalojeni.

Pas aktivizimit të shtojcës, GlotPress-i mund të përdoret që nga <home_url>/glotpress/

Instalim Dorazi

 1. Ngarkojeni krejt dosjen glotpress te drejtoria /wp-content/plugins/.
 2. Aktivizojeni GlotPress-in përmes menusë ‘Shtojca’ te WordPress-i.
 3. Mandej GlotPress-i mund të përdoret që nga <home_url>/glotpress/

Më Tepër të Dhëna

Më tepër të dhëna mund të gjenden te Doracaku i GlotPress-it.

PBR

Si mund të jap ndihmesë te GlotPress?

Ndaluni një çast te depoja GlotPress GitHub dhe hidhuni një sy çështjeve të hapura dhe kërkesave pull request.

Pra, kush do të duhej të përdorte GlotPress-in?

Cilido zhvillues software-i që përdor gettext-in, fjala vjen, autorët e shtojcave dhe temave për WordPress. Por ky është vetëm fillimi, cilido që përdor një sistem të bazuar në gettext, mund të përdorë GlotPress-in për t’i ndihmuar përkthyesit e tij të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin.

Si ta migroj instalimin tim të GlotPress-it më vete te shtojca?

Ka një dokument mbi shndërrimet te wiki e GlotPress-it se si të shndërroni instalimin tuaj më vete.

Kam shkruar një shtojcë vetjake për versionin më vete, a do të funksionojë me shtojcën?

Përgjigja shkurt, jo.

Do t’ju duhet të përditësoni shtojcën që të jetë një shtojcë WordPress-i. Udhëzime se si bëhet kjo gjenden te Wiki e GlotPress-it.

Shqyrtime

1 Prill, 2018
I am impressed by this plugin, it is simple but really efficient.
7 Tetor, 2017
Отличный плагин как для больших так и для маленьких проектов. Аналогов практически нет, тем более бесплатных. Минимум кода, максимум возможностей. Документация написано от и до. Спасибо, ждём новых версий!
19 Gusht, 2017
I'm loving this developing plugin. I would love more features of course, am willing to wait for them at this stage.
20 Dhjetor, 2016
I'd like to thank your contribution. It really help us to develop worldwide product. Though there are not many tool currently (tranlations memory, leave comments, etc) But I believe the powerful Open Source will make your project better.
24 Shtator, 2016
Very useful plugin, I used it, when i was looking for a plugin for my own WordPress. Because my coworkers do not speak english, I decided to take part in the translation process of plugin onto WordPress.org. I discovered a very powerfull and useful tool. Also, i would like to request an specific add in order to include a "glossary" plugin (similar than WebLate or Transifex).
Lexojini krejt 12 shqyrtimet

Shënime ndryshimesh

Krejt ndryshimet me peshë në këtë projekt do të dokumentohen në këtë kartelë.
Kjo adresë është në pajtim me Semantic Versioning.

2.3.1 (March 1, 2017)

Ndreqje të metash

 • Mos kërko që një fjalorthi i një projekti të shfaqë terma të një fjalorthi vendor. (#656)
 • Lejim i kërkimit të përkthimeve sipas përparësisë. (#664)
 • Ndreqje e kontrolli të pasaktë nonce-i për importime fjalorthi vendor. (#673)
 • Ndreqje e spastrimit të fjalorthit ekzistues gjatë importimesh. (#675)

Veçori

 • Shtim i filtrit gp_locale_glossary_path_prefix për prefiks shtegu fjalorthi vendor. (#655)

Falënderime për krejt kontribuesit deri këtu: Alex Kirk, Dominik Schilling, Greg Ross, dhe Yoav Farhi.

2.3.0 (February 6, 2017)

(kjo hapësirë është lënë qëllimisht e zbrazët)

2.3.0-rc.1 (January 31, 2017)

Ndreqje të metash

 • Lejim i fjalortheve të projektit të anashkalojnë terma të një fjalorthi vendor. (#640)
 • Heqje e etiketës hard coded ‘default’, çka pengonte krijim fjalorthesh vendorë për variante vendoresh. (#641)
 • Gjatë importimesh, mos ndrysho gjendjen i turbulltnë pritje, nëse për një përkthim ka sinjalizime. (#646)
 • Lejim i importimeve përmes CLI-je të caktojnë gjendjen e përkthimeve në i tanishmi. (#644)

Falënderime për krejt kontribuesit deri këtu: Dominik Schilling, Greg Ross dhe Sergey Biryukov.

