WordPress.org

About

Roadmap

Plan

WordPress-i është vazhdimisht nën zhvillim. Aktualisht, mbaroi formalisht Faza 2 e projektit Gutenberg mbështjellë brenda WordPress 6.3-shit dhe është në zhvillim eksplorimi i Fazës 3 (Bashkëpunim). Projekti Gutenberg është një ripërfytyrim i mënyrës se si administrojmë lëndë në web. Synimi i tij është të zgjerojë shtrirjen e pranisë web, themel biznesesh të suksesshëm modernë.

Faza 1 qe përpunuesi i ri me blloqe, Gutenberg, hedhur në qarkullim me WordPress 5.0. Gjatë 2021-shi dhe 2022-shit u përqendruam te shkrirja në WordPress e Përpunimit të Sajtit (Faza 2). Kjo solli Përpunuesin e Sajtit dhe një suitë aftësish përpunimi që bëjnë të mundur shfrytëzimin e blloqeve për përdorim në krejt sajtin. Faza 3 është Përpunimi Në Bashkëpunim, i njohur edhe si Rrjedha Pune, për shkak të sendërtimit prej saj të veçorive për rrjedha pune dhe bashkëpunim aty për aty. Për më tepër informacion mbi përpunim sajti, përbërësit e tij dhe veprimtari tjetër aktive me veçoritë, shihni faqen Përmbledhje Projektesh Veçorish.

Për të mbështetur përfytyrim e shpalosur në State of the Word të fundit, projekti ka synimet e përgjithshme vijues për 2024-n:

Dëshironi të përfshiheni? Kaloni te Make WordPress dhe njihuni me personat që zhvillojnë, hartojnë, dokumentojnë, përkthejnë dhe merren me marketingun e WordPress-it.

Hedhje në qarkullim për 2024-n

Ja hedhjet në qarkullim të planifikuara për 2024-n dhe lidhje për te etapat përkatëse të tyre, te ndjekësi ynë i të metave. Çfarëdo datash paraprake janë thjesht për qëllime diskutimi dhe planifikimi dhe do të fiksohen dora-dorës që i afrohemi hedhjes në qarkullim.

VersionTë planifikuara
6.6Korrik 2024
6.7Nëntor 2024

Veçoritë e reja ngrijnë një muaj para hedhjes në qarkullim, me vëmendjen të kaluar tërësisht te cilësia dhe funksionimi i hedhjes në qarkullim.

Një listë të hedhjeve të dikurshme në qarkullim mund ta shihni te faqja jonë e historikut.

Plani afatgjatë

Për t’jua kujtuar, ka katër faza të përshkruara te projekti Gutenberg:

  1. Përpunim Më i Lehtë — I gatshëm tashmë në WordPress, me përmirësime të vazhdueshme
  2. Përshtatje — Përpunim Sajti, modele blloqesh, drejtori blloqesh, tema me blloqe
  3. Bashkëpunim — Një rrugë më intuitive për të krijuar lëndë bashkë me të tjerë
  4. Shumëgjuhësh — Sendërtim baze për sajte Shumëgjuhësh