Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte

Përshkrim

MERRNI “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE” DHE SHTONI TË ARDHURAT RIPËRSËRITËSE. ADMINISTRONI PAJTIME WOOCOMMERCE NË SHITOREN TUAJ INTERNETORE & OSE ATË FIZIKE, ME FATURIME RIPËRSËRITËSE TE FAQJA KASË

Subscriptions for WooCommerce plugin allow merchants to provide their products or services regularly through subscription plans. Thus, it helps in collecting the recurring revenue of your store. The Subscriptions for WooCommerce plugin is a solution for a variety of businesses. From OTT platform, gym services, monthly allowance dealer, milk services, online courses to eCommerce stores revamp your WooCommerce store to sell your recurring services. Capture and keep users engaged with your business.

ME SHTOJCËN “PAJTIME PËR WOOCCOMMERCE”, MUNDENI:

 • Provide free of cost WooCommerce subscription on products
 • Prodhoni pa kokëçarje të ardhura ripërsëritëse, përmes pagesash ripërsëritëse nga përdorues
 • Shisni produkte me bazë pajtime dhe shërbime ripërsëritëse për një periudhë të caktuar
 • Shndërroni shitore të thjeshtë eTregti shitjeje produktesh në një shitore plotësisht funksionale WooCommerce të bazuar në pajtime
 • Jepuni klientëve tuaj prova falas për produkte dhe shërbime me bazë pajtime dhe bëjini besnikë tuajt
 • Kufizoni provën falas dhe caktoni shpeshtinë për të
 • Aplikoni tarifa fillestare mbi produkte dhe shërbime me bazë pajtime
 • Anuloni pajtime për WooCommerce kurdo
 • Gjendja e pajtimit do të jetë pezull, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë
 • Pajtimi do të anulohet automatikisht, kur anulohet porosia.
 • Kontroll i plotë administrimi pajtimesh
 • Shfaq Shpeshti Ripërsëritjeje te Tabelë Listash pajtimesh.
 • Ujdisje me shumë hapa për vetëformësime të shtojcës së pajtimeve dhe domosdoshmërive të saj
 • Aktivizoni regjistrim. Përgjegjësit e shitoreve i kërkojnë këto kartela regjistër dhe zhvilluesit e WooCommerce-it i prodhojnë ato automatikisht bazuar në parametra të caktuar regjistrimi
 • Përdorni kanale popullorë pagesash me pajtimet për WooCommerce

SHTOJCA PLOTËSON DOMOSDOSHMËRITË TUAJA, NDAJ

Shkarkojeni Që Tani!!!

Ç’PËRFSHIHET NË SHTOJCËN TONË FALAS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

1)Krijoni Produkte si Produkt Pajtimi, me “Pajtime për WooCommerce”
Mund t’i caktoni produkteve të thjeshta një etiketë produkti pajtimi thjesht duke i vënë shenjë një kutize. Produkti i përzgjedhur mandej do të jetë i passhëm si një produkt i thjeshtë pajtimi WooCommerce. Këtu s’do të krijohet ndonjë produkt i veçantë i llojit pajtim.

2)Ofroni Shpeshti Pajtimi për produkte me bazë pajtim
Për përdoruesin mund të caktoni mundësitë e shpeshtisë së përsëritjes për produkte pajtimi. Ujdisja e pagesave përsëritëse WooCommerce mujore, javore ose vjetore të këtyre produkteve ose shërbimeve me bazë pajtime është gjithashtu një veçori për përgjegjësin. Përgjegjësi mund të administrojë gjithashtu shpeshtinë e provave falas.

3)Zgjedhje Skadimi Plani Pajtimi
Mund të caktoni datën e skadimit të planit WooCommerce të pajtimit. Pajtimi te një produkt do të zgjasë sa periudha e skadimit. Dhe pagesat ripërsëritëse do të bëhen sipas planit të shpeshtisë së pajtimit WooCommerce. Plani i pajtimi mund të rinovohet, për shtrirjen më tej të pajtimit.

4)Charge Initial Fee on Subscription-based Products with WooCommerce Payment Integrations
Nëse doni të aplikoni tarifë shtesë, në formën e një tarife fillestare regjistrimi, edhe kjo bëhet. Shtojca falas “Pajtime për WooCommerce” mbulon integrim pagesash Stripe të WooCommerce-it. Ky integrim funksionon pa një cen.

5)Ofrojuni përdoruesve provë falas të “Pajtimeve për WooCommerce”
Përdoruesve mund t’u jepni prova falas të pajtimeve. Përgjegjësi mund të caktojë edhe shpeshti prove falas. Joshini të regjistrohen, duke u ofruar një provë falas produktesh apo shërbimesh të bazuar në pajtim. Pagesat ripërsëritëse mund të bëhen nga përdoruesi pasi të përfundojë prova falas dhe më vonë mund të vazhdohet plani i pajtimit WooCommerce.

