Akismet

Përshkrim

Akismet-i i kontrollon komentet tuaja kundrejt shërbimit Web Akismet, për të parë nëse duken ose jo si mesazhe të padëshiruar, dhe ju lejon të shqyrtoni të padëshiruarit që gjen, tek skena under your blog’s “Komente” e përgjegjësit për blogun tuaj.

Te veçoritë e rëndësishme të Akismet-it përfshihen:

 • Kontrollon vetvetiu krejt komentet dhe lë jashtë ata që duken si të padëshiruar.
 • Çdo koment ka një historik gjendjeje, ndaj mund të shihni lehtësisht se cilët komente qenë kapur apo pastruar nga Akismet-i dhe cilët janë shënuar si të padëshiruar, ose si jo të tillë, nga një moderator.
 • URL-të tregohen te lënda e komentit, për të bërë të dukshme lidhje të fshehura ose ngatërruese.
 • Moderatorët mund të shohin numrin e komenteve të miratuara për çdo përdorues.
 • Një veçori spastrimesh, që bllokon pa ngurrim rastet më të këqija të të padëshiruarve, duke ju kursyes hapësirë disku dhe përshpejtuar sajtin.

PS: Për ta përdorur do t’ju duhet një kyç API Akismet.com. Për blogje personale, kyçet janë falas; për biznese dhe sajte komerciale, ka pajtime me pagesë.

Instalim

Ngarkojeni shtojcën Akismet te blogu juaj, Aktivizojeni, mandej jepni kyçin tuaj API Akismet.com.

1, 2, 3: Mbaruat!

FAQ

Installation Instructions

Ngarkojeni shtojcën Akismet te blogu juaj, Aktivizojeni, mandej jepni kyçin tuaj API Akismet.com.

1, 2, 3: Mbaruat!

Shqyrtime

Lexojini krejt 751 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

Shënime ndryshimesh

3.3

Release Date – 23 February 2017

 • U përditësuan faqet e përgjegjësit Akismet me një dizajn të ri.
 • U ndreqën të meta që pengonin punimin si duhet të funksioneve akismet_add_comment_nonce dhe akismet_update_alert të mbështjellësit.
 • U ndreq një e metë që pengonte shfaqjen e treguesit të ngarkimeve kur rikontrollohen për të padëshiruar krejt komentet.
 • U shtua një tregues ecurie te butoni “Kontrollo për të Padëshiruara”.
 • U shtua një mesazh suksesi për pas rikontrollimit dorazi për të padëshiruar në radhën e mesazheve në pritje të shqyrtimit.

3.2

Datë Hedhjeje në Qarkullim – 6 Shtator 2016

 • U shtua moduli WP-CLI. Tani mund të kontrolloni komente dhe të rikontrolloni radhën e moderimit që nga rreshti i urdhrave.
 • U resht përdorimi i funksionit të vjetruar jQuery .live().
 • U ndreq një e metë te remove_comment_author_url() dhe add_comment_author_url() që mund të shkaktonin njoftime PHP.
 • U ndreq një e metë që mund të shkaktonte një qerthull të pambarim për sajte me ID shumë shumë shumë të mëdha komentesh.
 • U ndreq një e metë që mund të shkaktonte lënien të zbrazët të titullit të widget-it Akismet.

3.1.11

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 12 Maj, 2016

 • U ndreq një e metë që mund të shkaktonte anashkalim të disa komenteve nga butoni “Kontrolloji për të padëshiruara”.
 • U ndreq një e metë që do të parandalonte parashtrimin e disa të padëshiruarave te Akismet-i.
 • U përditësuan krejt lidhjet që të përdorin https:// kur kjo është e mundur.
 • U çaktivizua regjistrimi i diagnostikimeve të Akismet-it, kur s’janë të aktivizuara që të dyja mundësitë WP_DEBUG dhe WP_DEBUG_LOG.

3.1.10

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 1 Prill, 2016

 • U ndreq një e metë që mund të shkaktojë vendosjen te radha e Miratimit të komenteve të kapur si të padëshiruar.
 • U ndreq një e metë që mund të shkaktonte mungesën e një zëri përgjegjës te Historiku, për komente të kapur nga lista e ndalimeve të bazës së WordPress-it.
 • U ndreq një e metë që mund të shkaktonte sinjalizime PHP te regjistri i gabimeve, sinjalizime që mund të shmangen.

