Pajtime për WooCommerce

Përshkrim

MERRNI “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE” DHE SHTONI TË ARDHURAT RIPËRSËRITËSE. ADMINISTRONI PAJTIME WOOCOMMERCE NË SHITOREN TUAJ INTERNETORE & OSE ATË FIZIKE, ME FATURIME RIPËRSËRITËSE TE FAQJA KASË

Shtojca “Pajtime për WooCommerce” u lejon tregtuesve me WooCommerce t’i japin produktet ose shërbimet e tyre rregullisht përmes programesh pajtimi në to. Duke ndihmuar kështu në marrje të ardhurash ripërsëritëse për shitoren tuaj. Shtojca falas “Pajtime për WooCommerce” përbën zgjidhje për një larmi biznesesh. Nga platforma OTT, palestra, tregtar me pagesa mujore, qumësht, kurse internetore dhe deri te shitore eTregti, ripunojeni shitoren tuaj WooCommerce për të shitur shërbime që përsëriten. Përfitoni përdorues dhe mbajini të angazhuar me biznesin tuaj.

ME SHTOJCËN TONË FALAS “PAJTIME PËR WOOCCOMMERCE”, MUNDENI:

 • Ofroni falas pajtim WooCommerce për produkte
 • Prodhoni pa kokëçarje të ardhura ripërsëritëse, përmes pagesash ripërsëritëse nga përdorues
 • Shisni produkte me bazë pajtime dhe shërbime ripërsëritëse për një periudhë të caktuar
 • Shndërroni shitore të thjeshtë eTregti shitjeje produktesh në një shitore plotësisht funksionale WooCommerce të bazuar në pajtime
 • Jepuni klientëve tuaj prova falas për produkte dhe shërbime me bazë pajtime dhe bëjini besnikë tuajt
 • Kufizoni provën falas dhe caktoni shpeshtinë për të
 • Aplikoni tarifa fillestare mbi produkte dhe shërbime me bazë pajtime
 • Anuloni pajtime për WooCommerce kurdo
 • Kontroll i plotë administrimi pajtimesh
 • Shfaq Shpeshti Ripërsëritjeje te Tabelë Listash pajtimesh
 • Ujdisje me shumë hapa për vetëformësime të shtojcës së pajtimeve dhe domosdoshmërive të saj.
 • Aktivizoni regjistrim. Përgjegjësit e shitoreve i kërkojnë këto kartela regjistër dhe zhvilluesit e WooCommerce-it i prodhojnë ato automatikisht bazuar në parametra të caktuar regjistrimi.
 • Përdorni kanale popullorë pagesash me pajtimet për WooCommerce.

Përputhshmëri Shtojce

1) Sistem Portofoli për WooCommerce
Sistemi i portofolit aktivizon për përdoruesit në shitoren tuaj eTregti një portofol dixhital. Përputhshmëria e tij u lejon përdoruesve të paguajnë për pajtime përmes një portofoli dixhital. Blerësit mund të blejnë pajtime duke përdorur sasinë në portofol si një zbritje në çmim (jo kanal pagesash). Edhe porosia e rinovimit do të jetë me zbritje bazuar në sasinë e portofolit

2) MWB Multi-Currency Switcher For WooCommerce
Përputhshëmira me këmbyes të shumë monedhave i lejon përgjegjësit të shfaqë çmim pajtimesh në monedhën vendore të përdoruesve. Ujdisni deri në tre monedha në shitoren tuaj dhe pranoni pagesa për pajtime. Këmbyesi për shumë monedha ndryshon çmimin e produktit të pajtimit bazuar në monedhën.

Edhe porosia e rinovimit do të bëhet bazuar në monedhën e përzgjedhur në kohën e porosisë së pajtimit. Për më tepër, edhe kuponët e pajtimit do të funksionojnë me të njëjtën monedhë të përzgjedhur.

3) Çmime me Bazë Rol MWB për WooCommerce-in
Ofroni çmime të ndryshme pajtimi, bazuar në role përdoruesi, në shitoren tuaj eTregti. Aktivizoni te plane pajtimi zbritje sipas rolesh përdoruesi. Është e përputhshme me të dy versionet e shtojcës, atë të lirë dhe atë pro.

4) Përputhshmëri me WPML
Përputhshmëria me WPML e “Pajtimeve për WooCommerce” lejon që përgjegjësi të krijojë tekst në gjuhë të ndryshme. Lejon pra përkthim të thjeshtë gjuhësh në shitoren tuaj.