2.3.0-beta.1 (January 17, 2017)

Ndreqje të metash

 • Ndreqje URL-je të pasaktë në disa raste në faqe vendore. (#632)
 • Ndreqje e qethjes së emrave të shkarkimit, nëse përmbajnë një hapësirë. (#633)
 • Përmirësim i trajtimit të shumësit nga fjalorthi. (#595)
 • Rikthim teksti përpunimi për zëra të papërkthyer. (#519)
 • Mos krijo përkthime të përsëdytura gjatë importimesh. (#579)
 • Ridrejtim i përdoruesve mbrapsht te faqja e mëparshme, kur u duhet të bëjnë hyrjen në llogari. (#558)
 • Ndreqje e zgjatimit parazgjedhje të kartelës për kartela burimi .NET. (#573)
 • Ndreqje kodit për buton rrethor, me qëllim heqje e një shenje të tepërt. (#610)

Veçori

 • Shtim formati JSON për JED dhe JSON të thjeshtë. (#523)
 • Shtim mbulimi për fjalorthe vendore. (#227)
 • Shtim i aftësisë për t’i vënë shenjë përkthimeve si të turbullt. (#620)
 • Zgjerim i shfaqjes së përkthimeve të mëparshme me shenja speciale në to. (#625)
 • Shtim i mbulimit për importim përkthimesh të turbullta. (#596)
 • Shtim shkurtoresh tastiere për kopjimin e vargjeve origjinale. (#554)
 • Zhvillues: Shtim filtrash për kërkim në përkthime. (#524)
 • Zhvillues: Shtim lejesh të imta për përkthim. (#537)
 • Zhvillues: Shtim filtri për shtim lidhjesh drejt përpunuesit të përkthimeve. (#597)
 • Shtim të dhënash meta për krejt formatet e kartelave që e mbulojnë diçka të tillë. (#575)
 • Përditësim të dhënash ROH vendoreje. (#605)

Falënderime për krejt kontribuesit deri këtu: Alex Kirk, Anton Timmermans, Dominik Schilling, Greg Ross, Nikhil, Pascal Birchler, dhe Yoav Farhi.

2.2.2 (November 21, 2016)

Siguri

 • Ndreqje e një rrjedhjeje informacioni te API, e njoftuar nga Alex Kirk.

2.2.1 (November 11, 2016)

Ndreqje të metash

 • Ndreqje fushash kryesh që mungojnë në kartela .mo. (#594)
 • Shtim mbushjeje për krye tabelash, për të shmangur mbivendosje me elementë grafikë të renditjes. (#565)
 • Ndreqje për sinjalizimin “Vetëm ndryshoret duhen dhënë nga referencë”, kur importohen përkthime. (#566)

Veçori

 • Shtim informacioni mbi vendore Xhosa. (#603)

Falënderime për krejt kontribuesit deri këtu: Alex Kirk, Dominik Schilling, and Greg Ross.

2.2.0 (September 30, 2016)

(kjo hapësirë është lënë qëllimisht e zbrazët)

2.2.0-rc.1 (September 22, 2016)

(kjo hapësirë është lënë qëllimisht e zbrazët)

2.2.0-beta.1 (September 19, 2016)

Ndryshime të Rëndësishme

 • Ndryshim i identifikuesit të vendores së gjuhës kirgize nga kykir. (#550)

Ndreqje të metash

 • Ndreqje lidhjeje të dëmtuar anulimi në formular krijimi projekti. (#547)
 • Ndreqje e emrit në gjuhën amtare për emrin e vendores së Tibetit, nga བོད་སྐད në བོད་ཡིག. (#539)
 • Ndreqje zëri ekstra në GP_Translation::translations(). (#516)
 • Përzierje vargjesh të ngjashëm për të përmirësuar përkthimin. (#535)
 • Ripërpunim regjistrimi programthesh dhe stili, për t’i bërë më të qëndrueshëm. (#476)
 • Përditësim informacioni vendoreje për gjuhën kirgize që të përdorë të dhëna të sakta. (#550)

Veçori

 • Shtim informacioni vendoreje për versionin latin të Hausa-s. (#549)
 • Ndreqje e përkthimeve që përdorin vendmbajtëse për shenjën e tabulacioneve. (#473)
 • Shtim filtri gp_reference_source_url për URL-në burim të një projekti. (#522)
 • Furnizim burimesh të minimizuara. (#505)
 • Përditësim i librarisë JavaScript për renditje tabele. (#502)

Falënderime për krejt kontribuesit deri këtu: Alex Kirk, David Decker, Dominik Schilling, Greg Ross, Pedro Mendonça, Petya Raykovska, dhe Sergey Biryukov.

