WordPress.org

Shqipëri

Drejtori Shtojcash

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Shtojcat e radhitura këtu janë propozuar për një version të ardhshëm të WordPress-it. Janë ende në zhvillim aktiv.
Mund t’i provoni, të jepni përshtypjet, ose të merrni pjesë te ekipet e zhvillimit.

A feature plugin for core to provide Two-Factor Authentication.

Nga: George Stephanis, Derek Herman, Steven Word, Daisuke Takahashi, dhe të tjerë.

(11)
Përditësuar së Fundi: 1 muaj më parë
400+ Instalime Aktive
E përputhshme me versionet deri te: 4.6.2
(2)
Përditësuar së Fundi: 2 muaj më parë
300+ Instalime Aktive
E përputhshme me versionet deri te: 4.7.1

💩 reactions.

Nga: Gary Pendergast.

(6)
Përditësuar së Fundi: 10 muaj më parë
30+ Instalime Aktive
E përputhshme me versionet deri te: 4.5-trunk

A feature plugin for core to provide Application Passwords

Nga: George Stephanis, Derek Herman, dhe Brandon Kraft.

(1)
Përditësuar së Fundi: 12 muaj më parë
1 000+ Instalime Aktive
E përputhshme me versionet deri te: 4.5.5