SHTOJCA PLOTËSON DOMOSDOSHMËRITË TUAJA, NDAJ

Shkarkojeni Që Tani!!!
Vizitoni dokumentimin për “Pajtime për WooCommerce”

VEÇORI TË ËMBLA TË SHTOJCËS FALAS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

1) Krijoni Produkte si Produkt Pajtimi, me “Pajtime për WooCommerce”
Mund t’i caktoni produkteve të thjeshta një etiketë produkti pajtimi thjesht duke i vënë shenjë një kutize. Produkti i përzgjedhur mandej do të jetë i passhëm si një produkt i thjeshtë pajtimi WooCommerce. Këtu s’do të krijohet ndonjë produkt i veçantë i llojit pajtim.

2) E përputhshme me Kanale Pagesash WooCommerce
“Pajtime për WooCommerce” është e përputhshme me Kanal Stripe pagesash WooCommerce, WooCommerce PayPal Standard, Kanal pagesash PayPal për përfundim blerjeje në WooCommerce, dhe shtojcën tonë Integrim me Authorize.net përr WooCommerce. Do të përpiqemi të shtojmë më tepër kanale zyrtarë pagesash, me përditësime të ndryshme. Sidoqoftë, mund të lidheni me ne për përputhje kanali vetjak pagesash.

3) Ofroni Shpeshti Pajtimi për produkte me bazë pajtim
Për përdoruesin mund të caktoni mundësitë e shpeshtisë së përsëritjes për produkte pajtimi. Ujdisja e pagesave përsëritëse WooCommerce mujore, javore ose vjetore të këtyre produkteve ose shërbimeve me bazë pajtime është gjithashtu një veçori për përgjegjësin. Përgjegjësi mund të administrojë gjithashtu shpeshtinë e provave falas.

4) Zgjedhje Skadimi Plani Pajtimi
Mund të caktoni datën e skadimit të planit WooCommerce të pajtimit. Pajtimi te një produkt do të zgjasë sa periudha e skadimit. Dhe pagesat ripërsëritëse do të bëhen sipas planit të shpeshtisë së pajtimit WooCommerce. Plani i pajtimi mund të rinovohet, për shtrirjen më tej të pajtimit.

5) Charge Initial Fee on Subscription-based Products with WooCommerce Payment Integrations
Nëse doni të aplikoni tarifë shtesë, në formën e një tarife fillestare regjistrimi, edhe kjo bëhet. Shtojca falas “Pajtime për WooCommerce” mbulon integrim pagesash Stripe të WooCommerce-it. Ky integrim funksionon pa një cen.

6) Ofrojuni përdoruesve provë falas të “Pajtimeve për WooCommerce”
Përdoruesve mund t’u jepni prova falas të pajtimeve. Përgjegjësi mund të caktojë edhe shpeshti prove falas. Joshini të regjistrohen, duke u ofruar një provë falas produktesh apo shërbimesh të bazuar në pajtim. Pagesat ripërsëritëse mund të bëhen nga përdoruesi pasi të përfundojë prova falas dhe më vonë mund të vazhdohet plani i pajtimit WooCommerce.

7) Mundësi që të ndalet pajtim WooCommerce si nga përdoruesit, ashtu edhe nga përgjegjësi
Ka zhdërvjelltësi kur vjen puna të përfundohet pajtimi, nga përgjegjësi apo përdoruesi, në çfarëdo kohe. Që të dy palët mund të ndalin pajtime në produkte apo shërbime përmes hapash të thjeshtë. Duke ndalur kështu edhe pagesa të ardhshme ripërsëritëse.

8) Raporte të plota pajtimesh WooCommerce për përgjegjësin
Me një modul të qëruar raportesh plani pajtimi WooCommerce do të merrni të dhënat e plota të planeve të pajtimeve WooCommerce të krejt përdoruesve. Gjeni atje hollësi thelbësore, bie fjala pajtime aktive dhe jo aktive WooCommerce, data të ardhshme pagesash ripërsëritëse, emra produktesh me bazë pajtime, data skadimi pajtimesh WooCommerce dhe afate pagimi planesh individuale, tok me shpeshti pagesash ripërsëritëse.

9) Anuloni plan pajtimi WooCommerce në çfarëdo kohe, përmes përdoruesi ose përgjegjësi
Me shtojcën falas “Pajtime për WooCommerce”, si përdoruesit, ashtu edhe përgjegjësi mund të anulojë në çfarëdo kohe plane pajtimi WooCommerce. Në këtë mënyrë, administrimi i pajtimeve bëhet goxha i zhdërvjellët.

