Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Remove Author Pages

Përshkrim

This plugin will trigger a 404 error for all author pages and replace author links generated by WordPress with links to the home page.

There are no settings, the plugin is supposed to be simple and just work for this specific task.

Shqyrtime

3 Shtator, 2016
15 lines of code. Such a simple approach. I ended up simply adding this code to one of our existing in-house plugins for a multisite and slightly modified the code so it redirects to the parent domain of the blog / domain. echo '<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'">';
3 Shtator, 2016
This is the type of plugin we need more of - they do the job without having to edit theme files. Thanks.
Lexojini krejt 8 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Remove Author Pages” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues