Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte

Përshkrim

MERRNI “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE” DHE SHTONI TË ARDHURAT RIPËRSËRITËSE. ADMINISTRONI PAJTIME WOOCOMMERCE NË SHITOREN TUAJ INTERNETORE & OSE ATË FIZIKE, ME FATURIME RIPËRSËRITËSE TE FAQJA KASË

Shtojca “Pajtime për WooCommerce” u lejon tregtuesve t’i japin produktet ose shërbimet e tyre rregullisht përmes programesh pajtimi në to. Duke ndihmuar kështu në marrje të ardhurash ripërsëritëse për shitoren tuaj. Shtojca falas “Pajtime për WooCommerce” përbën zgjidhje për një larmi biznesesh. Nga platforma OTT, palestra, tregtar me pagesa mujore, qumësht, kurse internetore dhe deri te shitore eTregti, ripunojeni shitoren tuaj WooCommerce për të shitur shërbime që përsëriten. Përfitoni përdorues dhe mbajini të angazhuar me biznesin tuaj.

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Nga përditësimi Versioni 1.3.1 e tëhu, shtojca e Pajtimeve dhe asistenca për të do të mbulohen nga WP Swings.

WP Swings është versioni ynë i përmirësuar dhe me markë të re, me krejt zgjidhjet cilësore dhe ndihmën që mbeten po ato, pra pa shqetësime në anën tuaj. Ju lutemi, lidhuni pa hezitim me ne për krejt çështjet e lidhura me ujdisjen, asistencën dhe përditësimet.”

ME SHTOJCËN “PAJTIME PËR WOOCCOMMERCE”, MUNDENI:

 • Ofroni falas pajtim WooCommerce për produkte
 • Prodhoni pa kokëçarje të ardhura ripërsëritëse, përmes pagesash ripërsëritëse nga përdorues
 • Shisni produkte me bazë pajtime dhe shërbime ripërsëritëse për një periudhë të caktuar
 • Shndërroni shitore të thjeshtë eTregti shitjeje produktesh në një shitore plotësisht funksionale WooCommerce të bazuar në pajtime
 • Jepuni klientëve tuaj prova falas për produkte dhe shërbime me bazë pajtime dhe bëjini besnikë tuajt
 • Kufizoni provën falas dhe caktoni shpeshtinë për të
 • Aplikoni tarifa fillestare mbi produkte dhe shërbime me bazë pajtime
 • Anuloni pajtime për WooCommerce kurdo
 • Gjendja e pajtimit do të jetë pezull, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë
 • Pajtimi do të anulohet automatikisht, kur anulohet porosia.
 • Kontroll i plotë administrimi pajtimesh
 • Shfaq Shpeshti Ripërsëritjeje te Tabelë Listash pajtimesh
 • Ujdisje me shumë hapa për vetëformësime të shtojcës së pajtimeve dhe domosdoshmërive të saj.
 • Aktivizoni regjistrim. Përgjegjësit e shitoreve i kërkojnë këto kartela regjistër dhe zhvilluesit e WooCommerce-it i prodhojnë ato automatikisht bazuar në parametra të caktuar regjistrimi.
 • Përdorni kanale popullorë pagesash me pajtimet për WooCommerce.

SHTOJCA PLOTËSON DOMOSDOSHMËRITË TUAJA, NDAJ

Shkarkojeni Që Tani!!!

Ç’PËRFSHIHET NË SHTOJCËN TONË FALAS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

1)Krijoni Produkte si Produkt Pajtimi, me “Pajtime për WooCommerce”
Mund t’i caktoni produkteve të thjeshta një etiketë produkti pajtimi thjesht duke i vënë shenjë një kutize. Produkti i përzgjedhur mandej do të jetë i passhëm si një produkt i thjeshtë pajtimi WooCommerce. Këtu s’do të krijohet ndonjë produkt i veçantë i llojit pajtim.

3)Ofroni Shpeshti Pajtimi për produkte me bazë pajtim
Për përdoruesin mund të caktoni mundësitë e shpeshtisë së përsëritjes për produkte pajtimi. Ujdisja e pagesave përsëritëse WooCommerce mujore, javore ose vjetore të këtyre produkteve ose shërbimeve me bazë pajtime është gjithashtu një veçori për përgjegjësin. Përgjegjësi mund të administrojë gjithashtu shpeshtinë e provave falas.

4)Zgjedhje Skadimi Plani Pajtimi
Mund të caktoni datën e skadimit të planit WooCommerce të pajtimit. Pajtimi te një produkt do të zgjasë sa periudha e skadimit. Dhe pagesat ripërsëritëse do të bëhen sipas planit të shpeshtisë së pajtimit WooCommerce. Plani i pajtimi mund të rinovohet, për shtrirjen më tej të pajtimit.

5)Charge Initial Fee on Subscription-based Products with WooCommerce Payment Integrations
Nëse doni të aplikoni tarifë shtesë, në formën e një tarife fillestare regjistrimi, edhe kjo bëhet. Shtojca falas “Pajtime për WooCommerce” mbulon integrim pagesash Stripe të WooCommerce-it. Ky integrim funksionon pa një cen.

