WordPress.org

Mbi

Domosdoshmëri

Domosdoshmëri

Për të xhiruar WordPress-in këshillojmë që streha juaj të mbulojë:

  • PHP version 7.4, ose më të madh.
  • MySQL version 8.0, ose më të madh, OSE MariaDB version 10.4, ose më të madh.
  • Mbulim për HTTPS

Kaq. Rekomandojmë Apache ose Nginx si shërbyesit më të fuqishëm dhe me më shumë veçori për xhirimin e WordPress-it, por çfarëdo shërbyesi që mbulon PHP-në dhe MySQL-në do të bëjë punë. Pavarësisht, për punën më të rrjedhshme në ujdisjen—dhe xhirimin—e sajtit tuaj, secili prej strehuesve në faqen mbi strehimin mbulon sa më sipër dhe më tepër, pa probleme.

Për rekomandime të hollësishme zgjerimesh PHP, shihni Hosting Handbook.

Shënim: Nëse gjendeni nën një mjedis të vjetër, ku keni vetëm versione të vjetër të PHP-së ose MySQL-së, WordPress-i funksionon edhe me PHP 7.0 dhe MySQL 5.5.5+, por këto versione kanë mbërritur në Fundin zyrtar të Jetës dhe mund të ekspozojnë sajtin tuaj kundrejt cenimesh sigurie.

Kërkojini strehës tuaj të xhirojë WordPress-in

Nëse s’jeni të sigurt nëse mund të xhirojë tashmë apo jo WordPress-in streha juaj, ja një kërkesë që mund ta kopjoni dhe ngjitni për ’tua dërguar!

Më intereson xhirimi i software-it WordPress me burim të hapët <https://wordpress.org/> dhe po vras mendjen nëse llogaria ime mbulon sa vijon:

  • PHP 7.4 ose më të madh
  • MySQL 8.0 ose më të madh, OSE MariaDB 10.4 ose më të madh
  • Nginx ose Apache me modulin mod_rewrite
  • Mbulim i HTTPS-së

Faleminderit!

Jo e domosdoshme, por e këshilluar për siguri më të mirë

Strehimi është më i sigurt kur aplikacione PHP, si WordPress-i, xhirohen duke përdorur emër përdoruesi të llogarisë tuaj, në vend se emër përdoruesi parazgjedhje të shërbyesit. Pyeteni strehuesin tuaj potencial rreth hapash që ndërmarrin për të garantuar sigurinë e llogarisë tuaj.