Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte

Përshkrim

MERRNI “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE” DHE SHTONI TË ARDHURAT RIPËRSËRITËSE. ADMINISTRONI PAJTIME WOOCOMMERCE NË SHITOREN TUAJ INTERNETORE & OSE ATË FIZIKE, ME FATURIME RIPËRSËRITËSE TE FAQJA KASË

Shtojca “Pajtime për WooCommerce” u lejon tregtarëve t’i ofrojnë periodikisht përmes planesh pajtimi WooCommerce shërbimet apo produktet e tyre ripërsëritëse. Ndaj ndihmon në pasje të ardhurash ripërsëritëse në shitoren tuaj. Shtojca Pajtime për WooCommerce Pro përbën një zgjidhje për një larmi biznesesh. Nga platforma OTT, palestra, shërbime bursash mujore, shërbime furnizimi artikujsh ushqimorë, kurse në internet e deri te shitore eTregti, jepini një hov të ri shitores tuaj WooCommerce për të shitur shërbime që ripërsëriten. Bëjini për vete përdoruesit dhe mbajini të angazhuar me biznesin tuaj, përmes shtojcës tonë elitare për pajtime.

.

ME SHTOJCËN “PAJTIME PËR WOOCCOMMERCE”, MUNDENI:

 • Ofroni falas pajtime WooCommerce për produkte.
 • Prodhoni pa kokëçarje të ardhura ripërsëritëse, përmes pagesash ripërsëritëse nga përdorues.
 • Shisni produkte me bazë pajtime dhe shërbime ripërsëritëse për një periudhë të caktuar.
 • Shndërroni shitore të thjeshtë eTregti shitjeje produktesh në një shitore plotësisht funksionale WooCommerce të bazuar në pajtime.
 • Jepuni klientëve tuaj prova falas për produkte dhe shërbime me bazë pajtime dhe bëjini besnikë tuajt
 • Kufizoni provën falas dhe caktoni shpeshtinë për të.
 • Faturoni tarifa ripërsëritëse pajtimesh për produktet dhe shërbimet tuaja.
 • Anuloni kur të doni pajtime për WooCommerce.
 • Gjendja e pajtimit do të jetë pezull, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë.
 • Pajtimet do të anulohen automatikisht, kur anulohet porosia.
 • Përfshini për shitje në shitoren tuaj çfarëdo lloji produktesh ripërsëritës.
 • Shfaq shpeshti ripërsëritjeje te Tabelë Listash Pajtimesh për WooCommerce.
 • Ujdisje me shumë hapa për vetëformësime të shtojcës Pajtime WooCommerce dhe domosdoshmërive të saj.
 • Aktivizoni regjistrim. Përgjegjësit e shitoreve i kërkojnë këto kartela regjistër dhe zhvilluesit e WooCommerce-it mund t’i prodhojnë ato automatikisht, bazuar në parametra të caktuar regjistrimi.
 • Përdorni kanale popullorë pagesash me pajtimet për WooCommerce.
 • Njoftim me email për dështim porosish rinovimi pajtimi.

THE WOOCOMMERCE SUBSCRIPTION PLUGIN CAN MEET ALL YOUR REQUIREMENTS! SO, WHY DELAY?

Shkarkojeni Që Tani!!!

Ç’PËRFSHIHET NË SHTOJCËN TONË FALAS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

1)Krijoni Produkte si Produkt Pajtimi, me “Pajtime për WooCommerce”
Mund t’i caktoni produkteve të thjeshta një etiketë produkti pajtimi thjesht duke i vënë shenjë një kutize. Produkti i përzgjedhur mandej do të jetë i passhëm si një produkt i thjeshtë pajtimi WooCommerce. Këtu s’do të krijohet ndonjë produkt i veçantë i llojit pajtim.

2)Ofroni Shpeshti Pajtimi për Produkte me Bazë Pajtime për WooCommerce
Për përdoruesin mund të caktoni mundësinë e shpeshtisë së përsëritjes për produkte pajtimi. Ujdisja e planeve të pagesave WooCommerce për këto produkte me bazë pajtimet, mujore, javore ose vjetore është gjithashtu një veçori për përgjegjësin. Përgjegjësi mund të administrojë gjithashtu shpeshtinë e provave falas.

