Ndërrim Përdoruesi

Përshkrim

Kjo shtojcë ju lejon të kaloni pa humbur kohë nga një llogari përdoruesi WordPress në tjetrën, me klikimin e një butoni. Do të dilni në çast nga një llogari dhe hyni në atë të përdoruesit të dëshiruar. Kjo është e dobishme për testime të ndryshme, kur dilni rregullisht nga një llogari dhe hyni në llogari të ndryshme, ose për përgjegjës të cilëve u duhet të kalojnë shumë herë nga një llogari në tjetrën.

Veçori

 • Switch user: Instantly switch to any user account from the Users screen.
 • Rikthim: Rikthehuni menjëherë te llogaria juaj fillestare.
 • Switch off: Log out of your account but retain the ability to instantly switch back in again.
 • It’s completely secure (see the Siguri section below).
 • E përputhshme me WordPress-in, WordPress Multisite-in, BuddyPress-in dhe bbPress-in.

Siguri

 • Only users with the ability to edit other users can switch user accounts. By default this is only Administrators on single site installations, and Super Admins on Multisite installations.
 • Fjalëkalimet nu zbulohen (dhe nuk mundet të zbulohen).
 • Përdor në WordPress sistemin e mirëfilltësimit me cookie, kur mbahen mend llogaria apo llogaritë prej nga erdhët dhe ku riktheheni.
 • Implements the nonce security system in WordPress, meaning only those who intend to switch users can switch.
 • Full support for user session validation where appropriate.
 • Mbulim i plotë për administrim përmes SSL-je (nëse vlen).

Përdorimi

 1. Visit the Users menu in WordPress and you’ll see a Switch To link in the list of action links for each user.
 2. Klikoni mbi këtë dhe do të kaloni menjëherë në atë llogari përdoruesi.
 3. Mund të rikthehni te llogaria juaj origjinale përmes lidhjes Rikthehuni që shfaqet në çdo skenë pulti ose te menuja e profilit tuaj te paneli WordPress.

Për të dhëna mbi veçorinë Switch Off, shihni FAQ.

Privacy Statement

User Switching makes use of browser cookies in order to allow users to switch to another account. Its cookies operate using the same mechanism as the authentication cookies in WordPress core, therefore their values contain the user’s user_login field in plain text which should be treated as potentially personally identifiable information. The names of the cookies are:

 • wordpress_user_sw_{COOKIEHASH}
 • wordpress_user_sw_secure_{COOKIEHASH}
 • wordpress_user_sw_olduser_{COOKIEHASH}

User Switching does not send data to any third party, nor does it include any third party resources, nor will it ever do so.

Foto ekrani

 • The Switch To link on the Users screen
 • The Switch To link on a user's profile

FAQ

Ç’do të thotë “Switch off”?

Switching off logs you out of your account but retains your user ID in an authentication cookie so you can switch straight back without having to log in again manually. It’s akin to switching to no user, and being able to switch back.

The Switch Off link can be found in your profile menu in the WordPress toolbar. Once you’ve switched off you’ll see a Switch back link on the Log In screen and in the footer of your site.

A funksionon kjo shtojcë WordPress Multisite-in?

Po, dhe do të jeni gjithashtu në gjendje të këmbeni përdorues që nga skena Përdorues, te Përgjegjës Rrjeti.

A funksionon kjo shtojcë me BuddyPress-in?

Po, dhe do të jeni gjithashtu në gjendje të këmbeni përdorues që nga skenat e profileve të anëtarit dhe skena e listës së anëtarëve.

A funksionon kjo shtojcë me bbPress-in?

Po, dhe do të jeni gjithashtu në gjendje të këmbeni përdorues që nga skenat e profileve të anëtarit.

Does this plugin work with WooCommerce?

Yes, but for maximum compatibility you should use WooCommerce version 3.6 or later.

Does this plugin work if my site is using a two-factor authentication plugin?

