Akismet Spam Protection

Mbrojtja më e mirë kundër mesazhesh të padëshiruar për të bllokuar të tillë në komente…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 6.1.1 Përditësuar 1 javë më parë

Antispam Bee

Antispam plugin with a sophisticated tool set for effective day to day comment and trackback…


pluginkollektiv 800 000+ instalime aktive Testuar me 6.1.1 Përditësuar 2 muaj më parë

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100 000+ instalime aktive Testuar me 6.1.1 Përditësuar 3 muaj më parë

Gravity Forms Zero Spam

Enhance your Gravity Forms to include anti-spam measures originally based on the work of David…


GravityKit 70 000+ instalime aktive Testuar me 6.2 Përditësuar 1 muaj më parë

IP Ban

Simple IP Ban is a lightweight ip / user agent ban plugin.


Sandor Kovacs 5 000+ instalime aktive Testuar me 4.7.25 Përditësuar 6 vjet më parë

Forget Spam Comment

The ultimate solution to stop spam comments in the default commenting system of WordPress


Gulshan Kumar 4 000+ instalime aktive Testuar me 6.1.1 Përditësuar 3 javë më parë

Conditional CAPTCHA

Asks commenters to complete a simple CAPTCHA if they don't have a previously approved comment,…


Samir Shah 3 000+ instalime aktive Testuar me 5.0.18 Përditësuar 4 vjet më parë