Importues WordPress

Përshkrim

Importuesi WordPress do të importojë lëndën vijuese prej një kartele eksporti WordPress:

 • Postime, faqe dhe lloje të tjerë postimesh të personalizuara
 • Komente dhe meta komentesh
 • Fusha dhe tejtëdhëna të personalizuara postimesh
 • Kategori, etiketa dhe terma prej klasifikimesh dhe meta termash vetjakë
 • Autorë

Për të dhëna dhe udhëzime të mëtejshme, ju lutemi, shihni dokumentimin e Importimit të Lëndës.

Filtra

Importuesi ka nja dy filtra që t’ju lejojë të aktivizoni/bllokoni plotësisht disa veçori:

 • import_allow_create_users: përgjigjuni me “false”, nëse doni vetëm të lejoni përshoqërim me përdorues ekzistues
 • import_allow_fetch_attachments: përgjigjuni me “false”, nëse nuk dëshironi që të lejoni importim dhe shkarkim bashkëngjitjesh
 • import_attachment_size_limit: përgjigjet me një vlerë të plotë për madhësinë maksimum të kartelës që do të ruhet, në bajte (parazgjedhja është 0, që do të thotë e pakufizuar)

Ka edhe pak veprime të mundshme:

 • import_start: kryhet pasi kartela e eksportimit të jetë ngarkuar dhe kur janë zgjedhur rregullimet e importimit të autorëve
 • import_end: zbatohet pas përfundimit të fundit të importuesit

Instalim

Metoda më e shpejtë për instalimin e importuesit është:

 1. Shkoni te Mjete -> Importim, te pulti i WordPress-it
 2. Klikoni mbi lidhjen WordPress, te lista e importuesve
 3. Klikoni mbi “Instaloje Tani”
 4. Më në fund, klikoni mbi “Aktivizoni Shtojcën & Xhironi Importuesin”

Nëse do të parapëlqenit t’i bëni gjërat dorazi, ndiqni këto udhëzime:

 1. Ngarkojeni dosjen wordpress-importer te drejtoria /wp-content/plugins/
 2. Aktivizoni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’, në WordPress
 3. Shkoni te skena Mjete -> Importim, klikoni mbi WordPress-in

FAQ

Ndihmë! Po më dalin gabime pamjaftueshmërie kujtese ose ekran i zbrazët.

Nëse kartela juaj e eksportimit është shumë e madhe, programthi i importimit mund të përplaset me kufirin e kujtesës të vendosur nga strehuesi juaj për PHP-në.

Një mesazh “Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted” tregon që programthi s’mundet dot të importojë me sukses kartelën tuaj XML nën kufirin e tanishëm të kujtesës për PHP-në. Nëse hyni dot te kartela php.ini, mund ta zmadhoni dorazi kufirin; nëse jo (për shembull, instalimi juaj i WordPress-it strehohet në një shërbyes të përbashkët me të tjerë), mund t’ju duhet ta ndani kartelën XML të eksportit në disa pjesë më të vogla dhe ta xhironi programthin e importimit për secilën prej tyre.

Për ata me strehim të përbashkët me të tjerë, alternativa më e mirë mund të jetë të këshillohen me asistencën e strehimit për të përcaktuar rrugën më të parrezik për xhirimi e importimit. Një strehues mund të pranojë të heqë përkohësisht kufirin për kujtesën dhe/ose ta xhirojë procesin drejt e nga ana e vet.

