tainacan

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 17 Maj, 2024 dhe s’mund të shkarkohet më. Kjo mbyllje është e përkohshme, në pritje të një shqyrtimi të plotë.

Blloqe

Kjo shtojcë furnizon 20 blloqe.

 • Tainacan Geo Coordinate Item Metadatum A single item geocoordinate metadatum, containing location information.
 • Tainacan Terms List Expose terms from your Tainacan taxonomies
 • Tainacan Collections List Expose collections from your Tainacan repository
 • Tainacan Collections Carousel List collections on a Carousel, displaying either its thumbnail or a preview of its items.
 • Tainacan Item Media Gallery The media gallery of the item, displaying document, attachments and more.
 • Tainacan Facets List List facets from a Tainacan Collection or Repository
 • Tainacan Collection's Items Carousel List items on a Carousel, using search or item selection.
 • Tainacan Terms Carousel List terms on a Carousel, showing their thumbnails or a preview of items.
 • Tainacan Item Metadata Sections The metadata sections, including their labels and metadata whitin it.
 • Tainacan Items List Expose items from your Tainacan collections
 • Tainacan Item Submission Form A public item submission form, to allow visitors to create items drafts.
 • Tainacan Search Bar Set up a custom search bar to redirect to an item's list
 • Tainacan Item Metadata Section A single metadata section, including its label and metadata whitin it.
 • Tainacan Item Metadatum A single item metadatum, including a label and its value.
 • Tainacan Related Items List A set of lists to display items related to a certain item via relationship metadata.
 • Tainacan Collection's Items List Dynamically list items from a Tainacan items search
 • Tainacan Item Metadata The item metadata, including their labels and values.
 • Tainacan Faceted Search A full items list faceted search from either the repository, a collection or a term.
 • Tainacan Metadata Section Name A metadata section label, used to identify different metadata sections.
 • Tainacan Metadata Section Description A metadata section description, used to complement information about a metadata section.

Shqyrtime

21 Janar, 2023
Now I have a repository with no “server headaches” like with Dspace, for example, and near the same functionality. I think this beautiful plugin opens a future for the digital repositories, at least for my library. Thank you!
17 Janar, 2023
Parfait pour inventorier, documenter et surtout présenter vos collection d’objets et d’images. D’une petite association historique à un grand musée, tout le monde trouve son usage <3
3 Korrik, 2022
This is an excellent plugin for museums and archives. Recommended!
28 Maj, 2021
I found this plugin very handy to use. I could set up a digital library with it in a few weeks, and now it came into production. The team is very responsive.
Lexojini krejt 11 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Tainacan” është përkthyer në 11 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Tainacan” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.