Përpunues Klasik

Aktivizon përpunuesin e mëparshëm "klasik" dhe skenën Përpunoni Postim në stil të dikurshëm me TinyMCE,…


WordPress Contributors 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.8.4 Përditësuar 10 muaj më parë

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 1+ milion instalime aktive Testuar me 5.9.3 Përditësuar 4 muaj më parë

Disable Comments

Disable Comments – easy tool to disable comments for your blog posts, pages. Admin can…


rbPlugins 80 000+ instalime aktive Testuar me 5.9.3 Përditësuar 3 muaj më parë

Disable Feeds

Disables all RSS/Atom/RDF feeds on your WordPress site.


Samir Shah, BBpress support by Matthew Sigley 40 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.20 Përditësuar 4 vjet më parë

Disable Search

Disable the built-in front-end search capabilities of WordPress.


Scott Reilly 30 000+ instalime aktive Testuar me 5.7.6 Përditësuar 8 muaj më parë

Disable Updates

Disables the WordPress update checking and notification system.


Johan van der Wijk 9 000+ instalime aktive Testuar me 6.0 Përditësuar 3 javë më parë

Disable Author Archives

Disable Author Archives completely removes author archives and makes the web server return status code…


freemp 8 000+ instalime aktive Testuar me 6.0 Përditësuar 3 ditë më parë

Disable WP Sitemaps

Activate this plugin to disable the auto-generated WP Sitemaps (added in WP v5.5).


Jeff Starr 4 000+ instalime aktive Testuar me 6.0 Përditësuar 2 javë më parë

WPS Notice Center

WPS Notice Center makes it possible to hide all the instructions and to combine them…


WPServeur, NicolasKulka, wpformation, benoti 4 000+ instalime aktive Testuar me 6.0 Përditësuar 3 ditë më parë

Disable WPautop

Disables the wpautop function for the_content and the_excerpt


Nick Momrik 4 000+ instalime aktive Testuar me 4.4.27 Përditësuar 6 vjet më parë