WordPress.org

Shqipëri

Drejtori Shtojcash

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.
(152)
Përditësuar së Fundi: 6 muaj ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.6.3

Importoni postime, faqe, komente, fusha vetjake, kategori, etiketa, etj, prej një kartele eksporti WordPress.

By: WordPress.org.

(280)
Përditësuar së Fundi: 6 muaj ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.6.3
(724)
Përditësuar së Fundi: 3 muaj ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2
(1,276)
Përditësuar së Fundi: 2 javë ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2
(2,988)
Përditësuar së Fundi: 2 javë ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2
(109)
Përditësuar së Fundi: 6 muaj ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.6.3
(132)
Përditësuar së Fundi: 3 muaj ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2
(3,754)
Përditësuar së Fundi: 1 muaj ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2

Allows you to regenerate your thumbnails after changing the thumbnail sizes.

By: Alex Mills (Viper007Bond).

(270)
Përditësuar së Fundi: 7 muaj ago
1+ million active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.6.3
(185)
Përditësuar së Fundi: 3 muaj ago
900,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2

Multibyte functionality enhancement for the WordPress Japanese package.

By: Seisuke Kuraishi (tenpura).

(12)
Përditësuar së Fundi: 3 muaj ago
900,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2