7)Mundësi që të ndalet pajtim WooCommerce si nga përdoruesit, ashtu edhe nga përgjegjësi
Ka zhdërvjelltësi kur vjen puna të përfundohet pajtimi, nga përgjegjësi apo përdoruesi, në çfarëdo kohe. Që të dy palët mund të ndalin pajtime në produkte apo shërbime përmes hapash të thjeshtë. Duke ndalur kështu edhe pagesa të ardhshme ripërsëritëse.

7) Raporte të plotë pajtimesh WooCommerce për Përgjegjësin
Me një modul të qëruar raportesh plani pajtimi WooCommerce, do të merrni të dhënat e plota të planeve të pajtimeve WooCommerce të krejt përdoruesve. Gjeni atje hollësi thelbësore, bie fjala pajtime aktive dhe jo aktive WooCommerce, data të ardhshme pagesash ripërsëritëse, emra produktesh me bazë pajtime, data skadimi pajtimesh WooCommerce dhe afate pagimi planesh individuale, tok me shpeshti pagesash ripërsëritëse.

8)Anuloni plan pajtimi WooCommerce në çfarëdo kohe, përmes përdorues ose përgjegjës
Me shtojcën falas “Pajtime për WooCommerce”, si përdoruesit, ashtu edhe përgjegjësi mund të anulojë në çfarëdo kohe plane pajtimi WooCommerce. Në këtë mënyrë, administrimi i pajtimeve bëhet goxha i zhdërvjellët.

9) Integrated with WooCommerce PayPal Payment Gateway
The customer will need not install the WooCommerce Paypal Payment Gateway plugin separately. We have integrated it successfully into our plugin. When the user will install our org plugin for the first time. Then, this payment gateway will appear as wps-paypal payment in multistep form.
For previous users, the wps-paypal payment option will appear in the payment section of WooCommerce. On enabling this option and entering Client ID and Secret ID, this payment method will start working.

Vizitoni dokumentimin e “Pajtime Për WooCommercen dhe mësoni më tepër rreth veçorish dhe funksionimi të shtojcës.

DEMONSTRIM “LIVE” I SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

PËRPUTHSHMËRI SHTOJCE

 • Anëtarësi Për WooCommerce Falas and Anëtarësi Për WooCommerce Pro
  Ofroni te shitorja juaj pajtime në plane anëtarësie, me shtojcën Anëtarësi për WooCommerce.Krijoni plane të shumtë anëtarësie dhe lejojuni përdoruesve hyrje të kufizuar në këto plane. Caktoni periudhë skadimi pajtimi anëtarësie me ditë, javë, muaj dhe vite.

 • Wallet System for WooCommerce Free and Wallet System for WooCommerce Pro
  The Wallet system enables a digital wallet on your eCommerce store for users. Its compatibility allows users to pay for their subscriptions via a digital wallet. Customers can buy subscriptions using the Wallet amount as a discount (not a payment gateway). The renewal order will also be discounted based on the wallet amount.

 • Përputhshmëri me WPML
  Përputhshmëria me WPML-në e Pajtime për WooCommerce lejon që përgjegjësi të krijojë tekst në gjuhë të ndryshme. Lejon pra përkthim të thjeshtë gjuhësh në shitoren tuaj.

 • WooCommerce Payment Gateway Compatible
  Subscriptions for WooCommerce are compatible with the WooCommerce Stripe Payment Gateway,WooCommerce PayPal Checkout Payment Gateway, We will try to add more official payment gateways with different updates. However, you can contact us for customized payment compatibility.