2.1.0 (July 13, 2016)

(kjo hapësirë është lënë qëllimisht e zbrazët)

2.1.0-rc.1 (July 7, 2016)

Ndreqje të metash

 • Lejim i identifikuesve të projekteve të përmbajnë pika. (#492)

Veçori

 • Shtim mesazhi ripohimi kur ruhen rregullimet. (#490)
 • Shndërrim i renditjes sipas fushave nga një funksion hard coded në një thirrje funksioni të filtrueshëm. (#488

2.1.0-beta.1 (June 29, 2016)

Ndreqje të metash

 • Zëvendësim i kërkesave LIKE për gjendjen e një origjinali me përputhje ekzakte. (#419)
 • Zhvendosje e hook-ut gp_translation_set_filters për të lejuar shtesa te formulari i filtrimit. (#391)
 • Ndreqje mesazhi të gabuar gabimi për përkthime të cilave u mungon ID grupi. (#341)
 • Ndreqje e eksportimit nën Android, për përkthime që fillojnë me një @. (#469)
 • Përmirësim i punimit të kërkesës parazgjedhje GP_Translation->for_translation(). (#376)
 • Përdorim i konstantes __DIR__ për GP_PATH. (#455)
 • Përdor lloje fushash nën shkronjë të vogël, te schema.php. (#461)
 • Ndryshim lloji fushe për ID përdoruesi në bigint(20). (#464)
 • Mos thirr gp_upgrade_data()gp_upgrade_db() gjatë instalimesh. (#361)
 • Përkufizim i gjatësisë maksimum të treguesit për shtyllën user_id_action. (#462)

Veçori

 • Lejim eksportimi sipas përparësisë së origjinalit. (#405)
 • Kontrollo përkthime të importuar për sinjalizime. (#401)
 • Lejim importimi përkthimesh nën gjendjen Në Pritje. (#377)
 • Shtim kryesh Language në eksportime .po-sh. (#428)
 • Shtim i mundësisë për mbishkrim të fjalorthit ekzistuese gjatë importimesh. (#395)
 • Lejim modifikimi metodash HTTP të pranuara te rrugëzuesi. (#393)
 • Përditësim i eksportimit të kryeve Project-Id-Version në kartela .po, për trajtim më të mirë nënprojektesh dhe për të qenë të filtrueshëm. (#442)
 • Shndërrim i listës së lejeve në një tabelë. (#99)
 • Ndarje e shifrës së gjendjes së përkthimit në të fshehur dhe në publike. (#397)
 • Depozitim i ID-së së përdoruesit të vleftësuesit/miratuesit, në ndryshime gjendjeje përkthimi. (#293)

Falënderime për krejt kontribuesit deri këtu: Dominik Schilling, Greg Ross, Yoav Farhi, Alex Kirk, Anton Timmermans, Mattias Tengblad

2.0.1 (April 25, 2016)

Ndreqje të metash

 • Shtim i një sinjalizimi PHP për rastin kur një përdorues ka bërë përkthime dhe mandej përdoruesi është fshirë. (#386)
 • Përditësim i krejt shkallëve të lejeve për fshirje, që të jenë në një vijë në fusha të ndryshme të GlotPress-it. (#390)
 • Ndreqje urdhrit për eksportim që nga CLI, për të përdorur si duhet mundësinë “status”. (#404)
 • Shtim programthi përmirësimi për heqje pjerrake fundi, të harruara në shtigje projekti që prej 1.0, që nuk mbulohen më. (#410)
 • Ndreqje përplasjeje me shtojca të tjera, të cilat përdorin edhe ato klasën GP_Locales. (#413)
 • Përjashtim i vendores art-xemoji nga kontroll gjatësie, që shkaktonte sinjalizime të gabuara. (#417)

Veçori

 • Shtim i përkufizimit për vendoren haitiane kreolase. (#411)
 • Përditësim i përkufizimit të vendores asturiase. (#412)

Falënderime për krejt kontribuesit deri këtu: Dominik Schilling, Greg Ross, dhe Yoav Farhi.

2.0.0 (April 04, 2016)

Ndreqje të metash

 • Fshirje cookie-sh për njoftime gjatë instalimesh pa një bazë. (#379)
 • Ndreqje e lidhjes “Përdore si emër” te faqja e krijimit të grupit të përkthimeve. (#381)

2.0.0-rc.1 (March 29, 2016)

(kjo hapësirë është lënë qëllimisht e zbrazët)

2.0.0-beta.2 (March 27, 2016)

Siguri

 • Sendërtim nonces për URL dhe formularë, për të ndihmuar në mbrojtjen e tyre kundër disa llojesh sulmi, përfshi CSRF. (#355)

Ndreqje të metash

 • Shmangie sinjalizimi PHP kur përditësohet një zë fjalorthi. (#366)
 • Përmirësim funksionesh mb_* compat për të mbuluar krejt parametrat dhe përdorur funksione të përputhshëm të WordPress-it. (#364)

2.0.0-beta.1 (March 17, 2016)

