Përdorshmëri

The WordPress community and the open source WordPress project is committed to being as inclusive and accessible as possible. We want users, regardless of device or ability, to be able to publish content and maintain a website or application built with WordPress.

WordPress aims to make the WordPress Admin and bundled themes fully WCAG 2.0 AA compliant where possible.

All new and updated code released in WordPress must conform with these guidelines as per the WordPress Accessibility Coding Standards. Some current features and functionality in development may not yet fully comply, and known issues are listed in the WordPress Trac “accessibility” focus.

While the WordPress project cannot guarantee that all Themes are compliant, the accessibility-ready themes have been checked by the Theme Review Team to ensure that these themes pass their basic accessibility requirements.

Ekipi i Përdorshmërisë

The WordPress Accessibility Team provides accessibility expertise across the project to improve the accessibility of WordPress core and resources.

The Accessibility Handbook shares the best practices for web accessibility, a list of accessibility tools, the testing we do to improve WordPress, themes, and plugins, and how to get involved in WordPress accessibility.

To report an Accessibility issue you’ve encountered in WordPress or on WordPress.org, please see the Accessibility Handbook page on Reporting Accessibility Issues.

Deklarim lidhur me ATAG-nu

Authoring Tool Accessibility Guidelines version 2.0, ose ATAG, janë një grup udhëzimesh mbi mënyrën se si të krijohet një mjet për krijim faqesh web që janë të përdorshme nga persona me aftësi të kufizuara dhe nxitin krijimin e lëndës për ta.

Standardet WordPress të kodimit me lëndën për persona me aftësi të kufizuara në mendje lypin kod të ri ose të përditësuar që përputhet me standardet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.0 në shkallë AA. Pajtueshmëri me ATAG është një objektiv shtesë, tej përputhshmërisë me WCAG.

Një aplikacion që është në pajtueshmëri të plotë me ATAG 2.0 jo vetëm që duhet të jetë i përdorshëm nga persona me aftësi të kufizuara, por duhet t’u bëjë të mundur dhe nxitë krejt përdoruesit të krijojnë lëndë të tillë dhe t’i ndihmojë ata në ndreqje gabimesh që lidhen me këtë fushë, pa u dashur mjete shtesë apo shtesa.

WordPress-i hëpërhë s’i përmbush kushtet ATAG 2.0, por zotohet të merret me veçori që përputhen me to dhe që i ndihmojnë përdoruesit të krijojnë lëndë të përdorshme nga persona me aftësi të kufizuara, në vazhdën e objektivit afatgjatë të përputhshmërisë me ATAG-un.