3)Zgjedhje Skadimi Plani Pajtimi
Mund të caktoni datën e skadimit të planit WooCommerce të pajtimit. Pajtimi te një produkt do të zgjasë sa periudha e skadimit. Dhe pagesat ripërsëritëse do të bëhen sipas planit të shpeshtisë së pajtimit WooCommerce. Plani i pajtimit WooCommerce mund të rinovohet, për shtrirjen më tej të pajtimit.

4) Faturoni Tarifë Fillestare për Produkte me bazë Pajtime, me Integrime Pagesash WooCommerce
Mund të aplikoni tarifë shtesë, në formën e një tarife fillestare regjistrimi, edhe kjo bëhet. Shtojca falas “Pajtime për WooCommerce” mbulon integrim pagesash Stripe në WooCommerce. Ky integrim funksionon pa një cen.

5) Ofrojuni përdoruesve Provë Falas të “Pajtimeve për WooCommerce”
Përdoruesve mund t’u jepni prova falas të pajtimeve WooCommerce. Përgjegjësi mund të caktojë edhe shpeshti prove falas. Joshini të regjistrohen, duke u ofruar një provë falas produktesh apo shërbimesh pajtim WooCommerce. Pagesat ripërsëritëse mund të bëhen nga përdoruesi pasi të përfundojë prova falas dhe më vonë mund të vazhdohet plani i pajtimit WooCommerce.

6)Mundësi që të ndalet pajtim WooCommerce si nga përdoruesit, ashtu edhe nga përgjegjësi
Ka zhdërvjelltësi kur vjen puna të përfundohet pajtimi, nga përgjegjësi apo përdoruesi, në çfarëdo kohe. Që të dy palët mund të ndalin pajtime në produkte apo shërbime WooCommerce, përmes hapash të thjeshtë. Duke ndalur kështu edhe pagesa të ardhshme ripërsëritëse.

7) Raporte të plotë pajtimesh WooCommerce për Përgjegjësin
Me një modul të qëruar raportesh plani pajtimi WooCommerce, do të merrni të dhënat e plota të planeve të pajtimeve WooCommerce të krejt përdoruesve. Gjeni atje hollësi thelbësore, bie fjala pajtime aktive dhe jo aktive WooCommerce, data të ardhshme pagesash ripërsëritëse, emra produktesh me bazë pajtime, data skadimi pajtimesh WooCommerce dhe afate pagimi planesh individuale, tok me shpeshti pagesash ripërsëritëse.

8)Anuloni plan pajtimi WooCommerce në çfarëdo kohe, përmes përdorues ose përgjegjës
Me shtojcën falas “Pajtime për WooCommerce”, si përdoruesit, ashtu edhe përgjegjësi mund të anulojë në çfarëdo kohe plane pajtimi WooCommerce. Në këtë mënyrë, administrimi i pajtimeve bëhet i zhdërvjellët.

9) E integruar me “Kanal PayPal Pagesash WooCommerce”
Klientit s’do t’i duhet të instalojë më vete shtojcën “Kanal PayPal Pagesash WooCommerce”. E kemi integruar me sukses në shtojcën tonë. Kur përdoruesi të instalojë shtojcën tonë për herë të parë, ky kanal pagesash do të shfaqet si pagesa wps-paypal, te formulai me shumë hapa.

Për përdorues të dikurshëm, mundësia wps-paypal për pagesa do të shfaqet te ndarja pagesa e WooCommerce-it. Pas aktivizimit të kësaj mundësie dhe dhënies së ID-je Klienti dhe ID-je të Fshehtë, kjo metodë pagesash do të fillojë të funksionojë.

Vizitoni dokumentimin e “Pajtime Për WooCommercen dhe mësoni më tepër rreth veçorish dhe funksionimi të shtojcës.

DEMONSTRIM “LIVE” I SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

WooCommerce SUBSCRIPTIONS PLUGIN COMPATIBILITIES

 • Anëtarësi Për WooCommerce, ajo falas dhe Anëtarësi Për WooCommerce Pro
  Ofroni te shitorja juaj pajtime në plane anëtarësie, me shtojcën Anëtarësi për WooCommerce. Me një sistem të vetëm mund të krijoni pajtime të shumta WooCommerce dhe plane anëtarësimi dhe të lejoni hyrje të kufizuar, vetëm anëtarëve me pagesë. Caktoni periudhë skadimi pajtimi anëtarësimi me ditë, javë, muaj dhe vite.

