WordPress.org

Plugin Directory

Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte

Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte

Përshkrim

MERRNI “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE” DHE SHTONI TË ARDHURAT RIPËRSËRITËSE. ADMINISTRONI PAJTIME WOOCOMMERCE NË SHITOREN TUAJ INTERNETORE & OSE ATË FIZIKE, ME FATURIME RIPËRSËRITËSE TE FAQJA KASË

Shtojca “Pajtime për WooCommerce” u bën të mundur tregtuesve të vendosin plane pajtimi, duke u lejuar të ofrojnë shërbime apo produkte në mënyrë të ripërsëritur. Ky funksion ndihmon për grumbullim të pacen të ardhurash periodike për shitoren tuaj internetore.

Shtojca Pajtime për WooCommerce Pro përbën një zgjidhje për një larmi biznesesh. Nga platforma OTT, palestra, shërbime bursash mujore, shërbime furnizimi artikujsh ushqimorë, kurse në internet e deri te shitore eTregti, jepini një hov të ri shitores tuaj WooCommerce për të shitur shërbime që ripërsëriten. Bëjini për vete përdoruesit dhe mbajini të angazhuar me biznesin tuaj.

Demonstrim Pajtimesh | Dokumentim Pajtimesh WooCommerce | Lidhuni Me Ne

ME SHTOJCËN “PAJTIME PËR WOOCCOMMERCE”, MUNDENI:

 • Prodhoni pa kokëçarje të ardhura ripërsëritëse, përmes pagesash ripërsëritëse nga përdorues.
 • Shisni produkte me bazë pajtime dhe shërbime ripërsëritëse për një periudhë të caktuar.
 • E përputhshme me kanal pagesash PayPal Standard.
 • Shndërroni shitoren tuaj internetore në një shitore WooCommerce produktesh me bazë pajtime.
 • Jepuni klientëve tuaj prova falas për produkte & shërbime me bazë pajtime.
 • Anuloni kur të doni pajtime për WooCommerce.
 • Merrni shënime të përditësuara rreth porosish, për pagesa ripërsëritëse të dështuara (Stripe & PayPal).
 • Gjendja e pajtimit do të jetë pezull, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë.
 • Pajtimet do të anulohen automatikisht, kur anulohet porosia.
 • Ujdisje me shumë hapa për vetëformësime të shtojcës Pajtime WooCommerce dhe domosdoshmërive të saj.
 • Proces ujdisjeje shtojce Pajtime WooCommerce përmes formulari me shumë hapa
 • Prodhoni automatikisht regjistra gabimesh pajtimi, bazuar në parametra specifikë regjistrimesh.
 • Mbulim kanalesh pagesash Stripe dhe PayPal në “Pajtime për WooCommerce”
 • Njoftim me email për porosi rinovimi pajtimi.

JEPINI UDHË BIZNESIT TUAJ TË PAJTIMEVE

Shkarkojeni Që Tani!!!

VEÇORI KYÇE TË SHTOJCËS FALAS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

1) Recurring Info on Cart and Checkout Page: Customers will receive details regarding their recurring subscriptions on both the cart and checkout pages. This will enhance transparency and provide clarity regarding the total amount, tax details, and renewal period, making management easier for recurring subscriptions during the checkout process.

2) Create Products as Subscription Products With Subscriptions for WooCommerce: You can assign a subscription label to simple products by checking a box. The selected product will then be available as a WooCommerce subscription simple product, without creating a specific subscription-type product.

3) Set Subscription Frequency for Subscription-Based Products: You can set the recurring frequency option on subscribed products. Payment plans for these subscription-based products can be configured monthly, weekly, or yearly. Additionally, you can manage the frequency of Subscription free trials.

4) WooCommerce Subscription Plan Expiry Choice: You can set the expiration date of WooCommerce subscription plans, which determines the duration of the subscription. Recurring payments will follow the frequency plan, and the subscription can be renewed to extend the plan.

5) Charge Initial Fee on Subscription-based Products With WooCommerce Payment Integrations: You have the option to charge an initial sign-up fee for subscriptions. The WooCommerce Subscriptions free plugin also supports seamless integration with the Stripe payment gateway in WooCommerce, making the payment process smooth & efficient.