3.1.9

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 28 Mars, 2016

 • Shtim përputhshmërie me Jetpack-un, që kështu Jetpack-u të mund të formësojë vetvetiu rregullimet për Akismet-in, kur kjo është e mundshme.
 • U ndreq një e metë që pengonte dërgimin e disa të dhënave të komenteve te Akismet-i.

3.1.8

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 4 Mars, 2016

 • U ndreq një e metë që e pengonte përdorimin e Akismet-it me disa shtojca që kryejnë rishkrim të URL-ve të përgjegjësit.
 • U zvogëlua sasia e bandës së përdorur nga thirrjet API të Akismet-it
 • U zvogëlua sasia e hapësirës që Akismet-i përdor te baza e të dhënave.
 • U ndreq një e metë që mund të shkaktojë vendosjen te radha e Miratimit të komenteve të kapur si të padëshiruar.

3.1.7

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 4 Janar, 2016

 • U shtua dokumentin për filtrin ‘akismet_comment_nonce’.
 • Butoni i aktivizimit pas instalimi tani është i përdorshëm nga lexues ekranesh dhe përdorues vetëm përmes tastierës.
 • U ndreq një e metë që pengon funksionimin e veçorisë “Hiq URL autori” me WordPress 4.4

3.1.6

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 14 Dhjetor 2015

 • Përmirësim i shënimeve të shfaqura pas aktivizimit të Akismet-it.
 • Përditësim i disa vargjeve për të lejuar forma të sakta shumësi për të gjitha gjuhët.

3.1.5

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 13 Tetor 2015

 • Mbyllet një cenueshmëri potenciale XSS.

3.1.4

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 24 Shtator 2015

 • U ndreq një e metë që u pengonte disa përdoruesve të lidhen drejtpërsëdrejti duke përdorur Jetpack-un, nëse nuk kanë një pajtim të vlefshëm Akismet.
 • U ndreq një e metë që mund të shkaktojë vendosjen te radha e Miratimit të komenteve të kapur si të padëshiruar.
 • Mesazhet e gabimeve dhe udhëzime janë thjeshtuar për t’i bërë më të kuptueshme.
 • Paraparjet e lidhjeve janë aktivizuar për krejt lidhjet brenda komentesh, jo thjesht vetëm për lidhjen për te sajti i autorit.

3.1.3

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 6 Korrik, 2015

 • Njoftoji përdoruesit kur gjendja e llogarisë së tyre ndryshon pasi ka qenë më parë e rregulluuar si duhet. Kjo do të duhej t’i vinte në ndihmë ciltdo përdorues që e sheh të zbrazët skenën e rregullimeve të Akismet-it.

3.1.2

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 17 Qershor, 2015

 • U zvogëlua sasia e hapësirës që përdor Akismet-i te tabela commentmeta.
 • U ndreq një e metë, prej të cilës, disa komente me thonjëza në emrin e autorit, nuk përfitonin zëra te historiku
 • Përmirësime sigurie parandaluese, për të bërë të mundur që shtojca Akismet s’mund të përdoret nga agresorë për të komprometuar një instalim WordPress-i.
 • UI më e mirë për fushën e dhënies së kyçit: lejo përfshirjen e hapësirave të zbrazëta në fillim ose në fund të kyçit dhe hiqi vetvetiu pasi të jetë parashtruar formulari.
 • Kur çaktivizohet shtojca, njofto API-n e Akismet-it, që kështu sajti të mund të shënohet si joaktiv.
 • Mesazhe më të qartë gabimesh.

3.1.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 17 Mars, 2015

 • Përmirësime te kodi JavaScript për “Hiq URL autori komenti”
 • Përfshirje e parakontrollit të pingback-ut prej degës 2.6.

3.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 11 Mars, 2015

 • Si parazgjedhje, përdor HTTPS për krejt kërkesat ndaj Akismet-it.
 • Ndreqje për rastet kur Akismet-i mund të heqë HTML nga një koment.

