Importues WordPress

Përshkrim

Importuesi WordPress do të importojë lëndën vijuese prej një kartele eksporti WordPress:

 • Postime, faqe dhe lloje të tjerë postimesh të personalizuara
 • Komente dhe meta komentesh
 • Fusha dhe tejtëdhëna të personalizuara postimesh
 • Kategori, etiketa dhe terma prej klasifikimesh dhe meta termash vetjakë
 • Autorë

Për të dhëna dhe udhëzime të mëtejshme, ju lutemi, shihni dokumentimin e Importimit të Lëndës.

Filtra

Importuesi ka nja dy filtra që t’ju lejojë të aktivizoni/bllokoni plotësisht disa veçori:

 • import_allow_create_users: përgjigjuni me “false”, nëse doni vetëm të lejoni përshoqërim me përdorues ekzistues
 • import_allow_fetch_attachments: përgjigjuni me “false”, nëse nuk dëshironi që të lejoni importim dhe shkarkim bashkëngjitjesh
 • import_attachment_size_limit: përgjigjet me një vlerë të plotë për madhësinë maksimum të kartelës që do të ruhet, në bajte (parazgjedhja është 0, që do të thotë e pakufizuar)

Ka edhe pak veprime të mundshme:

 • import_start: kryhet pasi kartela e eksportimit të jetë ngarkuar dhe kur janë zgjedhur rregullimet e importimit të autorëve
 • import_end: zbatohet pas përfundimit të fundit të importuesit

Instalim

Metoda më e shpejtë për instalimin e importuesit është:

 1. Shkoni te Mjete -> Importim, te pulti i WordPress-it
 2. Klikoni mbi lidhjen WordPress, te lista e importuesve
 3. Klikoni mbi “Instaloje Tani”
 4. Më në fund, klikoni mbi “Aktivizoni Shtojcën & Xhironi Importuesin”

Nëse do të parapëlqenit t’i bëni gjërat dorazi, ndiqni këto udhëzime:

 1. Ngarkojeni dosjen wordpress-importer te drejtoria /wp-content/plugins/
 2. Aktivizoni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’, në WordPress
 3. Shkoni te skena Mjete -> Importim, klikoni mbi WordPress-in

FAQ

Ndihmë! Po më dalin gabime pamjaftueshmërie kujtese ose ekran i zbrazët.

Nëse kartela juaj e eksportimit është shumë e madhe, programthi i importimit mund të përplaset me kufirin e kujtesës të vendosur nga strehuesi juaj për PHP-në.

Një mesazh “Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted” tregon që programthi s’mundet dot të importojë me sukses kartelën tuaj XML nën kufirin e tanishëm të kujtesës për PHP-në. Nëse hyni dot te kartela php.ini, mund ta zmadhoni dorazi kufirin; nëse jo (për shembull, instalimi juaj i WordPress-it strehohet në një shërbyes të përbashkët me të tjerë), mund t’ju duhet ta ndani kartelën XML të eksportit në disa pjesë më të vogla dhe ta xhironi programthin e importimit për secilën prej tyre.

Për ata me strehim të përbashkët me të tjerë, alternativa më e mirë mund të jetë të këshillohen me asistencën e strehimit për të përcaktuar rrugën më të parrezik për xhirimi e importimit. Një strehues mund të pranojë të heqë përkohësisht kufirin për kujtesën dhe/ose ta xhirojë procesin drejt e nga ana e vet.