Yes, mostly.

One exception I’m aware of is Duo Security. If you’re using this plugin, you should install the User Switching for Duo Security add-on plugin which will prevent the two-factor authentication prompt from appearing when you switch between users.

Ç’aftësi i duhen një përdoruesi që të mund të këmbejë llogari?

A user needs the edit_users capability in order to switch user accounts. By default only Administrators have this capability, and with Multisite enabled only Super Admins have this capability.

Can the ability to switch accounts be granted to other users or roles?

Yes. The switch_users meta capability can be explicitly granted to a user or a role to allow them to switch users regardless of whether or not they have the edit_users capability. For practical purposes, the user or role will also need the list_users capability so they can access the Users menu in the WordPress admin area.

If you know what you’re doing with user capabilities, this capability can also be denied from a user or role to prevent the ability to switch users, regardless of whether or not they have the edit_users capability.

A munden përgjegjës të rregullt të këmbejnë llogari në instalime Multisite?

No. This can be enabled though by installing the User Switching for Regular Admins plugin.

Can I switch users directly from the admin toolbar?

Yes, there’s a third party add-on plugin for this: Admin Bar User Switching.

Are any plugin actions called when a user switches account?

Yes. When a user switches to another account, the switch_to_user hook is called:

/**
 * Fires when a user switches to another user account.
 *
 * @since 0.6.0
 * @since 1.4.0 The `$new_token` and `$old_token` parameters were added.
 *
 * @param int  $user_id   The ID of the user being switched to.
 * @param int  $old_user_id The ID of the user being switched from.
 * @param string $new_token  The token of the session of the user being switched to. Can be an empty string
 *              or a token for a session that may or may not still be valid.
 * @param string $old_token  The token of the session of the user being switched from.
 */
do_action( 'switch_to_user', $user_id, $old_user_id, $new_token, $old_token );

When a user switches back to their originating account, the switch_back_user hook is called:

/**
 * Fires when a user switches back to their originating account.
 *
 * @since 0.6.0
 * @since 1.4.0 The `$new_token` and `$old_token` parameters were added.
 *
 * @param int    $user_id   The ID of the user being switched back to.
 * @param int|false $old_user_id The ID of the user being switched from, or false if the user is switching back
 *                after having been switched off.
 * @param string  $new_token  The token of the session of the user being switched to. Can be an empty string
 *                or a token for a session that may or may not still be valid.
 * @param string  $old_token  The token of the session of the user being switched from.
 */
do_action( 'switch_back_user', $user_id, $old_user_id, $new_token, $old_token );

When a user switches off, the switch_off_user hook is called:

/**
 * Fires when a user switches off.
 *
 * @since 0.6.0
 * @since 1.4.0 The `$old_token` parameter was added.
 *
 * @param int  $old_user_id The ID of the user switching off.
 * @param string $old_token  The token of the session of the user switching off.
 */
do_action( 'switch_off_user', $old_user_id, $old_token );

In addition, User Switching respects the following filters from WordPress core when appropriate:

 • login_redirect when switching to another user.
 • logout_redirect when switching off.

Shqyrtime

10 Shkurt, 2020
I use this plugin for development to test output in the backend for various user roles. Awesome tool to switch between users instantly and without hassle, easy to use, prefectly crafted. Love it. ❤️
4 Dhjetor, 2019
Such a useful plugin! We use the User Switching plugin regularly to debug customer accounts, or see what they're seeing. It's an excellent tool! A necessity for any WordPress membership site.
12 Shtator, 2019
It does what it's supposed to, nice and simple, and is super handy to replicate user issues that would otherwise require a lot of "back and forth" communication. Great job!
Lexojini krejt 179 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Ndërrim Përdoruesi” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Ndërrim Përdoruesi” është përkthyer në 41 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Ndërrim Përdoruesi” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

For User Switching’s changelog, please see the Releases page on GitHub.