6) Offer Free Trial to WooCommerce Subscription Users: You can offer free trials to subscription users and set the trial frequency. Encourage users to sign up by providing free trials for WooCommerce subscription products or services. After the trial period ends, users can continue the Woo subscription plan.

7) Complete WooCommerce Subscription Reports for Admin: The WooCommerce subscriptions plan report module includes essential details such as active and inactive subscriptions, upcoming recurring payment dates, subscription names, subscription expiry dates, & individual plan due dates, along with the recurring payment frequency.

8) Cancel WooCommerce Subscriptions Plan Anytime via User or Admin: You and your users have the flexibility to end subscriptions at any time with ease and halt any future WooCommerce recurring payments. This feature allows for convenient and hassle-free cancellation of subscriptions whenever needed.

9) Generate Subscription Logs: Our subscriptions plugin automatically generates subscription error logs, which capture and record any errors or issues related to subscriptions. This allows for easy monitoring and troubleshooting, enhancing the overall subscription process and system reliability.

10) Integrated with WPS PayPal Payment Gateway: Our plugin includes the WPS PayPal Payment Gateway, so customers don’t need to install it separately. Upon installing our plugin, the WPS PayPal Payment option will automatically appear in the multi-step form, streamlining the payment process for users.

Shënim: Kjo metodë pagesash do të funksionojë vetëm për llogari tregtuesish PayPal me bazë ShBA.

Për përdorues të dikurshëm, mundësia WPS PayPal Payment do të shfaqet te ndarja pagesa e WooCommerce-it, ose kaloni te WooCommerceRregullime Pagesa WPS PayPal. Me aktivizimin e kësaj mundësie dhe dhënien e ID-së së Klientit dhe ID-së së Fshehtë, do të fillojë të punojë si një metodë pagesash për blerje shërbimesh & produktesh të ripërsëritshëm.

DEMONSTRIM “LIVE” I SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

PAJTUESHMËRI SHTOJCE PAJTIMESH

 • E përputshme me Kanal Pagesash WooCommerce: Shtojca jonë WordPress për Pajtime është e përputhshme me Kanal Pagesash Stripe për WooCommerce(mbulim për karta krediti, debiti, Stripe SEPA Direct Debit),Kanal Pagesash PayPal për Përfundim Blerjeje në WooCommerce dhe WPS PayPal Payment.

 • E përputhshme Me PayPal Standard: Shtojca Pajtime funksionon pa të metë me PayPal Standard, për të marrë pagesa ripërsëritëse WooCommerce. Mund ta aktivizoni si një nga metodat e pagesave duke dhënë kyçet API të llogarisë tuaj tregtuesi PayPal.

 • Shtojca për Pajtime është e përputhshme me Points and Rewards for WooCommerce Free dhe Points and Rewards for WooCommerce Pro. Mund t’u lejoni përdoruesve tuaj të përdorin pikët që kanë fituar për të blerë produkte & shërbime pajtimesh me pikë, kur bëjnë porosi.

 • Anëtarësi për WooCommerce Falas dhe Anëtarësi për WooCommerce Pro: Ofroni te shitorja juaj pajtime në plane anëtarësie. Me një sistem të vetëm mund të krijoni pajtime të shumta WooCommerce dhe plane anëtarësimi, si dhe të lejoni hyrje të kufizuar, vetëm anëtarëve me pagesë. Veç kësaj, mund të caktoni periudhë skadimi pajtimi anëtarësimi.

 • Wallet System for WooCommerce Free dhe Wallet System for WooCommerce Pro.
  Përputhja e Sistemit të Kuletave u lejon përdoruesve të paguajnë për shërbime dhe produkte të përsëritur përmes një kulete WooCommerce. Klientët mund të blejnë pajtime duke përdorur sasinë e Kuletës si një zbritje (jo si kanal pagesash). Edhe porosia për rinovim do të ketë zbritje bazuar në sasinë e kuletës.

 • Përputhje me WPML: Përputhja me WPML-në e “Pajtime për WooCommerce” lejon që përgjegjësi të krijojë tekst në gjuhë të ndryshme. Lejon pra përkthim të thjeshtë gjuhësh në shitoren tuaj.

