WordPress.org

Shqipëri

Drejtori Shtojcash

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Shtojcat e radhitura këtu janë propozuar për një version të ardhshëm të WordPress-it. Janë ende në zhvillim aktiv.
Mund t’i provoni, të jepni përshtypjet, ose të merrni pjesë te ekipet e zhvillimit.

(1)
Përditësuar së Fundi: 3 orë ago
30+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.8.0-alpha

Enable Two-Factor Authentication using time-based one-time passwords (OTP, Google Authenticator), Universal 2nd Factor (FIDO U2F, YubiKey), email and

By: George Stephanis, Derek Herman, Steven Word, Daisuke Takahashi, and të tjerë.

(15)
Përditësuar së Fundi: 5 ditë ago
700+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3

A feature plugin for core to provide Application Passwords

By: George Stephanis, Derek Herman, and Brandon Kraft.

(1)
Përditësuar së Fundi: 4 javë ago
1,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.5.7
(2)
Përditësuar së Fundi: 4 muaj ago
400+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.3

💩 reactions.

By: Gary Pendergast.

(6)
Përditësuar së Fundi: 12 muaj ago
30+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.5-trunk