Embed Privacy

Përshkrim

Lënda e trupëzuar nga sajte të jashtëm, të tillë si YouTube ose Twitter ngarkohet menjëherë sapo vizitorët hyjnë në sajtin tuaj. Këtë çështje e zgjidh Privatësi Trupëzimesh duke parandaluar ngarkimin e kësaj lënde, deri sa vizitori të vendosë të lejojë ose jo ngarkimin e lëndës së jashtme.
Por Privatësi Trupëzimesh s’mbron thjesht privatësinë e vizitorëve tuaj, ajo e bën edhe sajtin të ngarkohet më shpejt.

Krejt trupëzimet do të zëvendësohen nga shënime, të gatshme për t’u aplikuar stilizim sipas dëshirës tuaj. Me vetëm nja dy rreshta CSS.

Duke klikuar mbi shënimin, do të ngarkohet lënda përkatëse.

Foto ekrani

 • Add embeds using the classic editor or the block editor's embed blocks.
 • Embed Privacy will add an overlay to supported embeds automatically.
 • You can customize the overlays for each service individually.
 • Embed Privacy can deliver embedded Tweets locally without 3rd party scripts or tracking.

Instalim

 1. Ngarkojini kartelat e shtojcës te drejtoria /wp-content/plugins/embed-privacy, ose instalojeni shtojcën drejtpërsëdrejti nga skena e shtojcave WordPress.
 2. Aktivizojeni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’ te WordPress-i.
 3. Lënda e trupëzuar do të zëvendësohet vetvetiu me një shënim dhe mund të ngarkohet nëse duan vizitorët. S’ka rregullimet të tjera.
 4. To allow users to opt-out of embed providers that they set to always active, place the shortcode [embed_privacy_opt_out] into your privacy policy.

PBR

A ua pengon Privatësi Trupëzimesh shërbimeve të jashtme të ndjekin mua/vizitorët e mi?

Po. Për sa kohë që nuk zgjidhni të ngarkohet lëndë e jashtme, ju/vizitorët tuaj s’gjurmohen dot nga këto shërbime.

A e bën Privatësi Trupëzimesh trupëzimin e lëndës miqësor ndaj privatësisë?

Vetë procesi i trupëzimit me Privatësi Trupëzimesh do të jetë miqësor ndaj privatësisë. Kjo do të thotë se asnjë furnizues trupëzimesh s’është në gjendje të ndjekë përdorues pa pëlqimin shprehimisht prej tyre, të dhënë përmes klikimit te shtresa përsipër për të lejuar që trupëzimi të ngarkohet. Por, për të garantuar që gjithçka është në rregull, lypset të zgjeroni rregullat tuaja të privatësisë për secilin furnizues trupëzimesh që përdorni ose doni të përdorni, ngaqë duhet të specifikoni se ku dërgohen të dhënat dhe ç’ndodh me to.

A e mbulon shtojca Privatësi Trupëzimesh përpunuesin Gutenberg?

Patjetër! Na pëlqejmë të luajmë me përpunuesin e ri të WordPress-it dhe e kemi hartuar Privatësinë e Trupëzimeve me Gutenberg-n në mendje, shtojca do të punojë pavarësisht nga përpunuesi që përdorni.

Cilat trupëzime mbulohen hëpërhë?

Deri sot mbulojmë krejt furnizuesit oEmbed të njohur nga baza e WordPress-it. Doni të dini më tepër për ta? Ja cilët janë: Amazon Kindle, Animoto, Cloudup, DailyMotion, Facebook, Flickr, Funny Or Die, Imgur, Instagram, Issuu, Kickstarter, Meetup, Mixcloud, Photobucket, Polldaddy.com, Reddit, ReverbNation, Scribd, Sketchfab, SlideShare, SmugMug, SoundCloud, Speaker Deck, Spotify, TikTok, TED, Tumblr, Twitter, VideoPres, Vimeo, WordPress.org, WordPress.tv, YouTube.