 • Përputhje Me WooCommerce HPOS: “Pajtime për WooCommerce” është plotësisht e përputhshme me WooCommerce High Performance Order Storage (HPOS), e cila është një strukturë solide, e kollajtë për t’u kuptuar bazash të dhënash që përdor konceptin WooCommerce CRUD, duke e lejuar shitoren tuaj të depozitojë të dhëna në tabela të përshtatura porosish, për të trajtuar lehtësisht porosi në masë dhe të garantojë zhvillim të rrjedhshëm pune të shitores tuaj WooCommerce.

 • E përputhshme me Shumësajtësh dhe WordPress/WooCommerce më të rinj

ÇFARË VEÇORISH ME PAGESË TË “PAJTIMEVE PËR WOOCEMMERCE” OFRON

 • Krijoni një Porosi Pajtimi Dorazi dhe Caktojani Klientëve Tuaj (Veçori e Re)
 • Krijoni lloje të ndryshueshëm produktesh WooCommerce dhe formësoni më tepër shërbime pajtimi WooCommerce
 • Me shtojcën “Pajtime për WooCommerce”, përgjegjësi mund të aktivizojë çmime pajtimi për blerje vetëm një herë për produkte.
 • Përmirësoni ose reduktoni plane produktesh të ndryshueshëm.
 • Caktim date fillimi dhe date skadimi pajtimesh WooCommerce nga përdoruesi ose përgjegjësi.
 • Përputhja me shtojcën Product Bundles ju lejon të ofroni në shitoren tuaj paketa pajtimesh.
 • Riprovim i automatizuar për pagesa të dështuara dhe anulim i automatizuar pajtimesh WooCommerce
 • Krijoni lloje ekskluzive kuponësh pajtimi në WooCommerce, me Pajtime për WooCommerce
 • Aftësi për të trajtuar WooCommerce Subscriptions Proration
 • Ndalje planesh pajtimi përmes “Pajtime për WooCommerce” .
 • Email-e, njoftime dhe kujtues WooCommerce për çdo veprim të lidhur me pajtime.
 • Pagesa mujore përsëritëse produktesh të përditshme dhe mundësi pagese dorazi për pajtime WooCommerce
 • Mbulim API, për hollësi te aplikacioni për celular
 • Funksion eksportimi pajtimesh WooCommerce aktive
 • Mbulon krejt përputhshmërinë e përmendur më sipër tok me Ultimate Gift Cards for WooCommerce dhe Sistem Kuletash për WooCommerce Pro.
 • E përputhshme me kanale pagesash-Braintree for WooCommerce si kartë krediti WooCommerce Eway Payment Gateway, WooCommerce Authorize.Net Payment Gateway, Pagesa WooCommerce dhe Mollie Payment for WooCommerce(Mbulim për karta krediti dhe karta debiti)

PËRFITONI NGA VEÇORITË EKSKLUZIVE TË SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

Shtojca jonë “Pajtime për WordPress” është e përsosur për shndërrimin e shitores tuaj të zakonshme internetore në një shitore nga më të mirat për pajtime. Ju lejon të krijoni & shihtni produkte të thjeshtë dhe të ndryshueshëm pajtimi për të mira materiale & të shkarkueshme.

Vini re Pajtime për WooCommerce Pro

SHIHNI SE Ç’THONË URDU WITH ANNIE RRETH SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”:

Shtojca “Pajtime për WooCommerce Pro” është një zgjidhje e mahnitshme dhe kosto të përballueshme, kundrejt kufizimeve të WordPress-it lidhur me Pajtimet. E dua ekipin e asistencën që është përherë gati të zgjidhë problemet. Besoj fort se kjo do të jetë baza e përparimit të ardhshëm të Urdu With Annie. Shihni Shembull Pajtimesh

DOkUMENTIM I VERSIONIT ME PAGESË

ASISTENCË

Nëse ju duhet asistencë, ose keni pyetje, kini mirësinë të përdorni kanalin tonë të fjalosjes në internet këtu dhe zbuloni krejt llojet e Zgjerimeve WooCommerce për shitoren tuaj eTregti.