 • Sistem Kulete për WooCommerce (falas) dhe Sistem Kulete për WooCommerce Pro
  Sistemi i kuletave bën të mundur pasjen nga përdoruesit të një kulete dixhitale në shitoren tuaj eTregti. Përputhja e saj u lejon përdoruesve të paguajnë për shërbimet dhe produktet e tyre ripërsëritës përmes një kulete dixhitale. Klientët mund të blejnë pajtime duke përdorur sasinë e Kuletës si një zbritje (jo si kanal pagesash). Edhe porosia për rinovim do të ketë zbritje bazuar në sasinë e kuletës.

 • Përputhshmëri me WPML
  Përputhshmëria me WPML-në e Pajtime për WooCommerce lejon që përgjegjësi të krijojë tekst në gjuhë të ndryshme. Lejon pra përkthim të thjeshtë gjuhësh në shitoren tuaj.

 • E përputshme me Kanal Pagesash WooCommerce
  Shtojca jonë WordPress për Pajtime është e përputhshme me Kanal Pagesash Stripe për WooCommerce(mbulim për karta krediti, debiti, Stripe SEPA Direct Debit),Kanal Pagesash PayPal për Përfundim Blerjeje në WooCommerce dhe wps-paypal. Do të përpiqemi të shtojmë më tepër kanale zyrtarë pagesash, përmes përditësimesh të ndryshme. Sidoqoftë, për përputhje enkas me një kanal të caktuar, mund të lidheni me ne.

 • E përputhshme me Shumësajtësh dhe WordPress/WooCommerce më të rinj

ÇFARË VEÇORISH ME PAGESË TË “PAJTIMEVE PËR WOOCEMMERCE” OFRON

 • Krijoni lloje të ndryshueshëm produktesh pajtimi WooCommerce dhe formësoni më tepër shërbime pajtimi WooCommerce
 • Pajtim Vetëm Për Një Herë:- Me shtojcën “Pajtime për WooCommerce”, përgjegjësi mund të aktivizojë çmime pajtimi për blerje vetëm një herë për produkte.
 • Përmirësoni ose reduktoni plane produktesh të ndryshueshëm pajtimi.
 • Caktim date fillimi dhe date skadimi pajtimesh WooCommerce nga përdoruesi ose përgjegjësi.
 • Prova sërish të automatizuara për pagesa të dështuara dhe anulim i automatizuar pajtimesh WooCommerce
 • Krijoni lloje ekskluzive kuponësh pajtimi në WooCommerce, me Pajtime për WooCommerce
 • Aftësi për të trajtuar WooCommerce Subscriptions Proration
 • Ndalesë Planesh Pajtimi WooCommerce Përmes “Pajtime për WooCommerce”
 • Email-e, Njoftime dhe Kujtues WooCommerce për Çdo Veprim të Lidhur me Pajtime
 • Pagesa mujore përsëritëse produktesh të përditshme dhe mundësi pagese dorazi për pajtime WooCommerce
 • API, Sigurisht për Hollësi mbi Aplikacionin Për Celular
 • Funksion Eksportimi Pajtimesh Aktive WooCommerce
 • Mbulon krejt përputhshmërinë e përmendur më sipër tok me Ultimate Gift Cards for WooCommerce dhe Sistem Kuletash për WooCommerce Pro.
 • E përputhshme me kanale pagesash- WooCommerce Eway Payment Gateway, WooCommerce Authorize.Net Payment Gateway, Pagesa WooCommerce dhe Mollie Payment for WooCommerce(Mbulim kartash krediti dhe debiti)

PËRFITONI NGA VEÇORITË EKSKLUZIVE TË SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

Shtojca jonë “Pajtime për WordPress” është e përsosur për shndërrimin e shitores tuaj të zakonshme internetore në një shitore nga më të mirat për pajtime. Ju lejon të krijoni & shihtni produkte të thjeshtë dhe të ndryshueshëm pajtimi për të mira materiale & të shkarkueshme.