Artikull Asistence: Importim Lënde

Shqyrtime

17 Qershor, 2020
I'm giving this two stars not one, because previous attempts left half the images behind, but I have now at least managed to get all the posts and all the images into the new WordPress site... from the previous WordPress.com site. Horrible though. Had to split a relatively small blog (55 posts) into 11 blocks, get my host to raise the timeout massively, change PHP settings, deactivate everything in sight... and I still had to push through 503 errors, STILL getting timeouts after (e.g.) 10 minutes importing a block of 5 posts, re-running several of the imports... But the worst thing is that it pulled down two copies of each image, creating a second unattached copy of the thumbnail and displaying that rather than the 'real' image, which is then viewable by clicking on the thumbnail. Some thumbnails also then displayed bigger than they are, so fuzzy too. Going to have to go through every post manually, replacing the 'ghost' image with the real one, and then deleting it. Just hoping ALL the images really are there. If it turns out the blog author didn't always link to the media file, I may find some are missing and have to back and look for them. Horrible horrible horrible... and that's going from a WordPress blog to a WordPress blog... what can be so hard?!
25 Maj, 2020
Dear Team Plugin is working fine, great work, I would like to suggestion if allow more data file size it will great help for people. This time plugin have (Maximum size: 4 MB) that is not enough. Please increase file size to make more useful Thank you
30 Mars, 2020
Importing a couple dozen posts including attachments: ✓ Importing a couple dozen pages including attachments: ✓ Importing ~100 media files including attachments: ✗ HTTP 503. I've tried disabling leech & hotlinking protection on the source domain. I've tried increasing the PHP memory_limit to 512MB, max_execution_time to 0 (unlimited), max_input_time to -1 (same as max_ececution_time), post_max_size to 128MB, upload_max_filesize to 128MB. Note that the media files I was attempting to import were less than 100MB combined. But I kept getting a HTTP 503. The way I eventually got around it was as follows: start the import of media, including attachments. When it fails, do it again, but this time without attachments. You will get a list showing you which media files were actually imported already and which haven't been imported. Now edit the xml file and remove all entries (delimited by <item>…</item>) that have already been imported. Start the media import again, with the edited xml file and include attachments. If it fails again, repeat the import but without attachments. Note files already imported, remove from xml file, rinse and repeat. Tedious? Perhaps. This plugin's fault? I honestly don't know. My cheap hoster's fault? Entirely possible. My skills not being as good as I think they are? Definitely an option. But was it the quickest way to get the job done? Yes, for me it was. Hopefully this information can help someone else. Or perhaps at least it'll help the plugin author to make this plugin more foolproof 😉
7 Shkurt, 2020
Timing out on a perfectly healthy VPS after importing only 25 posts and their media attachments. Have to workaround by migrating to a locally hosted site, then using a working migrator tool to the online site. Could there be an option to split XML into smaller chunks? I realise this is difficult to get to work everywhere, but I always advise people starting out a website and not sure how much effort they will put in to start a wordpress.com site, and its easy to upgrade. Thats a big part of what makes wordpress such a great platform for all kinds of users. When its so difficult to migrate to a self hosted wordpress, then its the opposite just a pain in the butt.
Lexojini krejt 290 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Importues WordPress” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Importues WordPress” është përkthyer në 55 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Importues WordPress” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

0.7

 • Përditësojeni domosdoshmërisht WordPress-in me të paktën versionin 3.7 dhe garantoni përputhshmëri me PHP 7.4.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte mosimportim metash termash.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte heqjen e pjerrëseve prej të dhënash meta të importuara.
 • Ndreqje të mete që pengonte importim të dhënash meta të serializuara.
 • Ndreqje e kontrollit të madhësisë së kartelave pas shkarkimit të kartelave të largëta me ngjeshjen HTTP të aktivizuar.
 • Përmirësim i përdorimit të fushave të formularëve duke shtuar etiketa që mungonin.
 • Përmirësim i importeve për URL-ra kartelash të largëta pa emër dhe/ose zgjerim.
 • Shtim mbulimi për fushën wp:base_blog_url që të lejohet importimi i shumë kartelave njëherësh përmes WP-CLI.
 • Shtoni mbulim për përtypje metash temrash, kur përdoren shprehje të rregullta ose përtypësi XML.
 • Zhvillues: Krejt klasat PHPjanë kaluar te kartelat e tyre përkatëse.
 • Zhvillues: Lejoni të ndryshohet IMPORT_DEBUG përmes wp-config.php dhe ndryshoni vlerën parazgjedhje sa vlera e WP_DEBUG.

0.6.4

 • Përmirësim i përputhjes me PHP7.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte hejqe pjerrësesh nga komente të importuar.
 • Ndreqje për njoftime të ndryshme nxjerrjesh nga përdorimi, përfshi ato për wp_get_http() dhe screen_icon().
 • Ndreqje për importim kartelash eksporti me të dhëna meta termash me shumë rreshta.

0.6.3

 • Shtim mbulimi për tejtëdhëna importimi termash.
 • Ndreq një të metë që shkaktonte heqje pjerrësesh nga lënda e importuar.
 • Ndreq një të metë që shkaktonte heqje shenjash brenda CDATA në disa raste.
 • Ndreqje njoftimesh PHP.

0.6.2

0.6

 • Mbulim për WXR 1.2 dhe ndarje shumëfishe CDATA
 • Postimet s’konsiderohen përsëdytje, nëse llojet e tyre të postimit janë të ndryshme

0.5.2

 • Rikontrollo që kartela e eksportit e ngarkuar ekziston, përpara se të përdoret. Kjo shmang mesazhe të pasaktë gabimesh kur
  një kartelë eksporti ngarkohet te një shërbyes me leje të gabuara dhe kur përdoret WordPress 3.3 ose 3.3.1.

0.5

 • Importoni tejtëdhëna komentesh (lyp eksportim prej WordPress 3.2-shit)
 • Ndreqje të metash dhe përmirësime të vogla

0.4

 • Kur është e mundur, përshoqëro user_id komentesh
 • Importoni bashkëngjitje prej wp:attachment_url
 • Ngarkojini bashkëngjitjet te drejtoria e duhur
 • Ripërshoqëro saktë URL figurash të ripërmasuara

0.3

 • Përdorni një Përtypës XML, nëse mundet
 • Mbulim si duhet të importimit të menuve të lëvizjes
 • … dhe plot të tjera, shihni ndarjen Trac #15197

0.1

 • Hedhja fillestare në qarkullim