Nëse dokumentimi ynë nuk përmban zgjidhjen e problemit tuaj, mund të vizitoni Forumet e Bashkësisë ose Ta Parashtroni Çëshjten

Krijoni dhe Ripunoni shitoren tuaj eTregti me WooCommerce Services

Foto ekrani

 • Rregullime të Përgjithshme
 • Tabelë Pajtimesh
 • Rregullime mbi Pajtime
 • Produkte Pajtimesh
 • Faqja Kasa
 • Blini një Pajtim
 • Llogaria Ime
 • Hollësi Porosie Pajtimi
 • Metodë pagese
 • Kanal Pagesash PayPal
 • Vlerësim Kyçesh
 • Subscription Renewal

Instalim

Instalim automatik

Instalimi automatik është mundësia më e lehtë, ngaqë WordPress-i merret vetë me shpërngulje kartelash dhe s’ju duhet të mbyllni shfletuesin tuaj. Që të bëni një instalim automatik të “Pajtimeve për Woocommerce”, hyni te pulti juaj WordPress, shkoni te menuja Shtojca dhe klikoni Shtoni të Re.

Te fusha e kërkimeve shtypni “Subscriptions For WooCommerce dhe klikoni mbi “Kërko për Shtojca”. Pasi të keni gjetur shtojcën tonë, mund të shihni hollësi rreth saj, fjala vjen, hedhjen e tanishme në qarkullim, vlerësime dhe përshkrim. Më e rëndësishmja, kuptohet, mund ta instaloni, thjesht duke klikuar mbi “Instaloje Tani”.

Instalim dorazi

Metoda e instalimit dorazi përfshin shkarkimin e Pajtimeve tona për WooCommerce dhe ngarkimin e tyre te shërbyesi juaj përmes aplikacionit tuaj të parapëlqyer FTP. WordPress-i përmban udhëzime se si të bëhet kjo, këtu.

Po përditësohet

Përditësime e vetvetishme duhet të funksionojnë paq; por, si gjithmonë, sigurohuni se kopjeruani sajtin tuaj, për çfarëdo rasti.

PBR

A mbulon shtojca “Pajtime për WooCommerce” pagesa ripërsëritëse për një produkt të llojit pajtim?

Po, përgjegjësit i duhet të formësojë kanale pagesash pajtimesh të përputhshëm me WooCommerce, të tillë si Stripe, PayPal, Mollie, Authorize.net & të tjerë, që të mbulojnë pagesa ripërsëritëse në sajtin tuaj.

Ç’lloj produktesh mund të përdorim me “Pajtime për WooCommerce”?

Me Pajtime WooCommerce mundeni mund të përdorni lloje produktesh të thjeshtë dhe të ndryshueshëm, duke i vënë shenjë një kutize.

A mundemi të shohim raportin e pajtimeve?

Po, mundeni të kontrolloni gjendjen e krejt pajtimeve të tij, bie fjala, pajtime aktive dhe jo aktive, data pasuese pagesash, emra produktesh, data skadimi pajtimesh dhe data rinovimi.

Është e mundur të anulohet pajtimi prej përgjegjësi & përdoruesi?

Po, shtojca e pajtimeve për WooCommerce e jep këtë funksion si për përgjegjësin, ashtu edhe për klientin.

A mundeni të shesim produkte pajtimesh dhe anëtarësimesh?

Meqë shtojca jonë për pajtime është e përputhshme me shtojcën “Anëtari për WooCommerce”, mundeni të krijoni pajtime për plane anëtërisimesh.

A mundemi t’u ofrojmë klientëve një provë falas për një pajtim?

Po, mundeni të furnizoni një veçori për t’u ofruar klientëve një provë falas. Për këtë, mundeni të caktoni maksimum ditësh prove, pas të cilave fillon pajtimi për atë produkt.

A mundemi të aplikojmë një tarifë fillestare regjistrimi (tjetër nga ajo për pajtimin te produkti)?

Po, shtojca “Pajtime WooCommerce” përmban një veçori me të cilën përgjegjësi mund të aplikojë një tarifë fillestare regjistrimi për produktin.