Since version 1.2.0, you can also add custom embed providers by going to Settings > Embed Privacy > Manage embeds. Here you can also modify any existing embed provider, change its logo, add a background image, change the text displaying on the embed or disable the embed provider entirely.

Zhvillues: Si të përdoren metodat e Privatësisë së Trupëzimeve për lëndë vetjake?

Që prej versionit 1.1.0 mund të përdorni mekanizmin tonë për lëndë që s’e mbulojmë në shtojcën tonë. Mund ta bëni sipas rrugës më poshtë:

/**
 * Replace specific content with the Embed Privacy overlay of type 'google-maps'.
 * 
 * @param  string   $content The content to replace
 * @return string The updated content
 */
function prefix_replace_content_with_overlay( $content ) {
  // check for Embed Privacy
  if ( ! class_exists( 'epiphyt\Embed_Privacy\Embed_Privacy' ) ) {
    return $content;
  }

  // get Embed Privacy instance
  $embed_privacy = epiphyt\Embed_Privacy\Embed_Privacy::get_instance();

  // check if provider is always active; if so, just return the content
  if ( ! $embed_privacy->is_always_active_provider( 'google-maps' ) ) {
    // replace the content with the overlay
    $content = $embed_privacy->get_output_template( 'Google Maps', 'google-maps', $content );
    // enqueue assets
    $embed_privacy->print_assets();
  }

  return $content;
}

Can users opt-out of already opted in embed providers?

Yes! You can use the shortcode [embed_privacy_opt_out] to add a list of embed providers anywhere you want (recommendation: add it to your privacy policy) to allow your users to opt-out.

What parameters can be used in the shortcode?

The shortcode [embed_privacy_opt_out] can be used to let users opt-out of embed providers that have been set to be always active by the user. It can have the following attributes:

headline – Add a custom headline (default: Embed providers)


[embed_privacy_opt_out headline="My custom headline"]


subline – Add a custom subline (default: Enable or disable embed providers globally. By enabling a provider, its embedded content will be displayed directly on every page without asking you anymore.)


[embed_privacy_opt_out subline="My custom subline"]


show_all – Whether to show all available embed providers or just the ones the user opted in (default: false)


[embed_privacy_opt_out show_all="1"]

You can also combine all of these attributes:

[embed_privacy_opt_out headline="My custom headline" subline="My custom subline" show_all="1"]

Is this plugin compatible with my caching plugin?

If you’re using a caching plugin, make sure you enable the “JavaScript detection for active providers” in Settings > Embed Privacy > JavaScript detection. Then, the plugin is fully compatible with your caching plugin.

Kush jeni?

Jemi Epiphyt, dyqani juaj miqësor për shtojca WordPress, nga jugu i Gjermanisë.

Shqyrtime

23 Prill, 2021
I'm surprised this doesn't have more downloads yet! It's a really great and simple plugin that just works. Very useful for getting your site to follow GDPR or other privacy regulations. I used it for an otherwise cookie-less website and now I don't need to shove a Cookie-Manager in every visitors face. I love that it keeps the true spirit of WordPress and doesn't spam the dashboard with a thousand upsells or is a gigantic bloated suite of endless features you don't need. Thanks a lot Epiphyt!
22 Mars, 2021
Very useful plugin if you want to make your site safe against unwanted tracking and protect your readers
Lexojini krejt 9 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Embed Privacy” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Embed Privacy” është përkthyer në 3 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Embed Privacy” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

1.3.6

 • Fixed enabling multiple YouTube videos in Elementor
 • Fixed displaying content if the page contains an always active provider

1.3.5

 • Fixed functionality in Elementor
 • Fixed custom embed provider output
 • Fixed replacing content in shortcodes multiple times
 • Fixed checking for theme/template

1.3.4

 • Fixed deleted meta fields if you put an embed provider in trash and restore it afterwards
 • Fixed Embed Privacy sometimes trying to replace an embed twice
 • Fixed an error that may occur if Embed Privacy tries to replace an embed that doesn’t need to be replaced
 • Fixed checking for local domain if WordPress itself is located in a sub-domain
 • Fixed always enable YouTube within Divi
 • Fixed overlay line height in Divi

