WordPress.org

Shqipëri

Drejtori Shtojcash

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Importoni postime, faqe, komente, fusha vetjake, kategori, etiketa, etj, prej një kartele eksporti WordPress.

By: WordPress.org.

(281)
Përditësuar së Fundi: 7 muaj ago
3,000,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.6.4
(3,004)
Përditësuar së Fundi: 3 ditë ago
2,000,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3

Allows you to regenerate your thumbnails after changing the thumbnail sizes.

By: Alex Mills (Viper007Bond).

(274)
Përditësuar së Fundi: 8 muaj ago
1,000,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.6.4
(133)
Përditësuar së Fundi: 4 muaj ago
1,000,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3
(736)
Përditësuar së Fundi: 1 muaj ago
3,000,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3
(1,300)
Përditësuar së Fundi: 2 javë ago
3,000,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3
(3,783)
Përditësuar së Fundi: 2 muaj ago
1,000,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3
(153)
Përditësuar së Fundi: 7 muaj ago
1,000,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.6.4
(10,763)
Përditësuar së Fundi: 5 ditë ago
3,000,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3
(187)
Përditësuar së Fundi: 4 muaj ago
900,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3

Multibyte functionality enhancement for the WordPress Japanese package.

By: Seisuke Kuraishi (tenpura).

(12)
Përditësuar së Fundi: 4 muaj ago
900,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3
(784)
Përditësuar së Fundi: 3 javë ago
800,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3