Përpunues Klasik

Aktivizon përpunuesin e mëparshëm "klasik" dhe skenën Përpunoni Postim në stil të dikurshëm me TinyMCE,…


WordPress Contributors 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.5.1 Përditësuar 2 muaj më parë

TinyMCE Advanced

Extends and enhances the block editor (Gutenberg) and the classic editor (TinyMCE).


Andrew Ozz 2+ milionë instalime aktive Testuar me 5.5.1 Përditësuar 2 muaj më parë

Disable Gutenberg

Disable Gutenberg Block Editor and restore the Classic Editor and original Edit Post screen (TinyMCE,…


Jeff Starr 500 000+ instalime aktive Testuar me 5.5.1 Përditësuar 2 muaj më parë

WooCommerce Blocks

WooCommerce Blocks are the easiest, most flexible way to display your products on posts and…


Automattic 200 000+ instalime aktive Testuar me 5.5.1 Përditësuar 1 javë më parë

Gallery Custom Links

Gallery Custom Links allows you to link images from galleries to a specified URL. Tested…


Jordy Meow 30 000+ instalime aktive Testuar me 5.4.2 Përditësuar 4 muaj më parë

Classic Editor Addon

This free "Classic Editor Addon" plugin makes sure that the new block editor cannot be…


Pieter Bos, Greg Schoppe 30 000+ instalime aktive Testuar me 5.5.1 Përditësuar 2 muaj më parë

Central Color Palette

Manage a site-wide central color palette for a uniform look'n'feel! Supports the new block editor,…


Daniel Menzies 30 000+ instalime aktive Testuar me 5.3.4 Përditësuar 3 javë më parë