Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Importues WordPress

Përshkrim

Importuesi WordPress do të importojë lëndën vijuese prej një kartele eksporti WordPress:

 • Postime, faqe dhe lloje të tjerë postimesh të personalizuara
 • Komente dhe meta komentesh
 • Fusha dhe tejtëdhëna të personalizuara postimesh
 • Kategori, etiketa dhe terma prej klasifikimesh dhe meta termash vetjakë
 • Autorë

Për të dhëna dhe udhëzime të mëtejshme, ju lutemi, shihni dokumentimin e Importimit të Lëndës.

Filtra

Importuesi ka nja dy filtra që t’ju lejojë të aktivizoni/bllokoni plotësisht disa veçori:

 • import_allow_create_users: përgjigjuni me “false”, nëse doni vetëm të lejoni përshoqërim me përdorues ekzistues
 • import_allow_fetch_attachments: përgjigjuni me “false”, nëse nuk dëshironi që të lejoni importim dhe shkarkim bashkëngjitjesh
 • import_attachment_size_limit: përgjigjet me një vlerë të plotë për madhësinë maksimum të kartelës që do të ruhet, në bajte (parazgjedhja është 0, që do të thotë e pakufizuar)

Ka edhe pak veprime të mundshme:

 • import_start: kryhet pasi kartela e eksportimit të jetë ngarkuar dhe kur janë zgjedhur rregullimet e importimit të autorëve
 • import_end: zbatohet pas përfundimit të fundit të importuesit

Instalim

Metoda më e shpejtë për instalimin e importuesit është:

 1. Shkoni te Mjete -> Importim, te pulti i WordPress-it
 2. Klikoni mbi lidhjen WordPress, te lista e importuesve
 3. Klikoni mbi “Instaloje Tani”
 4. Më në fund, klikoni mbi “Aktivizoni Shtojcën & Xhironi Importuesin”

Nëse do të parapëlqenit t’i bëni gjërat dorazi, ndiqni këto udhëzime:

 1. Ngarkojeni dosjen wordpress-importer te drejtoria /wp-content/plugins/
 2. Aktivizoni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’, në WordPress
 3. Shkoni te skena Mjete -> Importim, klikoni mbi WordPress-in

PBR

Ndihmë! Po më dalin gabime pamjaftueshmërie kujtese ose ekran i zbrazët.

Nëse kartela juaj e eksportimit është shumë e madhe, programthi i importimit mund të përplaset me kufirin e kujtesës të vendosur nga strehuesi juaj për PHP-në.

Një mesazh “Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted” tregon që programthi s’mundet dot të importojë me sukses kartelën tuaj XML nën kufirin e tanishëm të kujtesës për PHP-në. Nëse hyni dot te kartela php.ini, mund ta zmadhoni dorazi kufirin; nëse jo (për shembull, instalimi juaj i WordPress-it strehohet në një shërbyes të përbashkët me të tjerë), mund t’ju duhet ta ndani kartelën XML të eksportit në disa pjesë më të vogla dhe ta xhironi programthin e importimit për secilën prej tyre.

Për ata me strehim të përbashkët me të tjerë, alternativa më e mirë mund të jetë të këshillohen me asistencën e strehimit për të përcaktuar rrugën më të parrezik për xhirimi e importimit. Një strehues mund të pranojë të heqë përkohësisht kufirin për kujtesën dhe/ose ta xhirojë procesin drejt e nga ana e vet.

Artikull Asistence: Importim Lënde

Shqyrtime

30 Maj, 2022
This plugin is still linked within WP 6 in the Tools tab. I just used it to transfer my blog to a new web host. Then Wordfence told me it was probably abandoned. Shock. Hey, Wordpressdotorg, you may want to give this a look over and certify it for the most recent version.
26 Prill, 2022
It's a great plugin but it doesn't look like the code is being maintained anymore. That's not cool for such an important plugin. "hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress" Is there an alternative that works in the same way? I'd rather be using a plugin that I know won't die with the next WP or PHP upgrade.
8 Mars, 2022
Oldies but Goldie's! Does what it's supposed to, no more, no less. Caution: Elements that were already published, are also public immediately after import 😉
9 Shkurt, 2022
Ca ne fonctionne pas, j'ai pu télécharger un fichier, mais ça bloque lorsque l'on veut le mettre sur l'autre hébergement
Lexojini krejt 301 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Importues WordPress” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Importues WordPress” është përkthyer në 58 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Importues WordPress” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

0.7

 • Përditësojeni domosdoshmërisht WordPress-in me të paktën versionin 3.7 dhe garantoni përputhshmëri me PHP 7.4.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte mosimportim metash termash.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte heqjen e pjerrëseve prej të dhënash meta të importuara.
 • Ndreqje të mete që pengonte importim të dhënash meta të serializuara.
 • Ndreqje e kontrollit të madhësisë së kartelave pas shkarkimit të kartelave të largëta me ngjeshjen HTTP të aktivizuar.
 • Përmirësim i përdorimit të fushave të formularëve duke shtuar etiketa që mungonin.
 • Përmirësim i importeve për URL-ra kartelash të largëta pa emër dhe/ose zgjerim.
 • Shtim mbulimi për fushën wp:base_blog_url që të lejohet importimi i shumë kartelave njëherësh përmes WP-CLI.
 • Shtoni mbulim për përtypje metash temrash, kur përdoren shprehje të rregullta ose përtypësi XML.
 • Zhvillues: Krejt klasat PHPjanë kaluar te kartelat e tyre përkatëse.
 • Zhvillues: Lejoni të ndryshohet IMPORT_DEBUG përmes wp-config.php dhe ndryshoni vlerën parazgjedhje sa vlera e WP_DEBUG.

0.6.4

 • Përmirësim i përputhjes me PHP7.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte hejqe pjerrësesh nga komente të importuar.
 • Ndreqje për njoftime të ndryshme nxjerrjesh nga përdorimi, përfshi ato për wp_get_http() dhe screen_icon().
 • Ndreqje për importim kartelash eksporti me të dhëna meta termash me shumë rreshta.

0.6.3

 • Shtim mbulimi për tejtëdhëna importimi termash.
 • Ndreq një të metë që shkaktonte heqje pjerrësesh nga lënda e importuar.
 • Ndreq një të metë që shkaktonte heqje shenjash brenda CDATA në disa raste.
 • Ndreqje njoftimesh PHP.

0.6.2

0.6

 • Mbulim për WXR 1.2 dhe ndarje shumëfishe CDATA
 • Postimet s’konsiderohen përsëdytje, nëse llojet e tyre të postimit janë të ndryshme

0.5.2

 • Rikontrollo që kartela e eksportit e ngarkuar ekziston, përpara se të përdoret. Kjo shmang mesazhe të pasaktë gabimesh kur
  një kartelë eksporti ngarkohet te një shërbyes me leje të gabuara dhe kur përdoret WordPress 3.3 ose 3.3.1.

0.5

 • Importoni tejtëdhëna komentesh (lyp eksportim prej WordPress 3.2-shit)
 • Ndreqje të metash dhe përmirësime të vogla

0.4

 • Kur është e mundur, përshoqëro user_id komentesh
 • Importoni bashkëngjitje prej wp:attachment_url
 • Ngarkojini bashkëngjitjet te drejtoria e duhur
 • Ripërshoqëro saktë URL figurash të ripërmasuara

0.3

 • Përdorni një Përtypës XML, nëse mundet
 • Mbulim si duhet të importimit të menuve të lëvizjes
 • … dhe plot të tjera, shihni ndarjen Trac #15197

0.1

 • Hedhja fillestare në qarkullim