3.0.4

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 11 Dhjetor, 2014

 • Ndreqje për ta bërë .htaccess të përputhshme me Apache 2.4.
 • Ndreqje që lejon heqjen e URL-ve https të autorëve.
 • Ndreqje për shmangie të heqjes së një pjese të URL-së së autorit, kur hiqet dhe rishtohet.
 • U hoq butoni “Kontrollo për Të padëshiruar” nga radhët për “Hedhurina” dhe “Të miratuar”, ku nuk do të kishte efekt.
 • Lejo formësim të vetvetishëm kyçi API, kur ka Jetpack të instaluar dhe të lidhur me një llogari WordPress.com

3.0.3

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 3 Nëntor, 2014

 • Ndreqje e dërgimit të të dhënave të gabuara për veprimin delete_comment, çka mund të pengonte fshirjen e komenteve të vjetër të padëshiruar.
 • U shtua një filtër për çaktivizimin e regjistrimit të të dhënave të diagnostikimit të Akismet-it.
 • U shtua një filtër për moshën maksimum të komentit kur fshihen komente të vjetër të padëshiruar.
 • U shtua një filtër numri për dorë, kur fshihen komente të vjetër të padëshiruar.
 • U hoq butoni “Kontrollo për Të padëshirua” nga dosja e Të padëshiruarve.

3.0.2

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 18 Gusht, 2014

 • Përmirësime funksionimi.
 • U ndreq një e metë që mund të cungonte të dhënat e komentit të dërguara te Akismet-i për kontroll.

3.0.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 9 Korrik, 2014

 • U hoq varësia nga funksioni fsockopen i PHP-së
 • Ndreqje e njoftimeve për spam/ham që të punojnë edhe kur njoftohet që nga jashtë pultit të WP-së, p.sh., prej Njoftimesh ose aplikacionit WP
 • Heqje e varësisë nga jQuery për JavaScript formulari komentesh
 • Heqje të dhënash të panevojshme prej disa të tillash meta komentesh Akismet
 • Kyçet e pezulluar do të shkaktojnë tani e tutje që krejt komentet të kalohen në moderim, në vend se t’u vihet shenjë si të padëshiruar.

3.0.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 15 Prill, 2014

 • Kalim i Akismet-it nën menunë Rregullime
 • Braktisje e menusë Statistika Akismet-i
 • U shtua kampion statistika te rregullimet e Akismet-it
 • Shtim te rregullimet për Akismet hollësish për pajtime dhe gjendje Akismet-i
 • Shtim ndihme kontekstuale për çdo faqe
 • Përmirësim i rregullimit të Akismet-it për të përdorur Jetpack-un për rregullim të vetvetishëm të shtojcës
 • Ndreqje për “Kontrollo për të Padëshiruar”, që të përdoret AJAX-i për shmangie mbarimi kohe për faqet
 • Ndreqje e rregullimeve të Akismet-it për të qenë reaguese
 • Braktisje kodi të vjetër
 • Pastrim CSS-je dhe Javascript-i
 • Zëvendësim i rregullimit të dikurshëm për hedhje tej, me një veçori të re “hidh tej mesazhe të padëshiruar të kudondodhur”.

2.6.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 18 Mars, 2014

 • Shtim paging me Ajax te kontrolli për buton të padëshiruarish, për trajtim vëllimesh të mëdhaja komentesh
 • Optimizim Javascript-i dhe shtim mbulimi përkthimesh
 • Fix bug in link to spam comments from right now dashboard widget
 • Ndreqje e një të mete në fshirjen e komenteve të vjetra, për shmangie të mbarimit të kohës gjatë trajtimit të vëllimeve të mëdha komentesh
 • Përfshi kryet X-Pingback-Forwarded-For në verifikime pingback-esh WordPress të dërguar
 • Shtim parakontrollesh për pingback-e, për të ndalur mesazhe të padëshiruar përpara se të bëhen kërkesa verifikimi të jashtëm

2.5.9

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 1 Gusht, 2013

 • Përditësim që lidhja ‘Ka tashmë një kyç’ të shpjerë në faqe ridrejtimi, në vend se të varet nga Javascript
 • Kalim i disa vargjeve të papërkthyeshëm në të përkthyeshëm
 • Përditësim i banderolës Aktivizim, te faqja e shtojcave, që t’i ridrejtojë përdoruesit te faqja e formësimit të Akismet-it

2.5.8

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 20 Janar, 2013

 • Thjeshtim i procesit të aktivizimit për përdorues të rinj
 • Heqje e parametrit reporter_ip
 • Përmirësime të vockla, parandaluese, sigurie

