Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Përshkrim

This plugin allows you to require a secret key that is passed via the URL: http://example.com/post-title/?key=[string]
Specify the key in a custom value called “key” with the [string] or use the built in widget.

Stable version of the plugin are pushed to the WordPress repository,
but the latest version of the plugin can be found at:
https://bitbucket.org/excion/wpkeyme/

Issues/Bugs: https://bitbucket.org/excion/wpkeyme/issues

Instalim

The easiest way to install this plugin is by searching from within your
WordPress plugins admin area. This plugin was developed by
Aubrey Portwood (hauxh) and is provided to you by Excion.

Issues/Bugs: https://bitbucket.org/excion/wpkeyme/issues

PBR

This plugin was developed by Aubrey Portwood (hauxh)
and is provided to you by Excion.

Issues/Bugs: https://bitbucket.org/excion/wpkeyme/issues

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WPKeyMe” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.2.1

Fixes for default permalinks.

0.2

Reworked so the key could be set using a widget in the post/page.
Also added a way to generate a random key from withing the widget.
Better die page that helps tell the user what is missing.

0.1

Initial creation of the plugin for use in one of our own projects.
This includes the feature to specify a key in the WordPress post’s custom
field “key” and passing that key via the GET method in the URL,
like http://example.com/?key=[string]