WordPress.org

About

Etiquette

Etiketë

Në projektin WordPress me burim të hapët, kemi kuptuar se pasuria jonë më e madhe është bashkësia që ushqejmë. Projekti, si i tërë, ndjek këto parime bazë filozofike nga The Cathedral and The Bazaar.

  • Kontributet te projekti WordPress me burim të hapur janë në përfitim të krejt bashkësisë WordPress, jo për biznese apo individë të dhënë. Krejt veprimet e ndërmarra si një kontribues duhet të bëhen me interesin e krejt bashkësisë në mendje.
  • Pjesëmarrja në projektin WordPress me burim të hapët është e hapur për këdo që dëshiron të bëhet pjesë, pavarësisht nga aftësitë, përvoja, gjendja financiare, apo çfarëdo kriteresh të tjera.
  • Projekti WordPress me burim të hapur është një bashkësi e mbajtur në këmbë nga vullnetarët. Madje edhe në raste kur kontribuesit janë të sponsorizuar nga shoqëri, koha e tyre dhurohet në përfitim të krejt bashkësisë së burimit të hapur.
  • Cilido anëtar i bashkësisë mund të dhurojë kohë nga e veta dhe të japë ndihmesë te projekti në çfarëdo forme, përfshi dizajn, programim, dokumentim, ngritje dhe fuqizim bashkësish, etj. Për më tepër hollësi, kaloni te make.wordpress.org.
  • Bashkësia WordPress me burim të hapur e ka për zemër larminë. Ne përpiqemi që të mirëmbajmë një mjedis mikpritës ku cilido të ndihet si në shtëpi, duke e mbajtur komunikimin lar diskriminimit, nxitjes së dhunës, urrejtjes dhe sjelljeve jodashamirëse.