2.5.7

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 13 Dhjetor, 2012

 • E metë paraparjeje iframe-i Statistika FireFox
 • Ndreqje e paraparjeve mshots kur përdoret https
 • Shtim .htaccess për bllokim hyrjesh të drejtpërdrejta te kartelat
 • Parandalim i disa njoftimeve PHP
 • Ndreqje e vendit të rikthimit për Kontrollo Për Të padëshiruar, kur referuesi është i zbrazët
 • Ndreqje e lidhjeve Rregullime për përgjegjës rrjetesh
 • Ndreqje e sinjalizimeve prepare() në WP 3.5

2.5.6

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 26 Prill, 2012

 • Parandalim i problemeve retry scheduling në sajte ku wp_cron nuk funksionon si duhet
 • Parangarko paraparjesh mshot
 • Modernizim i kodit për widget-in
 • Ndreqje e një të mete që shkaktonte mosmbajtjen e komenteve për moderim gjatë një kushti gabimi
 • Përmirësim i UX-it dhe shfaqjes kur komentet janë mbajtur përkohësisht, për shkak të një gabimi
 • Butoni Kontrollo Për Të padëshiruar shkakton riprovë kur komentet janë mbajtur për shkak të ndonjë gabimi
 • Trajtim i gabimeve të shkaktuara nga një i pavlefshëm
 • Mos provo për komente që janë shumë të vjetër
 • Përmirësim mesazhesh gabimi kur verifikohet një kyç API

2.5.5

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 11 Janar, 2012

 • Shtim kontrolli për veprimin e heqjes së URL-së së autorit të komentit
 • Ndreqje e lidhjes Rregullime

2.5.4

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 5 Janar, 2012

 • Kufizim i ngarkimit të CSS-së dhe Javascript-it Akismet te wp-admin sa për faqet që e kanë të nevojshme
 • U shtua funksioni heqje e shpejtë URL-je autori
 • U shtua paraparje mShot kur kalohet kursori sipër URL-së së Autorit
 • U shtua index.php e zbrazët për pengim skanimi të drejtorisë
 • Kalim i elementëve të menusë wp-admin nën Jetpack, nëse ky është i instaluar
 • Pastrim të dhënash të vjetra meta komentesh Akismet, parazgjedhja është 15 ditë

2.5.3

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 8 Shkurt, 2011

 • Përcaktim që licenca është GPL v2 ose e mëvonshme
 • Ndreqje e një të mete që mund të sjellë zëra commentmeta jetimë
 • Përfshirje e një hotfix-i për problemin e filtrave në WordPress 3.0.5

2.5.2

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 14 Janar, 2011

 • Formatim si duhet i numërimit të komenteve për numërim autorësh
 • Kërkim për superpërgjegjës në instalime shumësajtësh, kur kërkohen role përdoruesish
 • Shtim i kohës së skadimit të kërkesave HTTP
 • U hoq mbushja për numrin e të miratuarave të autorit
 • Ndreqje gabimi shkrimi te emër funksioni
 • Vendosje lartësie iframe-i për statistika Akismet në vlerën e fiksuar 2500px. Më mirë të kihet një shtyllë rrëshqitjeje e lartë, se sa dy të tilla krah për krah.

2.5.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 17 Dhjetor, 2010

 • Ndreqje e një të mete që shkaktonte dështimin e mundësisë “Vetëfshirje” në hedhjen tej si duhet të komenteve
 • Heqje nga faqja ‘Formësim Akismet-in’ e fushës së formularit për nonce komenti, në favor të përdorimit të një filtri, akismet_comment_nonce
 • U ndreq një e metë mbushjeje te shtylla “autor” në skenën e postimeve
 • U shtua margin-top te stemat “pastruar nga …” në pult
 • Ndreqje gabimi të mundshëm kur thirret akismet_cron_recheck()
 • Ndreqje e më tepër sinjalizimeve PHP
 • pastrim sinjalizimesh XHTML për nonce komentesh
 • Ndreqje për situata të mundshme, kur rikontrollimi i planifikuar i komenteve mund të ngecë
 • Pastrim i hollësive meta për komentin, pas fshirjes së tij
 • Stemën e gjendjes shfaqe vetëm nëse gjendja e komentit është ndryshuar nga dikush/diçka tjetër nga Akismet-i
 • Shfaq një lidhje ‘Historik’ te veprimet për rresht
 • Ndreqje përkthimesh
 • U zvogëlua madhësia e shkronjave për emrin e autorit
 • Shënimi “shënuar nga…” u kalua në cepin e sipërm djathtas të kuadratit të komentit dhe u pastrua nga stilizime të rënda
 • Fshehje e njoftimit “me shenjë nga…”, gjatë kohës që gjendeni në pult