Vini re Pajtime për WooCommerce Pro

Shihni se ç’thonë Urdu With Annie rreth shtojcës “Pajtime për WooCommerce”:

Shtojca “Pajtime për WooCommerce Pro” është një zgjidhje e mahnitshme dhe kosto të përballueshme, kundrejt kufizimeve të WordPress-it lidhur me Pajtimet. E dua ekipin e asistencën që është përherë gati të zgjidhë problemet. Besoj fort se kjo do të jetë baza e përparimit të ardhshëm të Urdu With Annie. Shihni Shembull Pajtimesh

DOkUMENTIM I VERSIONIT ME PAGESË

ASISTENCË

Nëse ju duhet asistencë, ose keni ndonjë pyetje, kini mirësinë të përdorni dritaren e fjalosjes me ne në internet këtu, ose lidhuni me ne duke Hapur një Çështje

Nëse dokumentimi ynë nuk përmban zgjidhjen e problemit tuaj, mund të vizitoni forumet e bashkësisë WP Swings

Krijoni dhe Ripunoni shitoren tuaj eTregti me WooCommerce Services

Foto ekrani

 • Rregullime të Përgjithshme për “Pajtime për WooCommerce”
 • Tabelë Pajtimesh
 • Rregullime mbi Pajtime
 • Produkte Pajtimesh
 • Faqja Kasa
 • Blini një Pajtim
 • Llogaria Ime
 • Hollësi Porosie Pajtimi
 • Metodë pagese
 • Kanal Pagesash PayPal
 • Vlerësim Kyçesh

Instalim

Instalim automatik

Instalimi automatik është mundësia më e lehtë, ngaqë WordPress-i merret vetë me shpërngulje kartelash dhe s’ju duhet të mbyllni shfletuesin tuaj. Që të bëni një instalim automatik të “Pajtimeve për Woocommerce”, hyni te pulti juaj WordPress, shkoni te menuja Shtojca dhe klikoni Shtoni të Re.

Te fusha e kërkimeve shtypni “Subscriptions For WooCommerce dhe klikoni mbi “Kërko për Shtojca”. Pasi të keni gjetur shtojcën tonë, mund të shihni hollësi rreth saj, fjala vjen, hedhjen e tanishme në qarkullim, vlerësime dhe përshkrim. Më e rëndësishmja, kuptohet, mund ta instaloni, thjesht duke klikuar mbi “Instaloje Tani”.

Instalim dorazi

Metoda e instalimit dorazi përfshin shkarkimin e Pajtimeve tona për WooCommerce dhe ngarkimin e tyre te shërbyesi juaj përmes aplikacionit tuaj të parapëlqyer FTP. WordPress-i përmban udhëzime se si të bëhet kjo, këtu.

Po përditësohet

Përditësime e vetvetishme duhet të funksionojnë paq; por, si gjithmonë, sigurohuni se kopjeruani sajtin tuaj, për çfarëdo rasti.

PBR

A mbulon shtojca “Pajtime për WooCommerce” pagesa ripërsëritëse për një produkt të llojit pajtim?

Po, përgjegjësit i duhet të formësojë kanale pagesash pajtimesh të përputhshëm me WooCommerce, të tillë si Stripe, PayPal, Mollie, Authorize.net & të tjerë, që të mbulojnë pagesa ripërsëritëse në sajtin tuaj.

Ç’lloj produktesh mund të përdorim me “Pajtime për WooCommerce”?

Me Pajtime WooCommerce mundeni mund të përdorni lloje produktesh të thjeshtë dhe të ndryshueshëm, duke i vënë shenjë një kutize.

A mundemi të shohim raportin e pajtimeve?

Po, mundeni të kontrolloni gjendjen e krejt pajtimeve të tij, bie fjala, pajtime aktive dhe jo aktive, data pasuese pagesash, emra produktesh, data skadimi pajtimesh dhe data rinovimi.

Është e mundur të anulohet pajtimi prej përgjegjësi & përdoruesi?

Po, shtojca e pajtimeve për WooCommerce e jep këtë funksion si për përgjegjësin, ashtu edhe për klientin.