1.3.3

 • Improved mobile design for responsive embeds
 • Fixed centering for non-responsive embeds
 • Fixed disabled embed content from preventing interactions with the text below the overlay

1.3.2

 • Fixed general activation error

1.3.1

 • Fixed a fatal error on uninstallation on non-multisite
 • Fixed activating via WP-CLI
 • Fixed deleting an option on uninstallation

1.3.0

 • Added local tweets without overlay
 • Added option to preserve data on uninstall
 • Added compatibility with theme Astra
 • Added filter embed_privacy_markup for filtering the whole markup of an embed overlay
 • Added proper support for embeds on the current domain
 • Added support for embeds on other elements than embed, iframe and object
 • Enqueue assets only if needed
 • Removed images from media (which had been added in version 1.2.0) and use fallback images for default embed providers
 • Improved regular expression for Google Maps
 • Improved texts for clarity
 • Fixed visibility of custom post type
 • Fixed network-wide activation
 • Fixed clearing oEmbed cache

1.2.2

 • Added a check if a migration is already running
 • Fixed a bug where the page markup could be changed unexpectedly
 • <object> elements are now replaced correctly
 • Added a missing textdomain to a string
 • Excluded local embeds (with the same domain)
 • Fixed Amazon Kindle regex being too greedy

1.2.1

 • Fixed a bug where the page markup could be changed unexpectedly
 • Fixed a warning if an embed provider has no regular expressions
 • Improved migrations of embed provider metadata to make sure they have been added to the database

1.2.0

 • Added support for managing embeds (add/remove/edit/disable)
 • Added support for caching plugins by adding a JavaScript detection for always active embed providers
 • Added CSS classes that indicate the current state of the embed (is-disabled/is-enabled)
 • Added shortcode [embed_privacy_opt_out] to allow users to opt-out/in
 • Fixed responsive design if the embed added an own width

1.1.3

 • U ndryshua emër furnizuesi nga Polldaddy në Crowdsignal
 • U hoq furnizuesi Hulu

1.1.2

 • U ndreq një ndryshim i mundshëm te emri i klasës së përdorur të furnizuesit të trupëzimit në HTML dhe CSS

1.1.1

 • U hoq furnizuesi CollegeHumor
 • U ndreq një e metë te shtimi i vetvetishëm i paragrafëve

1.1.0

 • U shtua mundësia për të lejuar krejt trupëzimet nga një furnizues
 • U shtua furnizuesi TikTok, sjellë për herë të parë me WordPress 5.4
 • U shtua mbulim për iframes nga Google Maps
 • U shtua URL rewrite te youtube-nocookie.com
 • U shtua mundësi për të ruajtur përzgjedhje përdoruesi për furnizues trupëzimi
 • U shtua stemë furnizuesi te vendmbajtësi ynë
 • U shtua mundësi për filtrim markup-in tonë për vendmbajtëse
 • U shtua mbulim për klasat Gutenberg ‘alignwide’ dhe ‘alignfull’
 • U shtua mbulim për përdorim të mekanizmit tonë embedding overlay nga zhvillues të jashtëm
 • U përmirësua markup-i ynë për vendmbajtëse, për të qenë faktikisht semantik
 • U ndryshuan klasat .embed- në .embed-privacy-
 • U ndreqën disa furnizues trupëzimesh që përdorin z-index të përshtatur, çka sjell që lënda e trupëzuar të jetë mbi shtresën përsipër
 • U ndreqën gabime shkrimi

1.0.2

 • Përmirësim i përputhshmërisë me Autoptimize
 • Përmirësim i përputhshmërisë me AMP
 • Ndreqje problemi me Slideshare që krijionte vendmbajtëse të gabuara (elementare)

1.0.1

 • Ndreqje mbulimi të PHP 5.6

1.0.0

 • Hedhje fillestare në qarkullim