WordPress.org

About

Accessibility

Përdorim nga persona me aftësi të kufizuar

Bashkësia WordPress dhe projekti me burim të hapur WordPress janë të vendosur për të qenë sa më përfshirës dhe sa më të hapur që të jetë e mundur. Duam që përdoruesit, pavarësisht pajisjeve apo aftësive, të jenë në gjendje të botojnë lëndë dhe të kenë një sajt apo aplikacion të ngritur me WordPress.

WordPress-i synon ta bëjë pjesën Përgjegjës WordPress-i dhe temat e paketuara me të plotësisht të pajtueshme me WCAG 2.0 AA, kurdo që të jetë e mundur.

Krejt kodi i ri dhe i përditësuar, hedhur në qarkullim me WordPress-in, duhet të jetë në pajtim me këto udhëzime, sipas WordPress Accessibility Coding Standards. Disa veçori dhe funksione të tanishme, në zhvillim e sipër, mund të mos jenë ende plotësisht në pajtim dhe problemet e ditura radhiten te WordPress Trac “accessibility” focus.

Teksa projekti WordPress s’mund të garantojë se krejt Temat janë në pajtim, temat gati për përdorim nga persona me aftësi të kufizuara janë kontrolluar nga Ekipi i Shqyrtimit të Temave, për të garantuar se këto tema i përmbushin domosdoshmëritë elementare për përdorim nga persona me aftësi të kufizuara.

Ekipi i Përdorimit Nga Persona me Aftësi të Kufizuara

Ekipi për Përdorimin Nga Persona Me Aftësi të Kufizuara i WordPress-it ofron ekspertizë përdorimi nga persona me aftësi të kufizuara për krejt projektin, për të përmirësuar këtë fushë në WordPress-in bazë dhe burimet përkatëse.

Doracaku i Përdorimit Nga Persona Me Aftësi të Kufizuara jep praktikat më të mira lidhur me përdorimin nga persona me aftësi të kufizuara për web, një listë mjetesh përdorimi nga persona me aftësi të kufizuara, testimet që bëjmë për të përmirësuar WordPress-in, temat dhe shtojcat, si dhe si të merrni pjesë fushën e përdorimit nga persona me aftësi të kufizuara në WordPress.

Që të raportoni një problem Përdorimi Nga Persona Me Aftësi të Kufizuara, të cilin e keni hasur në WordPress, apo në WordPress.org, ju lutemi, shihni faqen Raportim Problemesh Përdorimi Nga Persona Me Aftësi të Kufizuara të Doracakut të Përdorimit Nga Persona Me Aftësi të Kufizuara .

Deklarim lidhur me ATAG-nu

Udhëzimet për Përdorim Mjetesh Krijimi Nga Persona Me Aftësi të Kufizuara (Authoring Tool Accessibility Guidelines) version 2.0, ose ATAG, janë një grup udhëzimesh që drejtojnë si të krijohet një mjet për krijim faqesh web që edhe janë të përdorshme nga persona me aftësi të kufizuara, edhe nxisin krijimin e lënde të tillë.

Standardet WordPress të kodimit lidhur me përdorimi nga persona me aftësi të kufizuaralypin që kodi i ri apo i përditësuar të jetë në pajtim me Udhëzimet për Përdorim Lënde Web Nga Persona Me Aftësi të Kufizuara (WCAG – Web Content Accessibility Guidelines) version 2.0 në nivelin AA. Përputhja ATAG është një synim shtesë, tej përputhjes me WCAG.

Një aplikacion që është në pajtim të plotë me ATAG 2.0 s’duhet thjeshtë të jetë i përdorshëm nga persona me aftësi të kufizuara, por duhet t’u bëjë të mundur dhe të nxisë krejt përdoruesit të krijojnë lëndë që mund të përdoret prej persona me aftësi të kufizuara dhe t’i ndihmojë ata të ndreqin gabime të lidhur me këtë përdorim, pa u dashur ndonjë mjet apo shtesa ekstra.

WordPress-i hëpërhë s’i përmbush kushtet ATAG 2.0, por zotohet të merret me veçori që përputhen me to dhe që i ndihmojnë përdoruesit të krijojnë lëndë të përdorshme nga persona me aftësi të kufizuara, në vazhdën e objektivit afatgjatë të përputhshmërisë me ATAG-un.