Përpunues Klasik

Aktivizon përpunuesin e mëparshëm "klasik" dhe skenën Përpunoni Postim në stil të dikurshëm me TinyMCE,…


WordPress Contributors 5+ milionë instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 4 muaj më parë

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 600 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 6 muaj më parë

Disable Comments

Disable Comments – easy tool to disable comments for your blog posts, pages. Admin can…


rbPlugins 70 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 3 muaj më parë

Disable Feeds

Disables all RSS/Atom/RDF feeds on your WordPress site.


Samir Shah, BBpress support by Matthew Sigley 40 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.18 Përditësuar 4 vjet më parë

Disable Search

Disable the built-in front-end search capabilities of WordPress.


Scott Reilly 30 000+ instalime aktive Testuar me 5.7.4 Përditësuar 2 muaj më parë

Disable All WordPress Updates

Disables the theme, plugin and core update checking, the related cronjobs, plugin/theme update health checks…


Oliver Schlöbe 10 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.9999 Përditësuar 2 javë më parë

Disable Updates

Disables the WordPress update checking and notification system.


Johan van der Wijk 9 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 5 muaj më parë

Disable Author Archives

Disable Author Archives completely removes author archives and makes the web server return status code…


freemp 7 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 4 ditë më parë

Disable Lazy Load

Activate this plugin to disable the Lazy Loading feature that was added in WP v5.5.


Jeff Starr 5 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 5 muaj më parë

Disable WPautop

Disables the wpautop function for the_content and the_excerpt


Nick Momrik 4 000+ instalime aktive Testuar me 4.4.25 Përditësuar 6 vjet më parë

WPS Notice Center

WPS Notice Center makes it possible to hide all the instructions and to combine them…


WPServeur, NicolasKulka, wpformation, benoti 3 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 3 muaj më parë