A mundeni të shesim produkte pajtimesh dhe anëtarësimesh?

Meqë shtojca jonë për pajtime është e përputhshme me shtojcën “Anëtari për WooCommerce”, mundeni të krijoni pajtime për plane anëtërisimesh.

A mundemi t’u ofrojmë klientëve një provë falas për një pajtim?

Po, mundeni të furnizoni një veçori për t’u ofruar klientëve një provë falas. Për këtë, mundeni të caktoni maksimum ditësh prove, pas të cilave fillon pajtimi për atë produkt.

A mundemi të aplikojmë një tarifë fillestare regjistrimi (tjetër nga ajo për pajtimin te produkti)?

Po, shtojca “Pajtime WooCommerce” përmban një veçori me të cilën përgjegjësi mund të aplikojë një tarifë fillestare regjistrimi për produktin.

A ka ndonjë funksion email për plane të ndryshëm pajtimi?

Po, shtojca jonë Pajtime WooCommerce ka mundësi të ndryshme email për gjendje të ndryshme pajtimi, bie fjala
1. Anulohen plane pajtimit
2. Skadojnë plane pajtimi

Pyetja ime nuk duket këtu.

Hidhini një sy Bazës së Dijeve mbi “Pajtime për WooCommerce”

Shqyrtime

7 Qershor, 2023 1 përgjigje
Hi Everyone, We wanted to leave a review for these guys. They have been in good communication with us for any problems that occur. And their team actively pursed our issue and helped us to get everything resolved. Highly Recommend Their Products and Great Support Guys!!Thanks Again.
28 Prill, 2023 1 përgjigje
I just purchased Subscriptions For WooCommerce Pro from WP Swings and I'm still wrapping my head around implementing it but so far so good. The chat support is great and quick.Thanks for your help Ishant
19 Prill, 2023 1 përgjigje
I have been using the subscription management plugin (pro version) on one of my WordPress websites and I must say I am very impressed with its functionality. The plugin is very easy to use, and I have been able to manage my subscriptions without any issues. What's even better is that the support team has been incredibly helpful in providing solutions whenever I encountered any problems. The plugin provides me with the ability to create custom subscription plans and set up automatic billing for my subscribers. It also allows me to easily manage my subscribers' details and track their payments. I can also send customized emails to my subscribers using the plugin's built-in email templates. One of the best features of this plugin is the support provided by the developer. Whenever I have had a question or issue, the support team has been quick to respond and provide me with a solution. They are very knowledgeable and friendly, making the experience of using this plugin even more enjoyable. Overall, I highly recommend this subscription management plugin for anyone who wants to manage their subscriptions with ease. It is a fantastic tool, and the support provided by the developer is top-notch.
19 Prill, 2023 1 përgjigje
I needed a simple, uncomplicated subscription plugin for my client and this one has delivered what we needed. We have the PRO version which gives good features and is cheaper than others on the market. There was a small issue with checkout, but that was resolved within a couple of hours and turned out to be a woocommerce setting issue.
17 Prill, 2023 1 përgjigje
I tested several subscription plugins for WooCommerce and choose this one since it had the best features of the free alternatives (at least from the ones I found and tested). It gives plenty of functionality to build great subscriptions and if one needs more, the Pro version has even more to offer. I wanted to tranaslate it to my native language though and unfortunately some srtings didn't translate right out the box. I contacted the support and they were very kind and helpful to modify the plugin to enable the translation for the missing strings. Thank you very much! My recommendations - it's an easy and good working plugin.
Lexojini krejt 52 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është përkthyer në 20 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

1.5.0 – Released on 08 May 2023

 • New: WP(6.2) and WC(7.6.1) latest update
 • BUG Fix:Enchantment of renewal information on checkout page based on taxes.
 • BUG Fix: Stripe renewal issue to use payment intent api.