ÇFARË VEÇORISH ME PAGESË TË “PAJTIMEVE PËR WOOCEMMERCE” OFRON

 • Krijoni lloje të ndryshueshëm produktesh pajtimi WooCommerce dhe formësoni më tepër shërbime pajtimi WooCommerce
 • One Time Subscription:- With Subscription for WooCommerce plugin, admin can enable subscription price for one time purchase for products.
 • Variacione Planesh Produktesh Me Bazë Pajtim dhe Kalim Më Lart Ose Më Poshtë i Pajtimeve Për WooCommerce
 • Caktim date fillimi dhe date skadimi pajtimesh WooCommerce nga përdoruesi ose përgjegjësi.
 • Prova sërish të automatizuara për pagesa të dështuara dhe anulim i automatizuar pajtimesh WooCommerce
 • Krijoni me “Pajtime për WooCommerce” lloje ekskluzive kuponësh .
 • Aftësi për të trajtuar WooCommerce Subscriptions Proration
 • Ndalim planesh pajtimi përmes “Pajtime për WooCommerce”
 • Email-e, njoftime dhe kujtues pajtimesh WooCommerce për çdo veprim të lidhur me pajtime
 • Pagesa mujore përsëritëse produktesh të përditshme dhe mundësi pagese dorazi për pajtime WooCommerce
 • API, sigurisht për hollësi mbi aplikacionin për celular
 • Funksion Eksportimi Pajtimesh Aktive WooCommerce
 • Mbulon krejt përputhshmërinë e përmendur më sipër tok me Ultimate Gift Cards for WooCommerce, Sistem Kuletash për WooCommerce Pro.
 • Compatible with payment gateways- WooCommerce Eway Payment Gateway, WooCommerce Authorize.Net Payment Gateway and WooCommerce Payments

PËRFITONI NGA VEÇORITË EKSKLUZIVE TË SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

“Pajtime për WooCommerce” e shndërron shitoren e zakonshme eTregti një një shitore pajtimesh, duke dhënë produkte dhe shërbime me bazë pajtime, për produkte të thjeshta dhe variabël. Mund të shisni pajtime si për të mira materiale, ashtu edhe për shkarkime.

Vini re Pajtime për WooCommerce Pro

DOkUMENTIM I VERSIONIT ME PAGESË

ASISTENCË

Nëse ju duhet asistencë, ose keni ndonjë pyetje, kini mirësinë të përdorni dritaren e fjalosjes me ne në internet këtu, ose lidhuni me ne dhe mandej Hapni një Çështje

Create and Revamp your eCommerce store with WooCommerce Services

Foto ekrani

 • Rregullime të Përgjithshme për “Pajtime për WooCommerce”
 • Tabelë Pajtimesh
 • Rregullime mbi Pajtime
 • Produkte Pajtimesh
 • Faqja Kasa
 • Blini Pajtim
 • Llogaria Ime
 • Hollësi Porosie Pajtimi
 • Metodë pagese
 • PayPal Payment Gateway

Instalim

Instalim automatik

Instalimi automatik është mundësia më e lehtë, ngaqë WordPress-i merret vetë me shpërngulje kartelash dhe s’ju duhet të mbyllni shfletuesin tuaj. Që të bëni një instalim automatik të “Pajtimeve për Woocommerce”, hyni te pulti juaj WordPress, shkoni te menuja Shtojca dhe klikoni Shtoni të Re.

Te fusha e kërkimeve shtypni “Subscriptions For WooCommerce dhe klikoni mbi “Kërko për Shtojca”. Pasi të keni gjetur shtojcën tonë, mund të shihni hollësi rreth saj, fjala vjen, hedhjen e tanishme në qarkullim, vlerësime dhe përshkrim. Më e rëndësishmja, kuptohet, mund ta instaloni, thjesht duke klikuar mbi “Instaloje Tani”.

Instalim dorazi

Metoda e instalimit dorazi përfshin shkarkimin e Pajtimeve tona për WooCommerce dhe ngarkimin e tyre te shërbyesi juaj përmes aplikacionit tuaj të parapëlqyer FTP. WordPress-i përmban udhëzime se si të bëhet kjo, këtu.

Po përditësohet

Përditësime e vetvetishme duhet të funksionojnë paq; por, si gjithmonë, sigurohuni se kopjeruani sajtin tuaj, për çfarëdo rasti.

PBR

A mbulon shtojca “Pajtime për WooCommerce” pagesa ripërsëritëse për një produkt të llojit pajtim?

Po, Përgjegjësit i duhet të formësojë kanale të përputhshëm pagesash, të tillë si Stripe, PayPal, Mollie, Authorize.net & të tjerë, që të mbulojnë pagesa ripërsëritëse në sajtin tuaj.

Ç’lloj produktesh mund të përdorim me “Pajtime për WooCommerce”?

Përgjegjësi mund të përdorë lloje të thjeshtë produktesh teke me pajtime për WooCommerce, duke i vënë shenjë në kutize.

A mundet përgjegjësi të kontrollojë raportin e pajtimeve?

Po, përgjegjësi mund të kontrollojë gjendjen e krejt pajtimeve të tij, bie fjala, pajtime aktive dhe jo aktive, data pasuese pagesash, emra produktesh, data skadimi pajtimesh, data rinovimi.

Është e mundur të anulohet pajtimi prej të dyve, përgjegjësi & përdoruesi?

Po, shtojca e pajtimeve për WooCommerce e jep këtë funksion si për përgjegjësin, ashtu edhe për klientin.

A mundet përgjegjësi të caktojë datën e skadimit të pajtimit?

