Domosdoshmëri

Për të xhiruar WordPress-in këshillojmë që streha juaj të mbulojë:

  • PHP version 7.4 ose më të ri.
  • MySQL version 5.7 ose më të ri OSE MariaDB version 10.3 ose më të ri.
  • Mbulim HTTPS-je

Kaq. Këshillojmë Apache ose Nginx si shërbyesit më të fortë dhe më të aftë për xhirim të WordPress-it, por çfarëdo shërbyesi që mbulon PHP-në dhe MySQL-në do të bënte punë. Por s’mund të testojmë çdo mjedis të mundshëm dhe secili prej strehuesve në faqen tonë të strehimit mbulon pa probleme sa më sipër dhe më tepër.

Për rekomandime të hollësishme rreth zgjerimesh PHP, shihni Hosting Handbook.

Shënim: Nëse gjendeni nën një mjedis të vjetër, kur keni vetëm versioni të vjetër të PHP-së ose MySQL-së, WordPress-i funksionon edhe me PHP 5.6.20+ dhe MySQL 5.0+ , por këto versione kanë mbërritur në Fundin zyrtar të Jetës dhe ndaj mund të ekspozojnë sajtin tuaj kundrejt cenimesh sigurie.

Kërkojeni

Ja një letër që mund t’i dërgoni strehuesit tuaj; kopjojeni dhe përdoreni!

Më intereson xhirimi i softwar-it WordPress me burim të hapur <https://wordpress.org/> web dhe po vras mendjen nëse llogaria ime mbulon sa vijon:

  • PHP 7.4 ose më sipër
  • MySQL 5.7 ose më të ri OSE MariaDB 10.3 ose më të ri
  • Nginx ose Apache me modulin mod_rewrite
  • Mbulim i HTTPS-së

Faleminderit!

Jo e domosdoshme, por e këshilluar për siguri më të mirë

Strehimi është më i sigurt kur aplikacione PHP, si WordPress-i, xhirohen duke përdorur emër përdoruesi të llogarisë tuaj, në vend se emër përdoruesi parazgjedhje të shërbyesit. Pyeteni strehuesin tuaj potencial rreth hapash që ndërmarrin për të garantuar sigurinë e llogarisë tuaj.