WordPress.org

Shqipëri

Drejtori Shtojcash

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Theme Check

A simple and easy way to test your theme for all the latest WordPress standards and practices. A great theme development tool!

The theme check plugin is an easy way to test your theme and make sure it's up to spec with the latest theme review standards. With it, you can run all the same automated testing tools on your theme that WordPress.org uses for theme submissions.

The tests are run through a simple admin menu and all results are displayed at once. This is very handy for theme developers, or anybody looking to make sure that their theme supports the latest WordPress theme standards and practices.

Requires: 3.7 or higher
Compatible up to: 4.5.7
Përditësuar së Fundi: 4 muaj ago
Instalime Aktive: 100,000+

Vlerësime

4.7 nga 5 yje të mundshëm

Asistencë

3 of 5 support threads in the last two months have been marked resolved.

Keni diçka për të thënë? Ju duhet ndihmë?

Përputhshmëri

+
=
Not enough data

2 vetë thonë se funksionon.
0 vetë thonë se është e dëmtuar.

100,1,1 100,1,1 100,1,1 100,2,2
100,2,2
100,1,1 100,2,2 0,2,0 100,2,2 100,1,1
100,1,1
100,4,4 100,1,1 100,3,3 100,2,2
100,3,3
100,1,1
67,3,2 90,10,9
100,8,8 100,1,1
100,12,12
100,4,4 100,1,1
100,1,1 100,6,6
100,3,3 100,9,9
100,9,9 100,3,3 100,1,1
100,6,6
100,9,9
100,3,3
100,2,2
100,5,5
100,6,6
100,3,3
100,1,1 100,2,2
100,2,2 80,5,4 100,1,1
75,4,3 100,1,1
100,1,1
90,10,9
78,9,7
100,1,1
100,2,2
100,2,2
100,10,10
100,2,2
100,2,2
100,1,1
100,4,4
100,7,7
100,2,2
100,1,1 100,3,3
100,3,3
50,2,1
100,6,6
100,3,3
80,5,4
100,1,1 100,3,3
100,2,2
100,2,2