Yoast Duplicate Post

Mjeti ku duhet vajtur për klonim postimesh dhe faqesh, përfshi veçorinë e fuqishme Rishkruani &…


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ milionë instalime aktive Testuar me 6.0.2 Përditësuar 2 muaj më parë

Clone

100% FREE clone and migration


Migrate 100 000+ instalime aktive Testuar me 6.0.2 Përditësuar 4 javë më parë

Duplicate Menu

Easily duplicate your WordPress menus with one click.


Jonathan Christopher 90 000+ instalime aktive Testuar me 5.9.0 Përditësuar 8 muaj më parë

Clone Posts

Easily clone (duplicate) Posts, Pages and Custom Post Types, including their custom fields (post_meta)


George Pattihis 10 000+ instalime aktive Testuar me 6.0.2 Përditësuar 2 muaj më parë

Prepare New Version

Create the next version of your post while preserving its already online version.


Lionel POINTET, GLOBALIS media systems 8 000+ instalime aktive Testuar me 4.0.36 Përditësuar 8 vjet më parë

Duplicate Widgets

Simple plugin that lets you duplicate your existing widgets in just one click.


themesfactory 8 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.21 Përditësuar 4 vjet më parë

Duplicate TEC Event

Adds the ability to duplicate an event created by Modern Tribe's The Event Calendar plugin.


Ben Lobaugh 3 000+ instalime aktive Testuar me 4.8.20 Përditësuar 5 vjet më parë

Post Cloner

Post cloner allows you to easily make complete duplicates of any post on your site.…


Evan Herman, Ben Rothman 3 000+ instalime aktive Testuar me 6.0.2 Përditësuar 4 muaj më parë

WP All Backup

Create Backup and Restore Backup easily on single click.Manual or Automated Backups with Dropbox,FTP integration.


Prashant Walke 1 000+ instalime aktive Testuar me 5.8.5 Përditësuar 9 muaj më parë

Duplicate and Merge Posts

Duplicate existing pages on your site, edit them, and merge them back over the original.…


Exygy, DavidWells, Pllum 1 000+ instalime aktive Testuar me 4.1.36 Përditësuar 8 vjet më parë