Ndryshime të Rëndësishme

 • Heqje nga baza e Translation Propagation. Tani e gjeni si shtojcë. (#337)
 • Heqje trajtimi të përdoruesit dhe mundësive te gp_update_meta()/gp_delete_meta(). (#300)
 • Heqje e assets/img/glotpress-logo.png të nxjerrë nga përdorimi. (#327)
 • Heqje e gp_sanitize_for_url() në favor të sanitize_title(), për prodhim të thelluar identifikuesish. (#330)
 • Përmirësim i vlerave që kthen gp_meta_update(). (#318).
 • Heqje e urdhrit CLI GP_CLI_WPorg2Slug. (#347)

Veçori

 • Projektet, grupet e përkthimit dhe fjalorthet tanimë mund të fshihen përmes UI-t. (#267)
 • Përditësim i disa përkufizimeve vendoreje për të përdorur kodet e rinj Facebook dhe Google dhe kode të saktë vendi. (#246)
 • Shtim përkufizimi vendoreje për gjuhët e Groenlandës, Spanjishte (Guatemalë), dhe Tahitiane. (#246)
 • Shtim vetëpikasje formati kartelash importimi të ngarkuara. (#290)
 • Shtim ndërfaqejej për administrim përgjegjësish GlotPress-i. (#233)
 • Shtim kutize për kërkime përkthimesh sipas shkrimit me shkronjë të madhe a të vogël. (#312)
 • Shtim mbulimi për kartela vetish Java. (#297)
 • Shtim lidhjeje Anulimi në faqe importimesh. (#268)
 • Shtim sinjalizimi dhe çaktivizim i shtojcës, nëse nuk janë caktuar permalidhje. (#218)
 • Shtim sinjalizimi dhe çaktivizim i shtojcës, nëse pikaset version PHP që nuk mbulohet. (#276)
 • Shtim dokumentimi të brendshëm për veprime dhe filtra. (#50)
 • Shtim mbulimi te pjesa e pasme e sajtit për të lejuar integrim me profile përdoruesi WordPress. (#196)
 • Faqe më vete për rregullimet. (#325)
 • Vleftësim, gjatë ruajtjesh, identifikuesish për grupe përkthimi. (#329)
 • Standardizim shkaktuesish, në projekte, përkthime dhe origjinale. (#294)
 • Sjellje e metodës GP_Thing::after_delete() dhe e veprimeve të reja. (#294)
 • Shtim i zgjatimit .pot te GP_Format_PO. (#230)
 • Pastrime të ndryshme kodi për përmirësimin e cilësisë së kodit. (#237)

Ndreqje të metash

 • Vënie shenjë si RTL, në përkufizimin e vendores për gjuhën sindi. (#243)
 • Zëvendësim i current_user_can( 'manage_options' ) me leje GlotPress-i. (#254)
 • Bërja të përdorshëm të projekteve pjella, nëse struktura e permalidhjeve përmban një pjerrake fundi. (#265)
 • Përdorim URL-sh reale për back links, në vend se metodës back() të historikut të JavaScript-it. (#278)
 • Zëvendësim i funksionit të nxjerrë nga përdorimi/privat [_]wp_specialchars() me htmlspecialchars(). (#280)
 • Përzierje vargjesh të ngjashëm përkthimi dhe shmangie e përdorimit të etiketave HTML në vargje përkthimi. (#295)
 • Shtim prefiksi gp_ që mungonte, për veprime përkthimi. (#232)
 • Ndreqje e rastit kur $original->validate() dështon, nëse njëjësi është ‘0’. (#301)
 • Ndreqje e vetëprodhimit të identifikuesve të projektit me shenja speciale. (#328)
 • Pezullim i pavleftësimit të fshehtinës gjatë importesh origjinali. (#332)
 • Parandalim i parashtrimit të përkthimeve me shumës të zbrazët. (#308)
 • Përditësim i përkufizimeve të skemës për të funksionuar me funksionin dbDelta() e WordPress-it. (#343)
 • Ndreqje ridrejtimi kur dështon përditësimi i një grupi përkthimesh. (#349)
 • Parandalim i një gabimi fatal PHP gjatë importimi origjinalesh. (#302)

Falënderime për krejt kontribuesit deri këtu: Aki Björklund, Daisuke Takahashi, Dominik Schilling, Gabor Javorszky, Greg Ross, Peter Dave Hello, Rami, dhe Sergey Biryukov.

1.0.2 (March 09, 2016)

Siguri

 • Sanitarizim mesazhesh në gp_notice().

1.0.1 (January 21, 2016)

Ndreqje të metash

 • Heqje pjerrakesh nga superglobalë PHP, për të parandaluar pjerrake ekstra në përkthime. (#220)
 • Përimtim lidhjesh shtimi/fshirjesh zërash fjalorthi me pjerrake fundi. (#224)

1.0.0 (January 18, 2016)

 • Hedhja fillestare në qarkullim.