Artikull Asistence: Importim Lënde

Shqyrtime

14 Shtator, 2020
I've used WP Importer some times and it was reliable, which is the most important. However, there are alternatives with more options. Also, it's a given - always back up your content!
8 Shtator, 2020
Плагин не смог перенести даже картинки из стандартных записей в медиатеку нового сайта. Так они и тянутся со старого.
7 Shtator, 2020
Browser loading says it all. Not fit for purpose for any serious sites, or sites with more than a few posts or pages. This is a feature that should have been updated long time ago, and barely qualifies as a marketing feature for a small personal blogger. Please update both the exporter and importer to ensure that it is fit for purpose
12 Gusht, 2020
Relies on the browser loading while processing. This needs to be rewritten. We are on 2020. Sometimes increasing timeout is not possible! It should NOT load on the browser level but have a loading bar that shows the process on the dashboard itself.
17 Qershor, 2020
I'm giving this two stars not one, because previous attempts left half the images behind, but I have now at least managed to get all the posts and all the images into the new WordPress site... from the previous WordPress.com site. Horrible though. Had to split a relatively small blog (55 posts) into 11 blocks, get my host to raise the timeout massively, change PHP settings, deactivate everything in sight... and I still had to push through 503 errors, STILL getting timeouts after (e.g.) 10 minutes importing a block of 5 posts, re-running several of the imports... But the worst thing is that it pulled down two copies of each image, creating a second unattached copy of the thumbnail and displaying that rather than the 'real' image, which is then viewable by clicking on the thumbnail. Some thumbnails also then displayed bigger than they are, so fuzzy too. Going to have to go through every post manually, replacing the 'ghost' image with the real one, and then deleting it. Just hoping ALL the images really are there. If it turns out the blog author didn't always link to the media file, I may find some are missing and have to back and look for them. Horrible horrible horrible... and that's going from a WordPress blog to a WordPress blog... what can be so hard?!
Lexojini krejt 295 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Importues WordPress” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Importues WordPress” është përkthyer në 55 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Importues WordPress” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

0.7

 • Përditësojeni domosdoshmërisht WordPress-in me të paktën versionin 3.7 dhe garantoni përputhshmëri me PHP 7.4.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte mosimportim metash termash.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte heqjen e pjerrëseve prej të dhënash meta të importuara.
 • Ndreqje të mete që pengonte importim të dhënash meta të serializuara.
 • Ndreqje e kontrollit të madhësisë së kartelave pas shkarkimit të kartelave të largëta me ngjeshjen HTTP të aktivizuar.
 • Përmirësim i përdorimit të fushave të formularëve duke shtuar etiketa që mungonin.
 • Përmirësim i importeve për URL-ra kartelash të largëta pa emër dhe/ose zgjerim.
 • Shtim mbulimi për fushën wp:base_blog_url që të lejohet importimi i shumë kartelave njëherësh përmes WP-CLI.
 • Shtoni mbulim për përtypje metash temrash, kur përdoren shprehje të rregullta ose përtypësi XML.
 • Zhvillues: Krejt klasat PHPjanë kaluar te kartelat e tyre përkatëse.
 • Zhvillues: Lejoni të ndryshohet IMPORT_DEBUG përmes wp-config.php dhe ndryshoni vlerën parazgjedhje sa vlera e WP_DEBUG.

0.6.4

 • Përmirësim i përputhjes me PHP7.
 • Ndreqje të mete që shkaktonte hejqe pjerrësesh nga komente të importuar.
 • Ndreqje për njoftime të ndryshme nxjerrjesh nga përdorimi, përfshi ato për wp_get_http() dhe screen_icon().
 • Ndreqje për importim kartelash eksporti me të dhëna meta termash me shumë rreshta.

0.6.3

 • Shtim mbulimi për tejtëdhëna importimi termash.
 • Ndreq një të metë që shkaktonte heqje pjerrësesh nga lënda e importuar.
 • Ndreq një të metë që shkaktonte heqje shenjash brenda CDATA në disa raste.
 • Ndreqje njoftimesh PHP.

0.6.2

0.6

 • Mbulim për WXR 1.2 dhe ndarje shumëfishe CDATA
 • Postimet s’konsiderohen përsëdytje, nëse llojet e tyre të postimit janë të ndryshme

0.5.2

 • Rikontrollo që kartela e eksportit e ngarkuar ekziston, përpara se të përdoret. Kjo shmang mesazhe të pasaktë gabimesh kur
  një kartelë eksporti ngarkohet te një shërbyes me leje të gabuara dhe kur përdoret WordPress 3.3 ose 3.3.1.

0.5

 • Importoni tejtëdhëna komentesh (lyp eksportim prej WordPress 3.2-shit)
 • Ndreqje të metash dhe përmirësime të vogla

0.4

 • Kur është e mundur, përshoqëro user_id komentesh
 • Importoni bashkëngjitje prej wp:attachment_url
 • Ngarkojini bashkëngjitjet te drejtoria e duhur
 • Ripërshoqëro saktë URL figurash të ripërmasuara

0.3

 • Përdorni një Përtypës XML, nëse mundet
 • Mbulim si duhet të importimit të menuve të lëvizjes
 • … dhe plot të tjera, shihni ndarjen Trac #15197

0.1

 • Hedhja fillestare në qarkullim