Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

GlotPress

Përshkrim

Mjaft projekte me burim të hapur shtrihen në shumë rajone, vende dhe dialekte dhe u duhet të mbulojnë një larmi përkthimesh, GlotPress-i vjen për t’ju ndihmuar të bashkëpunoni në internet me përkthyesit tuaj, për të bërë të mundur që përdoruesit e programit tuaj ta shohin atë në gjuhën e tyre amtare.

GlotPress-i ka dy versione, një version më vete dhe këtë version si shtojcë e WordPress-it. Deri këtu, këto dy versione janë të ngjashëm nga pikëpamja funksionale, por versioni shtojcë ka gjasa të fillojë të largohet nga ai më vete, në versione të ardhshëm. Për pjesën e mbetur të këtij dokumenti, çfarëdo reference ndaj “GlotPress”-it, duhet kuptuar si ndaj shtojcës.

Për më tepër të dhëna mbi GlotPress-in, mos ngurroni të vizitoni kanalet e radhitur më poshtë, te ndarja “Komunikime” section.

Pra, kush do të duhej të përdorte GlotPress-in?

Cilido zhvillues software-i që përdor gettext, bie fjala, autorët e shtojcave ose temave për WordPress. Por ky është vetëm fillimi, cilido që përdor një sistem të bazuar në gettext, mund të përdorë GlotPress-in për t’i ndihmuar përkthyesit e tij të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin.

Kjo shtojcë s’do të ishte e mundur pa krejt punën e shumtë që është bërë për versionin më vete të GlotPress-it dhe do të donim të falënderonim krejt ata që japin ndihmesë në të.

Asistencë

Për pyetje të rëndomta asistence, ju lutemi, përdorni forumet WordPress.org për asistencë.

Nëse keni një të metë për të njoftuar apo një kërkesë për veçori, ju lutemi, vizitoni listën e problemeve, për të ndihmuar përmirësimin e tij në të ardhmen.

Nëse do të donit të merreshit me diçka dhe për të s’ka çështje të hapur, hapni një çështje të re dhe përshkruani ndryshimin që propozoni, përpara se të filloni të programoni.

Komunikim

Instalim

Kërkoni për “GlotPress” te drejtoria e shtojcave për WordPress.org dhe instalojeni.

Pas aktivizimit të shtojcës, GlotPress-i mund të përdoret që nga <home_url>/glotpress/

Instalim Dorazi

  1. Ngarkojeni krejt dosjen glotpress te drejtoria /wp-content/plugins/.
  2. Aktivizojeni GlotPress-in përmes menusë ‘Shtojca’ te WordPress-i.
  3. Mandej GlotPress-i mund të përdoret që nga <home_url>/glotpress/

Më Tepër Hollësi

Më tepër hollësi mund të gjenden te Doracaku i GlotPress-it.

PBR

Si mund të jap ndihmesë te GlotPress?

Ndaluni një çast te depoja GlotPress GitHub dhe hidhuni një sy çështjeve të hapura dhe kërkesave pull request.

Pra, kush do të duhej të përdorte GlotPress-in?

Cilido zhvillues software-i që përdor gettext-in, fjala vjen, autorët e shtojcave dhe temave për WordPress. Por ky është vetëm fillimi, cilido që përdor një sistem të bazuar në gettext, mund të përdorë GlotPress-in për t’i ndihmuar përkthyesit e tij të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin.

Si ta migroj instalimin tim të GlotPress-it më vete te shtojca?

Te wiki e GlotPress-it ka një dokument mbi shndërrimet se si të shndërroni instalimin tuaj më vete.

Kam shkruar një shtojcë vetjake për versionin më vete, a do të funksionojë me shtojcën?

Përgjigja shkurt, jo.

Do t’ju duhet të përditësoni shtojcën që të jetë një shtojcë WordPress-i. Udhëzime se si bëhet kjo gjenden te Wiki e GlotPress-it.

Shqyrtime

19 Prill, 2022
We have been using GlotPress for many years to organize the translations of the Advanced Ads add-ons. The plugin works wonderfully and helps us with this task. Thank you very much for your work. Joachim
1 Prill, 2018
I am impressed by this plugin, it is simple but really efficient.
7 Tetor, 2017
Отличный плагин как для больших так и для маленьких проектов. Аналогов практически нет, тем более бесплатных. Минимум кода, максимум возможностей. Документация написано от и до. Спасибо, ждём новых версий!
19 Gusht, 2017
I'm loving this developing plugin. I would love more features of course, am willing to wait for them at this stage.
20 Dhjetor, 2016
I'd like to thank your contribution. It really help us to develop worldwide product. Though there are not many tool currently (tranlations memory, leave comments, etc) But I believe the powerful Open Source will make your project better.
24 Shtator, 2016 1 përgjigje
Very useful plugin, I used it, when i was looking for a plugin for my own Wordpress. Because my coworkers do not speak english, I decided to take part in the translation process of plugin onto Wordpress.org. I discovered a very powerfull and useful tool. Also, i would like to request an specific add in order to include a "glossary" plugin (similar than WebLate or Transifex).
Lexojini krejt 12 shqyrtimet

Regjistër ndryshimesh

Ky projekt aderon në Semantic Versioning. Krejt ndryshimet e rëndësishme në këtë projekt do të dokumentohen te kartela CHANGELOG.md në GitHub.