Po, përgjegjësi mundet të caktojë datën e skadimit për çfarëdo lloj pajtimi, si ditë, javë, muaj & vite.

A mundet përgjegjësi t’u ofrojë klientëve një provë falas për një pajtim?

Po, përgjegjësi mund të furnizojë një veçori për t’u ofruar klientëve një provë falas, për të cilën përgjegjësi mundet të caktojë ditë maksimum prove pas të cilave fillon pajtimi për atë produkt.

A mundet përgjegjësi të aplikojë një tarifë fillestare regjistrimi (tjetër nga ajo për pajtimin te produkti)?

Po, shtojca Pajtime për WooCommerce përmban një veçori përmes të cilës Përgjegjësi mund të aplikojë një tarifë.

A ka ndonjë funksion email për Plane të ndryshëm pajtimi?

Po, shtojca ka mundësi të ndryshme email për gjendje të ndryshme pajtimi, bie fjala
1. Anulohen plane pajtimit
2. Skadojnë plane pajtimi

Pyetja ime nuk duket këtu.

Hidhini një sy Bazës së Dijeve mbi “Pajtime për WooCommerce”

Shqyrtime

12 Shtator, 2022
I am using the free version and it's easy to set up. Excellent alternative for the WooCommerce plugin. The customer support was on point in answering my query.
9 Shtator, 2022
I'm using the free version of Subscriptions for WooCommerce, and the wpswings support team have helped me extremely quickly several times. Once, even providing a custom snippet for my functions.php file to extend their functionality.
6 Shtator, 2022
They are always extremely helpful. I am using the free version and their customer service never shy away from helping me out. Shout out to Ishant! Thanks a ton for your help!
Lexojini krejt 25 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është përkthyer në 14 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

1.4.4 – Released on 09 September 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.3 – Released on 02 September 2022

 • New: Major Bug Fixes
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.2 – Released on 21 July 2022

 • New: Bug Fix Refund of Subscription Renewal order Through its Payment Method
 • New: WooCommerce Paypal Payment Support
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.1 – Released on 13 May 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.0 – Released on 12 April 2022

 • E re: Disa ndryshime thelbësore në aspekte të ndryshme të shtojcës.
 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it
 • E re: U ndreq Problem Taksash Përfshirëse

1.3.1 – Released on 3 February 2022

 • E re: Ndryshim autori nga MakeWebBetter në WP Swings
 • E re: Shfaqje njoftimi për versionin aktual përr WP Swings.
 • E re: Ndreqje të metash të vockla
 • E re: E përputhshme me WP dhe WC më të reja

1.3.0 – Released on 07 January 2022

 • Ndreqje: Pengim i përdoruesve mysafirë të bëjnë një porosi, nëse bëhet fjalë për produkt pajtimi.
 • Ndreqje: Përputhshmërie me kanal pagesash WooEpay
 • Ndreqje: Përputhshmëri me versionet më të reja të WP-së dhe WC-së
 • Ndreqje: Të meta të tjera të vogla te shtojca

1.2.0 – Released on 30 November 2021

 • Ndreqje:të metash dhe problemesh të vockla.
 • E re: Përputhshmëri me Membership For WooCommerce.
 • E re: Përputhshmëri me “Shportë e Braktisur për WooCommerce”
 • E re: Mbajtje pezull e gjendjes së pajtimit, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë.

1.1.0 – Released on 1 October 2021

 • E re: Përputhshmëri me Wallet System For WooCommerce
 • E re: Përputhshmëri me WPML
 • E re: Mbulim për kanal pagesash përfundimi ekspres blerjesh me Paypal
 • E re: Formësim rregullimesh me shumë hapa.
 • E re: Shfaqje rinovimi

1.0.3 – Released on 31 August 2021

 • Ndreqje: problemi planifikuesi rinovimi porosie.
 • Ndreqje: problemi përkthimi vargjesh.
 • E re: përputhshmëri me WooCommerce 5.6-n

1.0.2 – Released on 05 August 2021

 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.8-n
 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.5-n

1.0.1 – Released on 20 July 2021

 • E re: U shtua për pajtime Kanal Standard Pagesash PayPal për WooCommerce.
 • E re: Shfaqje shpeshtie ripërsëritjeje te Tabela e Listës së pajtimeve.
 • E re: U shtua njoftim gabimi për blerje pajtimesh të shumëfishtë.
 • E re: U shtua video demonstrimi te ndarja përmbledhje.
 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce 5.4-n
 • Ndreqje: Problem përfundimi blerjeje nga mysafir, për produkte pajtimi

1.0.0 – Released on 9 April 2021

 • Versioni i parë