Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Subtitle

Përshkrim

Displays subtitle text field after the title in post, page and other post type edit page.

Retriving and displaying in templates

Use get_nskw_subtitle() to retrieve and nskw_subtitle() to display.

Change label

By default the label of the input field is "Subtitle". There's a hook for changing it.

add_filter( 'nskw-fat-meta_label', 'nskw_changeLabel' );
function nskw_changeLabel() {
    return 'new label';
}

Hide in specific post types

By default, subtitle field appears in every post type edit pages except for attachment.

To hide in particular post type pages, there’s a hook.

// hide subtitle field in posttype 'attachment', 'page'、''newposttype'
add_filter( 'nskw-fat_post_type', 'nskw_hide_subtitle' );
function nskw_hide_subtitle() {
    return array( 'attachment', 'page', 'newposttype' );
}

Foto ekrani

  • Subtitle input field appears!

Instalim

  1. Upload subtitle folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Subtitle” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.1 First Release.