WordPress.org

Shqipëri

Drejtori Shtojcash

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Shtojcat e radhitura këtu janë propozuar për një version të ardhshëm të WordPress-it. Janë ende në zhvillim aktiv.
Mund t’i provoni, të jepni përshtypjet, ose të merrni pjesë te ekipet e zhvillimit.

A feature plugin for core to provide Two-Factor Authentication.

By: George Stephanis, Derek Herman, Steven Word, Daisuke Takahashi, and të tjerë.

(11)
Përditësuar së Fundi: 2 muaj ago
500+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.6.3
(2)
Përditësuar së Fundi: 3 muaj ago
300+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.2

💩 reactions.

By: Gary Pendergast.

(6)
Përditësuar së Fundi: 11 muaj ago
20+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.5-trunk

A feature plugin for core to provide Application Passwords

By: George Stephanis, Derek Herman, and Brandon Kraft.

(1)
Përditësuar së Fundi: 1 vit ago
1,000+ active installs
E përputhshme me versionet deri te: 4.5.6