Importues WordPress

Përshkrim

Importuesi WordPress do të importojë lëndën vijuese prej një kartele eksporti WordPress:

 • Postime, faqe dhe lloje të tjerë postimesh të personalizuara
 • Komente dhe meta komentesh
 • Fusha dhe tejtëdhëna të personalizuara postimesh
 • Kategori, etiketa dhe terma prej klasifikimesh dhe meta termash vetjakë
 • Autorë

Për të dhëna dhe udhëzime të mëtejshme, ju lutemi, shihni dokumentimin e Importimit të Lëndës.

Filtra

Importuesi ka nja dy filtra që t’ju lejojë të aktivizoni/bllokoni plotësisht disa veçori:

 • import_allow_create_users: përgjigjuni me “false”, nëse doni vetëm të lejoni përshoqërim me përdorues ekzistues
 • import_allow_fetch_attachments: përgjigjuni me “false”, nëse nuk dëshironi që të lejoni importim dhe shkarkim bashkëngjitjesh
 • import_attachment_size_limit: përgjigjet me një vlerë të plotë për madhësinë maksimum të kartelës që do të ruhet, në bajte (parazgjedhja është 0, që do të thotë e pakufizuar)

Ka edhe pak veprime të mundshme:

 • import_start: kryhet pasi kartela e eksportimit të jetë ngarkuar dhe kur janë zgjedhur rregullimet e importimit të autorëve
 • import_end: zbatohet pas përfundimit të fundit të importuesit

Instalim

Metoda më e shpejtë për instalimin e importuesit është:

 1. Shkoni te Mjete -> Importim, te pulti i WordPress-it
 2. Klikoni mbi lidhjen WordPress, te lista e importuesve
 3. Klikoni mbi “Instaloje Tani”
 4. Më në fund, klikoni mbi “Aktivizoni Shtojcën & Xhironi Importuesin”

Nëse do të parapëlqenit t’i bëni gjërat dorazi, ndiqni këto udhëzime:

 1. Ngarkojeni dosjen wordpress-importer te drejtoria /wp-content/plugins/
 2. Aktivizoni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’, në WordPress
 3. Shkoni te skena Mjete -> Importim, klikoni mbi WordPress-in

PBR

Ndihmë! Po më dalin gabime pamjaftueshmërie kujtese ose ekran i zbrazët.

Nëse kartela juaj e eksportimit është shumë e madhe, programthi i importimit mund të përplaset me kufirin e kujtesës të vendosur nga strehuesi juaj për PHP-në.

Një mesazh “Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted” tregon që programthi s’mundet dot të importojë me sukses kartelën tuaj XML nën kufirin e tanishëm të kujtesës për PHP-në. Nëse hyni dot te kartela php.ini, mund ta zmadhoni dorazi kufirin; nëse jo (për shembull, instalimi juaj i WordPress-it strehohet në një shërbyes të përbashkët me të tjerë), mund t’ju duhet ta ndani kartelën XML të eksportit në disa pjesë më të vogla dhe ta xhironi programthin e importimit për secilën prej tyre.

Për ata me strehim të përbashkët me të tjerë, alternativa më e mirë mund të jetë të këshillohen me asistencën e strehimit për të përcaktuar rrugën më të parrezik për xhirimi e importimit. Një strehues mund të pranojë të heqë përkohësisht kufirin për kujtesën dhe/ose ta xhirojë procesin drejt e nga ana e vet.

Artikull Asistence: Importim Lënde

Shqyrtime

4 Nëntor, 2023
I remember the time when this plugin was partially useless, but today I managed to export all of my posts and images easily and import them to my new installation. So, there was no need for a 3rd party plugin.This is useful for cluttered databases: when you transfer all your posts and images to new installation, then your database will have nothing but posts and images. Light and fast.Bye
6 Tetor, 2023 1 përgjigje
Good for the main use cases: restore from backup, and moving posts between blogs. Unfortunately the image import doesn’t seem to work (WordPress 6.3 with plugin 0.8.1), which makes it a pain to clean up image-heavy posts. One thing I’d like to do with this that I can’t is to import another copy of a cross-post and merge the comment threads. As it is, the best I can do is import the duplicate copy and then use another plugin (or dig into the database) to move the comments around.
10 Gusht, 2023
Needed to copy the content of the old website to the one which is developed from scratch – and it worked!
21 Korrik, 2023 1 përgjigje
I’ve used this just a few times in the past 18 months. And one time it was an incredible, urgent need as there were no server backups available from a web host (not with them anymore). Another time I made a mistake and deleted some comments. Anyway, this is only the 2nd review for this plugin within the past year or so. And I see a lot of negative scored posts. After reading them, I noticed a number of the 1-star reviews seemed to be user error. I’ve been in IT Management, development, and consulting for 4 decades. I use very little custom coding on my sites because, in my past experience, there are far less issues during updates and upgrades. So, with that said, I have also noticed there are a lot of optional settings to decide when using this tool. And many are preselected that I unselect. I recommend taking your time when using this tool and defining your own settings every time you use it. I use about 20 plugins and there’s no interference with any of them. But, I am careful about which plugins I retain. Also, I use this plugin just create backups or to perform restores from them. Then, I uninstall it until I need it again. For example, I’m here today because I’m getting ready to use it again as I’m about to make some major category changes. It will be very handy to use this tool to perform backups (and any needed restores) instead of using a site restore that will reset recent work on posts or pages. I use this as an additional backup and as an archive for all my sites. It’s always saved me when I needed it and I’ve found it to be reliable and solid. It’s been absolutely perfect for me when performing work on tags and categories so I don’t have to use a site restore.
13 Shkurt, 2023
I love this plugin. Super easy to use and works as expected for a “free” plugin. Not sure why there are so many bad reviews as this plugin is super helpful.My guess/assumption on the bad reviews is that people are having issues with their webhost and that is reflected in their experience/reviews with this plugin???
Lexojini krejt 309 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Importues WordPress” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Importues WordPress” është përkthyer në 59 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Importues WordPress” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