A ka ndonjë funksion email për plane të ndryshëm pajtimi?

Po, shtojca jonë Pajtime WooCommerce ka mundësi të ndryshme email për gjendje të ndryshme pajtimi, bie fjala
1. Anulohen plane pajtimi
2. Skadojnë plane pajtimi

Pse duhet të jesh i futur në llogari, për të blerë një pajtim?

Nëse po shihni këtë mesazh, kjo do të thotë se ende ju duhet të ujdisni disa rregullime bazë për WooCommerce-in. Për ta ndrequr këtë, kaloni te WooCommerce > Rregullime > Llogari & Privatësi dhe aktivioni “Lejoju përdoruesve të krijojnë një llogari, te hapi i përfundimit të blerjes. Kjo do të garantojë që krejt përdoruesit që blejnë pajtime të kenë një llogari, çka është e nevojshme në të ardhmen.

Nëse dështon një porosi, prova e automatizuar ndodh pas sa orësh apo ditësh?

Nëse porosia dështon, mund të aktivizoni veçorinë “Aktivizo Provë të Automatizuar Pajtimi, Kur Ka Përpjekje të Dështuara”. Prova tjetër do të bëhet pas 24 orësh.

Pyetja ime nuk duket këtu.

Hidhini një sy Bazës së Dijeve mbi “Pajtime për WooCommerce”

Shqyrtime

8 Maj, 2024 1 përgjigje
Mayank and his colleagues were amazing at sorting out my payment gateway issues for the free subscription plugin. My query was responded to in a very timely manner and they were proactive and responsive. The support I have received was first class.
21 Prill, 2024 2 përgjigje
The plugin is not working well anymore. It does not accept credit cards at checkout. Although many people and I wrote about this issue in support, no answer. You better find another plugin
11 Prill, 2024 1 përgjigje
I had a problem with my WPS Subscription plugin, this was resolved efficiently and effectively within less than 24 hours by a fast and responsive support team.I would highly recommend this plug in and the support you get afterwards,.
8 Prill, 2024 1 përgjigje
The team has offered commendable support, demonstrating a clear grasp of the problem and providing precise resolutions. However, there’s an opportunity for improvement in considering the customer or user perspective more deeply rather than solely focusing on development aspects during delivery. The development team exhibits strong expertise in addressing WordPress issues and suggesting appropriate solutions. I would recommend WpSwings to anyone with respect to Subscriptions for WooCommerce.
4 Prill, 2024 1 përgjigje
They have resolved an issue for me in a timely manner. Quick to respond and quick to give a solution. Thank you.
Lexojini krejt 95 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është përkthyer në 20 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

1.6.5 – Released on 03 May 2024

 • New : Latest WP(6.5.2) and WC(8.8.3) compatibility
 • Enhancement : Renewal information bifurcation on the cart and checkout page
 • Fix : Refund of renewal order through stripe payment gateway

1.6.4 – Released on 03 April 2024

 • New : Latest WP(6.5.0) and WC(8.7.0)compatibility
 • New : Added the subscription relationship order note for the parent and renewal order
 • New : Renewal order contain downloadable/virtual product will go to complete status
 • Fix : Issue with Subscription status translation
 • Fix : Place order button label text issue

1.6.3 – Released on 06 March 2024

 • fix : fix normal product purchase from stripe during checkout .

1.6.2 – Released on 29 February 2024

 • E re : Përputhje me WC( 8.6.1 ) më të re
 • Ndreqje: Porosi Rinovimi kalojnë nën gjendjen pezull, përmes Pagesash Stripe

1.6.1 – Released on 19 February 2024

 • E re : Përputhje me WP(6.4.3) dhe WC(8.6.0) më të re
 • E re : U shtua anulim Në Masë për pajtime që nga tabela e pajtimeve
 • E re : Përputhje HPOS për Pajtim Dorazi
 • Zgjerim : U përmirësua Hartimi Grafik i UI-t të Pjesës së Përparme
 • Ndreqje : gabim “funksioni ekziston”
 • Ndreqje : Problem Përputhjeje me Kanal Stripe për WooCommerce