2.5.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 7 Dhjetor, 2010

 • Ndjekje e veprimeve mbi komentet nën ‘Gjendje Akismet’ te skena e përpunimit të komenteve
 • Ndreqje për pak thirrje të mbetura funksionesh të vjetruar ( falë Mike Glendinning )
 • Për IFRAME statistikash përdor HTTPS, kur wp-admin përdor HTTPS
 • Në pastë, përdor klasë HTTP të WordPress-it
 • Kalim i kodit për UI-n e përgjegjësit te një kartelë ndaras, që ngarkohet vetëm kur duhet
 • Shtim i veçorisë cron retry, për të zëvendësuar kontrollin e vjetër për aftësinë e lidhjeve
 • Shfaqje e stemës për gjendje Akismet në krah të çdo komenti
 • Regjistro historik për çdo koment, dhe shfaqe te faqja e përpunimeve
 • Regjistroje komentin e plotë si u parashtrua fillimisht tecomment_meta, për ta përdorur këtë kur njoftohet për spam dhe ham
 • Theksim lidhjesh në lëndë komenti
 • Mundësi e re, “Shfaq numrin e komenteve që miratuat, në krah të çdo autori komentesh.”
 • Mundësi e re, “Përdorni një nonce te formulari i komentit.”

2.4.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 23 Gusht, 2010

 • Shpallje që licenca është GPLv2
 • Ndreqje sinjalizimesh PHP
 • Ndreqje për thirrje funksionesh WordPress të vjetruar
 • Nxitje e veprimit delete_comment kur fshihen komente
 • Kodi specifik për versione të vjetër u kalua te legacy.php
 • Pastrim i përgjithshëm kodi

2.3.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 5 Qershor, 2010

 • Ndreq mesazhin “Jeni i sigurt” për nonce te skena e formësimit për WPMU
 • Ndreqje e problemit të përputhshmërisë me XHTML në widget anështylle
 • Ndryshim i lidhjes së autorit; heqje e disa referencave të vjetra ndaj llogarish WordPress.com
 • Përkthim i titullit të widget-it (core ticket #13879)

2.2.9

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 2 Qershor, 2010

 • Shmangie e një përplasjejej të mundshme me disa shtojca që mund të shkaktojnë raportime të rreme

2.2.8

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 27 Maj, 2010

 • Ndreqje e një të mete në kontrollin fillestar të komenteve për adresa ipv6
 • Njoftoji komentet si ham, kur kalohen nga gjendja spam në moderim
 • Raportoji komentet si ham, kur klikohet për zhbërje pasi i është vënë shenjë si spam
 • Përdor veprimin transition_comment_status, kur mundet, në vend të veprimeve të vjetra për parashtrime spam/ham
 • Mesazhe më të mirë diagnostikimi kur nuk ka gati funksione PHP për rrjetin
 • Trajtim më i mirë i komenteve të bëra nga përdorues të futur

2.2.7

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 17 Dhjetor, 2009

 • Shtim i një konstanteje të re AKISMET_VERSION
 • Zvogëlim i mundësisë për numërim të të padëshiruarve më tepër se sa janë në të vërtetë, kur ka në përdorim edhe shtojcë tjetër për filtrim të padëshiruarish
 • Çaktivizim i kontrollit të aftësisë së lidhjes, kur kyçin API për WPMU e përmban vetë paketa

2.2.6

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 20 Korrik, 2009

 • Ndreqje e një sinjalizimi global të futur së pari me 2.2.5
 • SHtim regjistri ndryshimesh dhe etiketash të tjera readme.txt
 • Ndreqje e një sinjalizimi shndërrimi matrice për disa versione PHP
 • Mbulim i një konstanteje të re WPCOM_API_KEY për përdorim më të lehtë me WordPress MU

2.2.5

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 13 Korrik, 2009

 • Përfshirje e një kontrolli të ri Aftësi Lidhjeje e Shërbyesit, për të zbuluar probleme të shkaktuar nga firewall-e

2.2.4

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 3 Qershor, 2009

 • U ndreq një problem kyç që prekte veçorinë e statistikave në WordPress MU
 • Furnizim të dhënash blogu shtesë në thirrje të API-t Akismet