Demonstrim falas i Pajtimeve për WooCommerce

Vizitoni dokumentimin për Pajtime Për WooCommerce dhe mësoni më tepër rreth veçorish dhe funksionimi të shtojcës.

VEÇORI ME PAGESË TË “PAJTIMEVE PËR WOOCEMMERCE”

 • Krijoni lloje të ndryshueshëm produktesh pajtimi WooCommerce dhe formësoni më tepër shërbime pajtimi WooCommerce
 • Variations On Subscription-Based Product Plans and WooCommerce Upgrade Subscriptions or Downgrade Plans
 • Caktim date fillimi dhe date skadimi pajtimesh WooCommerce nga përdoruesi ose përgjegjësi.
 • Prova sërish të automatizuara për pagesa të dështuara dhe anulim i automatizuar pajtimesh WooCommerce
 • Krijoni me “Pajtime për WooCommerce” lloje ekskluzive kuponësh .
 • Aftësi për të trajtuar WooCommerce Subscriptions Proration
 • Ndalim planesh pajtimi përmes “Pajtime për WooCommerce”
 • Email-e, njoftime dhe kujtues pajtimesh WooCommerce për çdo veprim të lidhur me pajtime
 • Pagesa mujore përsëritëse produktesh të përditshme dhe mundësi pagese dorazi për pajtime WooCommerce
 • API, sigurisht për hollësi mbi aplikacionin për celular
 • Funksion Eksportimi Pajtimesh Aktive WooCommerce
 • Mbulon krejt përputhshmërinë e përmendur më sipër, tok me Ultimate Gift Cards For WooCommerce

Bëni një lëvizje të mençur, me versionin me pagesë të Pajtime WooCommerce Pro

DEMONSTRIM LIVE I VERSIONIT ME PAGESË

ASISTENCË

Nëse ju duhet asistencë, ose keni çfarëdo pyetjeje, kini mirësinë të përdorni dritaren tonë të fjalosjes internetore këtu, ose lidhuni me ne dhe mandej hapni një çështje
Nëse dokumentimi ynë nuk përmban zgjidhjen e problemit tuaj, mund të vizitoni Forumet MakeWebBetter për pyetjen tuaj.

Foto ekrani

 • Rregullime të Përgjithshme për “Pajtime për WooCommerce”
 • Tabelë Pajtimesh
 • Rregullime mbi Pajtime
 • Produkte Pajtimesh
 • Faqja Kasa
 • Blini Pajtim
 • Llogaria Ime
 • Hollësi Porosie Pajtimi

Instalim

Instalim automatik

Instalimi automatik është mundësia më e lehtë, ngaqë WordPress-i merret vetë me shpërngulje kartelash dhe s’ju duhet të mbyllni shfletuesin tuaj. Që të bëni një instalim automatik të “Pajtimeve për Woocommerce”, hyni te pulti juaj WordPress, shkoni te menuja Shtojca dhe klikoni Shtoni të Re.

Te fusha e kërkimeve shtypni “Subscriptions For WooCommerce deh klikoni mbi “Kërko për Shtojca”. Pasi të keni gjetur shtojcën tonë, mund të shihni hollësi rreth saj, fjala vjen hedhjen e tanishme në qarkullim, vlerësime dhe përshkrim. Më e rëndësishmja, kuptohet, mund ta instaloni thjesht duke klikuar mbi “Instaloje Tani”.

Instalim dorazi

Metoda e instalimit dorazi përfshin shkarkimin e Pajtimeve tona për WooCommerce dhe ngarkimin e tyre te shërbyesi juaj përmes aplikacionit tuaj të parapëlqyer FTP. WordPress-i përmban udhëzime se si të bëhet kjo, këtu.

Po përditësohet

Përditësime e vetvetishme duhet të funksionojnë paq; por, si gjithmonë, sigurohuni se kopjeruani sajtin tuaj, për çfarëdo rasti.

PBR

A mbulon shtojca “Pajtime për WooCommerce” pagesa ripërsëritëse për një produkt të llojit pajtim?

Po, përgjegjësit i duhet të formësojë shtojcën WooCommerce Stripe, për të mbuluar pagesa ripërsëritëse në sajtin tuaj.

Ç’lloj produktesh mund të përdorim me “Pajtime për WooCommerce”?

Përgjegjësi mund të përdorë lloje të thjeshtë produktesh teke me pajtime për WooCommerce, duke i vënë shenjë në kutize.

A mundet përgjegjësi të kontrollojë raportin e pajtimeve?