1.6.0 – Released on 23 January 2024

 • E re : Përputhje me WC( 8.5.1 ) më të re
 • Ndreqje : Problemi mungese metode pajtimi, gjatë pagesës për rinovim

1.5.9 – Released on 14 December 2023

 • E re: Përputhje me WC(8.4.0)
 • Ndreqje: Problemi vlere të përpërcaktuar

1.5.8 – Released on 12 December 2023

 • Përputhje me WP (6.4.2) dhe WC(8.3.1) më të re
 • Përputhje Shporte WC dhe blloku përfundimi blerjeje
 • Zgjerim Kodi dhe Ndreqje të Metash Shtojce

1.5.7 – Released on 16 November 2023

 • E re: WP( 6.4.1 ) dhe WC( 8.2.2 ) të reja
 • Ndreqje: Problem Anulimi Pajtimesh

1.5.6 – Released on 02 November 2023

 • E re: Përputhje me versionet më të reja të WP-së (6.3.2) dhe WC-së (8.2.1)
 • E re: Përputhje me HPOS
 • E re: U shtua ndarje e re, për tabelë krahasimi Falas vs Pro

1.5.5 – Released on 03 October 2023

 • Përputhje me versionet më të reja të WP-së (6.3.1) dhe WC-së (8.1.1)
 • E re: U shtua banderolë promocionale
 • Zgjerim: Hollësi pajtimi te faqja shportë dhe faqja e përfundimit të blerjes.

1.5.4 – Released on 18 August 2023

 • E re: Përputhje me versionet më të reja të WP-së (6.3.0) dhe WC-së (8.0.2)
 • Zgjerim i informacioneve të rinovimit, te faqja e përfundimit të blerjes

1.5.3 – Released on 27 July 2023

 • E re: përditësim me versionet më të reja të WP-së (6.3.0) dhe WC-së (8.0.0)

1.5.2 – Released on 7 July 2023

 • Ndreqje: Me çaktivizmin e shtojcës Pajtime ORG, do të çaktivizohet më vete edhe versioni PRO.
 • Ndreqje: Zgjerim për aktivizimin, ose çaktivizimin e hapave të mirëseardhjes prej shtojcës Subscription ORG.
 • Ndreqje: Ndryshim për shënime porosish, apo termash hyrjeje të porosive të dështuara rinovimesh (Kryesisht për Stripe dhe PayPal)
 • E re: Përputhje me versionet më të reja të WP-së (6.2.2) dhe WC-së (7.8.2)
 • E re: Përputhje me Pikë dhe Shpërblime për WooCommerce, versioni falas dhe Pikë dhe Shpërblime për WooCommerce, versioni Pro

1.5.1 – Released on 12 June 2023

 • E re: përditësim me versionet më të rinj WP(6.2.2) dhe WC(7.7.2)
 • E re: U shtua shënimi mbi funksionimin e WPS PayPal Payment, do të funksionojë vetëm në ShBA
 • E re: U pru rregullim për të aktivizuar PayPal standard

1.5.0 – Released on 08 May 2023

 • E re: Përputhje me versionet më të reja të WP-së (6.2) dhe WC-së (7.6.1)
 • Ndreqje të mete: Zgjerim informacionesh rinovimi, te faqja e përfundimit të blerjes, bazuar në taksa.
 • Ndreqje të mete: Problemi me rinovim përmes Stripe-i, për të përdorur API pagesash të menduar për të.

1.4.9 – Released on 13 April 2023

 • E re: përditësim me versionet më të rinj WordPress (6.2) dhe WooCommerce (7.5.1)
 • E re: Shtim ose aktivizim metode pagese Stripe Sepa Direct Debit Card për pajtimin.
 • Ndreqje të metash: Tatime të ndryshme, ose klasë ekstra, do të funksionojë me pajtimet dhe porosinë për rinovim të tyre

1.4.8 – Released on 17 February 2023

 • E re: Përputhshmëri me versionet më të reja të WP-së dhe WC-së
 • Ndreqje: Porosia e Rinovimit nuk shfaqet te faqe porosish në WooCommerce, kur ajo kërkohet me numër telefoni
 • Ndreqje – mesazhi njoftim PHP
 • Ndreqje: problemi përkthimi teksti
 • Zgjerim: kërkim me ID pajtimi te tabelë pajtimesh