1.4.9 – Released on 13 April 2023

 • E re: përditësim me versionet më të rinj WordPress (6.2) dhe WooCommerce (7.5.1)
 • New : Stripe Sepa Direct Debit Card payment method added or enabled for subscription.
 • BUG Fix: Taxes different or extra class with work for subscription and its renewal order

1.4.8 – Released on 17 February 2023

 • E re: Përputhshmëri me versionet më të reja të WP-së dhe WC-së
 • Ndreqje: Porosia e Rinovimit nuk shfaqet te faqe porosish në WooCommerce, kur ajo kërkohet me numër telefoni
 • Ndreqje – mesazhi njoftim PHP
 • Ndreqje: problemi përkthimi teksti
 • Enhancement: search with subscription id subscription table

1.4.7 – Released on 22 December 2022

 • E re: përputhje me WooCommerce dhe WordPress më të ri
 • E re: përputhje me Shumësajtësh
 • E re: u shtua mesazh gabimi për mirëfilltësim me WPS Paypal te rregullimet për kanal pagesash
 • E re: u shtua mesazh gabimi për mirëfilltësim me WPS Paypal te faqja e përfundimit të blerjes
 • Ndreqje: problemi me formularë me shumë hapa

1.4.6 – Released on 11 November 2022

 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce-in më të ri
 • E re: Informacion rinovimi, te faqja e përfundimit të blerjes
 • Zgjerim: U shtua ngjyrë për gjendje pajtimesh
 • Ndreqje: ndreqje për WP Swings Paypal

1.4.5 – Released on 20 October 2022

 • Bug Fix: WPS-Paypal concern for live mode resolved
 • Bug Fix: Wrong Recurring total for tax concern resolved
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.4 – Released on 09 September 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.3 – Released on 02 September 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Rëndësishme
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.2 – Released on 21 July 2022

 • New: Bug Fix Refund of Subscription Renewal order Through its Payment Method
 • E re: Mbulim Pagesash Paypal WooCommerce
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.1 – Released on 13 May 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.0 – Released on 12 April 2022

 • E re: Disa ndryshime thelbësore në aspekte të ndryshme të shtojcës.
 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it
 • E re: U ndreq Problem Taksash Përfshirëse

1.3.1 – Released on 3 February 2022

 • E re: Ndryshim autori nga MakeWebBetter në WP Swings
 • E re: Shfaqje njoftimi për versionin aktual përr WP Swings.
 • E re: Ndreqje të metash të vockla
 • E re: E përputhshme me WP dhe WC më të reja

1.3.0 – Released on 07 January 2022

 • Ndreqje: Pengim i përdoruesve mysafirë të bëjnë një porosi, nëse bëhet fjalë për produkt pajtimi.
 • Ndreqje: Përputhshmërie me kanal pagesash WooEpay
 • Ndreqje: Përputhshmëri me versionet më të reja të WP-së dhe WC-së
 • Ndreqje: Të meta të tjera të vogla te shtojca

1.2.0 – Released on 30 November 2021

 • Ndreqje:të metash dhe problemesh të vockla.
 • E re: Përputhshmëri me Membership For WooCommerce.
 • E re: Përputhshmëri me “Shportë e Braktisur për WooCommerce”
 • E re: Mbajtje pezull e gjendjes së pajtimit, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë.

1.1.0 – Released on 1 October 2021

 • E re: Përputhshmëri me Wallet System For WooCommerce
 • E re: Përputhshmëri me WPML
 • E re: Mbulim për kanal pagesash përfundimi ekspres blerjesh me Paypal
 • E re: Formësim rregullimesh me shumë hapa.
 • E re: Shfaqje rinovimi

1.0.3 – Released on 31 August 2021

 • Ndreqje: problemi planifikuesi rinovimi porosie.
 • Ndreqje: problemi përkthimi vargjesh.
 • E re: përputhshmëri me WooCommerce 5.6-n

1.0.2 – Released on 05 August 2021

 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.8-n
 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.5-n

1.0.1 – Released on 20 July 2021

 • E re: U shtua për pajtime Kanal Standard Pagesash PayPal për WooCommerce.
 • E re: Shfaqje shpeshtie ripërsëritjeje te Tabela e Listës së pajtimeve.
 • E re: U shtua njoftim gabimi për blerje pajtimesh të shumëfishtë.
 • E re: U shtua video demonstrimi te ndarja përmbledhje.
 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce 5.4-n
 • Ndreqje: Problem përfundimi blerjeje nga mysafir, për produkte pajtimi

1.0.0 – Released on 9 April 2021

 • Versioni i parë