Po, përgjegjësi mund të kontrollojë gjendjen e krejt pajtimeve të tij, bie fjala, pajtime aktive dhe jo aktive, data pasuese pagesash, emra produktesh, data skadimi pajtimesh, data rinovimi.

Është e mundur të anulohet pajtimi prej të dyve, përgjegjësi & përdoruesi?

Po, shtojca e jep këtë funksion si për përgjegjësin, ashtu edhe për klientin.

A mundet përgjegjësi të caktojë datën e skadimit të pajtimit?

Po, përgjegjësi mundet të caktojë datën e skadimit për çfarëdo lloj pajtimi, si ditë, javë, muaj & vite.

A mundet përgjegjësi t’u ofrojë klientëve një provë falas për një pajtim?

Po, përgjegjësi mund të furnizojë një veçori për t’u ofruar klientëve një provë falas, për të cilën përgjegjësi mundet të caktojë ditë maksimum prove pas të cilave fillon pajtimi për atë produkt.

A mundet përgjegjësi të aplikojë një tarifë fillestare regjistrimi (tjetër nga ajo për pajtimin te produkti)?

Po, shtojca përmban një veçori me përdorimin e së cilës përgjegjësi mund të aplikojë një tarifë.

A mundet klienti të shtojë njëherësh disa pajtime te shporta?

Jo, klienti mund të shtojë vetëm një pajtim tek te shporta, nën shtojcën falas. Nëse doni të shtoni disa pajtime në shportë, kini mirësinë të shihni prej këtu shtojcën tonë profesionale. Shtojca jonë profesionale “Pajtime për WooCommerce” u lejon klientëve të shtojnë shumë pajtime njëherësh te shporta.

A mundet klienti të shtojë njëherësh në shportë disa pajtime?

Kjo s’është e mundur për shtojcën falas, klienti mund të shtojcë pajtime të shumta te shporta me shtojcën tonë me pagesë “Pajtime për WooCommerce”

A kemi ndonjë version me pagesë të shtojcës “Administrim Pajtimesh WooCommerce”?

Po, kemi versionin tonë me Pagesë të Pajtime WooCommerce Pro, që të administroni pajtime me mjaft veçori.

Pyetja ime nuk duket këtu.

Ju lutemi, vizitoni Bazën e dijes së MakeWebBetter dhe, për më tepër hollësi, vizitoni Dokumentimin e “Pajtimeve Për WooCommerce”.

Shqyrtime

8 Nëntor, 2021
I was looking for a less expensive alternative to the WooCommerce Subscriptions plugin. We wanted to be able to sell our LearnDash course as either a one-time payment or a payment plan of four equal payments. I came across this plugin and thought I would try it. Since it was written for subscriptions and not payment plans, I had a little issue with the last payment date. I contacted support and even though I was using the free version, they customized the plugin to be able to do what I needed it to do. It was very easy to setup and it integrates well with WooCommerce.
21 Tetor, 2021
The support team is extremely helpful. They provided me with a two specific solutions. A new payment gateway for my website and customization to set an exact startdate for subscriptions. Team is very responsive and kind and will do everything to make the customer happy. Extremely happy with the plugin, well worth it! Thank you!
13 Tetor, 2021
Great plugin. It's been two month since I'm using this plugin and everything works good so far. Good support. Very reactive.
1 Tetor, 2021
Très bon module avec une demande spécifique réalisée en un temps record avec réponse rapide. Merci à l'équipe.
Lexojini krejt 12 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Pajtime për WooCommerce” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Pajtime për WooCommerce” është përkthyer në 6 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Pajtime për WooCommerce” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

1.1.0 – RELEASED ON 1 October 2021

1.0.3 – RELEASED ON 31 August 2021

 • Ndreqje: problemi planifikuesi rinovimi porosie.
 • Ndreqje: problemi përkthimi vargjesh.
 • E re: përputhshmëri me WooCommerce 5.6-n

1.0.2 – RELEASED ON 05 August 2021

 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.8-n
 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.5-n

1.0.1 – RELEASED ON 20 July 2021

 • E re: U shtua për pajtime Kanal Standard Pagesash PayPal për WooCommerce.
 • E re: Shfaqje shpeshtie ripërsëritjeje te Tabela e Listës së pajtimeve.
 • E re: U shtua njoftim gabimi për blerje pajtimesh të shumëfishtë.
 • E re: U shtua video demonstrimi te ndarja përmbledhje.
 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce 5.4-n
 • Ndreqje: Problem përfundimi blerjeje nga mysafir, për produkte pajtimi

1.0.0 – RELEASED ON 9 APRIL 2021

 • Versioni i parë