1.4.7 – Released on 22 December 2022

 • E re: përputhje me WooCommerce dhe WordPress më të ri
 • E re: përputhje me Shumësajtësh
 • E re: u shtua mesazh gabimi për mirëfilltësim me WPS Paypal te rregullimet për kanal pagesash
 • E re: u shtua mesazh gabimi për mirëfilltësim me WPS Paypal te faqja e përfundimit të blerjes
 • Ndreqje: problemi me formularë me shumë hapa

1.4.6 – Released on 11 November 2022

 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce-in më të ri
 • E re: Informacion rinovimi, te faqja e përfundimit të blerjes
 • Zgjerim: U shtua ngjyrë për gjendje pajtimesh
 • Ndreqje: ndreqje për WP Swings Paypal

1.4.5 – Released on 20 October 2022

 • Ndreqje të Mete: U zgjidh çështje me WPS-Paypal nën mënyrën drejtpërsëdrejti
 • Ndreqje të Mete: U zgjidh çështje shume të gabuar gjithsej për taksa
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.4 – Released on 09 September 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.3 – Released on 02 September 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Rëndësishme
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.2 – Released on 21 July 2022

 • E re: ndreqje të mete për rimbursim porosie Rinovimi Pajtimi përmes metodës së vetë të pagesës
 • E re: Mbulim Pagesash Paypal WooCommerce
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.1 – Released on 13 May 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.0 – Released on 12 April 2022

 • E re: Disa ndryshime thelbësore në aspekte të ndryshme të shtojcës.
 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it
 • E re: U ndreq Problem Taksash Përfshirëse

1.3.1 – Released on 3 February 2022

 • E re: Ndryshim autori nga MakeWebBetter në WP Swings
 • E re: Shfaqje njoftimi për versionin aktual përr WP Swings.
 • E re: Ndreqje të metash të vockla
 • E re: E përputhshme me WP dhe WC më të reja

1.3.0 – Released on 07 January 2022

 • Ndreqje: Pengim i përdoruesve mysafirë të bëjnë një porosi, nëse bëhet fjalë për produkt pajtimi.
 • Ndreqje: Përputhshmërie me kanal pagesash WooEpay
 • Ndreqje: Përputhshmëri me versionet më të reja të WP-së dhe WC-së
 • Ndreqje: Të meta të tjera të vogla te shtojca

1.2.0 – Released on 30 November 2021

 • Ndreqje:të metash dhe problemesh të vockla.
 • E re: Përputhshmëri me Membership for WooCommerce.
 • E re: Përputhshmëri me “Shportë e Braktisur për WooCommerce”
 • E re: Mbajtje pezull e gjendjes së pajtimit, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë.

1.1.0 – Released on 1 October 2021

 • E re: Përputhshmëri me Wallet System for WooCommerce
 • E re: Përputhshmëri me WPML
 • E re: Mbulim për kanal pagesash përfundimi ekspres blerjesh me Paypal
 • E re: Formësim rregullimesh me shumë hapa.
 • E re: Shfaqje rinovimi

1.0.3 – Released on 31 August 2021

 • Ndreqje: problemi planifikuesi rinovimi porosie.
 • Ndreqje: problemi përkthimi vargjesh.
 • E re: përputhshmëri me WooCommerce 5.6-n

1.0.2 – Released on 05 August 2021

 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.8-n
 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.5-n

1.0.1 – Released on 20 July 2021

 • E re: U shtua për pajtime Kanal Standard Pagesash PayPal për WooCommerce.
 • E re: Shfaqje shpeshtie ripërsëritjeje te Tabela e Listës së pajtimeve.
 • E re: U shtua njoftim gabimi për blerje pajtimesh të shumëfishtë.
 • E re: U shtua video demonstrimi te ndarja përmbledhje.
 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce 5.4-n
 • Ndreqje: Problem përfundimi blerjeje nga mysafir, për produkte pajtimi

1.0.0 – Released on 9 April 2021

 • Versioni i parë