0.8.2

 • Update compatibility tested-up-to to WordPress 6.4.2.
 • Update doc URL references.
 • Adjust workflow triggers.

0.8.1

 • Update compatibility tested-up-to to WordPress 6.2.
 • Update paths to build status badges.

0.8

 • Përditësim domosdoshmërie versioni minimum PHP në 5.2.
 • Përditësim domosdoshmërie versioni minimum PHP në 5.6.
 • Përditësim përputhshmërie për “testuar deri me” WordPress 6.1.
 • Ndreqje përputhshmërie me PHP 8.0, 8.1, dhe 8.2.
 • Ndreqje e një të mete që sillte shpërfillje rreshtash të zbrazët në lëndë, kur përdorej Regex Parser.
 • Ndreqje e një të mete që sillte gabim fatal PHP, kur është i aktivizuar IMPORT_DEBUG dhe ndodh një gabim krijimi kategorie.
 • U përmirësua testim Njësish & testim i automatizuar.

0.7

 • Përditësojeni domosdoshmërisht WordPress-in me të paktën versionin 3.7 dhe garantoni përputhshmëri me PHP 7.4.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte mosimportim metash termash.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte heqjen e pjerrëseve prej të dhënash meta të importuara.
 • Ndreqje të mete që pengonte importim të dhënash meta të serializuara.
 • Ndreqje e kontrollit të madhësisë së kartelave pas shkarkimit të kartelave të largëta me ngjeshjen HTTP të aktivizuar.
 • Përmirësim i përdorimit të fushave të formularëve duke shtuar etiketa që mungonin.
 • Përmirësim i importeve për URL-ra kartelash të largëta pa emër dhe/ose zgjerim.
 • Shtim mbulimi për fushën wp:base_blog_url që të lejohet importimi i shumë kartelave njëherësh përmes WP-CLI.
 • Shtoni mbulim për përtypje metash temrash, kur përdoren shprehje të rregullta ose përtypësi XML.
 • Zhvillues: Krejt klasat PHPjanë kaluar te kartelat e tyre përkatëse.
 • Zhvillues: Lejoni të ndryshohet IMPORT_DEBUG përmes wp-config.php dhe ndryshoni vlerën parazgjedhje sa vlera e WP_DEBUG.

0.6.4

 • Përmirësim i përputhjes me PHP7.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte hejqe pjerrësesh nga komente të importuar.
 • Ndreqje për njoftime të ndryshme nxjerrjesh nga përdorimi, përfshi ato për wp_get_http() dhe screen_icon().
 • Ndreqje për importim kartelash eksporti me të dhëna meta termash me shumë rreshta.

0.6.3

 • Shtim mbulimi për tejtëdhëna importimi termash.
 • Ndreq një të metë që shkaktonte heqje pjerrësesh nga lënda e importuar.
 • Ndreq një të metë që shkaktonte heqje shenjash brenda CDATA në disa raste.
 • Ndreqje njoftimesh PHP.

0.6.2

0.6

 • Mbulim për WXR 1.2 dhe ndarje shumëfishe CDATA
 • Postimet s’konsiderohen përsëdytje, nëse llojet e tyre të postimit janë të ndryshme

0.5.2

 • Rikontrollo që kartela e eksportit e ngarkuar ekziston, përpara se të përdoret. Kjo shmang mesazhe të pasaktë gabimesh kur
  një kartelë eksporti ngarkohet te një shërbyes me leje të gabuara dhe kur përdoret WordPress 3.3 ose 3.3.1.

0.5

 • Importoni tejtëdhëna komentesh (lyp eksportim prej WordPress 3.2-shit)
 • Ndreqje të metash dhe përmirësime të vogla

0.4

 • Kur është e mundur, përshoqëro user_id komentesh
 • Importoni bashkëngjitje prej wp:attachment_url
 • Ngarkojini bashkëngjitjet te drejtoria e duhur
 • Ripërshoqëro saktë URL figurash të ripërmasuara

0.3

 • Përdorni një Përtypës XML, nëse mundet
 • Mbulim si duhet të importimit të menuve të lëvizjes
 • … dhe plot të tjera, shihni ndarjen Trac #15197

0.1

 • Hedhja fillestare në qarkullim