6)Ofrojuni përdoruesve provë falas të “Pajtimeve për WooCommerce”
Përdoruesve mund t’u jepni prova falas të pajtimeve. Përgjegjësi mund të caktojë edhe shpeshti prove falas. Joshini të regjistrohen, duke u ofruar një provë falas produktesh apo shërbimesh të bazuar në pajtim. Pagesat ripërsëritëse mund të bëhen nga përdoruesi pasi të përfundojë prova falas dhe më vonë mund të vazhdohet plani i pajtimit WooCommerce.

7)Mundësi që të ndalet pajtim WooCommerce si nga përdoruesit, ashtu edhe nga përgjegjësi
Ka zhdërvjelltësi kur vjen puna të përfundohet pajtimi, nga përgjegjësi apo përdoruesi, në çfarëdo kohe. Që të dy palët mund të ndalin pajtime në produkte apo shërbime përmes hapash të thjeshtë. Duke ndalur kështu edhe pagesa të ardhshme ripërsëritëse.

8) Raporte të plota pajtimesh WooCommerce për përgjegjësin
Me një modul të qëruar raportesh plani pajtimi WooCommerce, do të merrni të dhënat e plota të planeve të pajtimeve WooCommerce të krejt përdoruesve. Gjeni atje hollësi thelbësore, bie fjala pajtime aktive dhe jo aktive WooCommerce, data të ardhshme pagesash ripërsëritëse, emra produktesh me bazë pajtime, data skadimi pajtimesh WooCommerce dhe afate pagimi planesh individuale, tok me shpeshti pagesash ripërsëritëse.

9)Anuloni plan pajtimi WooCommerce në çfarëdo kohe, përmes përdoruesi ose përgjegjësi
Me shtojcën falas “Pajtime për WooCommerce”, si përdoruesit, ashtu edhe përgjegjësi mund të anulojë në çfarëdo kohe plane pajtimi WooCommerce. Në këtë mënyrë, administrimi i pajtimeve bëhet goxha i zhdërvjellët.

Vizitoni dokumentimin e “Pajtime Për WooCommercen dhe mësoni më tepër rreth veçorish dhe funksionimi të shtojcës.

Hidhini një sy Bazës së Dijeve mbi “Pajtime për WooCommerce”

DEMONSTRIM “LIVE” I SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

PËRPUTHSHMËRI SHTOJCE

 • Anëtarësi Për WooCommerce Falas and Anëtarësi Për WooCommerce Pro
  Ofroni te shitorja juaj pajtime në plane anëtarësie, me shtojcën Anëtarësi për WooCommerce.Krijoni plane të shumtë anëtarësie dhe lejojuni përdoruesve hyrje të kufizuar në këto plane. Caktoni periudhë skadimi pajtimi anëtarësie me ditë, javë, muaj dhe vite.

 • Sistem Kulete për WooCommerce Falas dhe Sistem Kulete për WooCommerce Pro
  Sistemi i kuletave bën të mundur pasjen nga përdoruesit e një kulete dixhitale në shitoren tuaj eTregti. Përputhshmëria e saj u lejon përdoruesve të paguajnë për pajtimet e tyre përmes një kulete dixhitale. Klientët mund të blejnë pajtime duke përdorur sasinë e Kuletës si një zbritje (jo si kanal pagesash). Edhe porosia për rinovim do të ketë zbritje bazuar në sasinë e kuletës.

 • Përputhshmëri me WPML
  Përputhshmëria me WPML-në e Pajtime për WooCommerce lejon që përgjegjësi të krijojë tekst në gjuhë të ndryshme. Lejon pra përkthim të thjeshtë gjuhësh në shitoren tuaj.

 • E përputhshme me Kanale Pagesash WooCommerce
  “Pajtime Për WooCommerce” është e përputhshme me Kanal Pagesash Stripe për WooCommerce, WooCommerce PayPal Standard, Kanal pagesash blerjesh WooCommerce me PayPal, WooEpay. Do të përpiqemi të shtojmë më tepër kanale zyrtarë pagesash, gjatë përditësimesh të ndryshme. Por mundeni të lidheni me ne për përputhshmëri pagesash të zgjedhjes tuaj.

ÇFARË VEÇORISH ME PAGESË TË “PAJTIMEVE PËR WOOCEMMERCE” OFRON

 • Krijoni lloje të ndryshueshëm produktesh pajtimi WooCommerce dhe formësoni më tepër shërbime pajtimi WooCommerce
 • Variacione Planesh Produktesh Me Bazë Pajtim dhe Kalim Më Lart Ose Më Poshtë i Pajtimeve Për WooCommerce
 • Caktim date fillimi dhe date skadimi pajtimesh WooCommerce nga përdoruesi ose përgjegjësi.
 • Prova sërish të automatizuara për pagesa të dështuara dhe anulim i automatizuar pajtimesh WooCommerce
 • Krijoni me “Pajtime për WooCommerce” lloje ekskluzive kuponësh .
 • Aftësi për të trajtuar WooCommerce Subscriptions Proration
 • Ndalim planesh pajtimi përmes “Pajtime për WooCommerce”
 • Email-e, njoftime dhe kujtues pajtimesh WooCommerce për çdo veprim të lidhur me pajtime
 • Pagesa mujore përsëritëse produktesh të përditshme dhe mundësi pagese dorazi për pajtime WooCommerce
 • API, sigurisht për hollësi mbi aplikacionin për celular
 • Funksion Eksportimi Pajtimesh Aktive WooCommerce
 • Mbulon krejt përputhshmërinë e përmendur më sipër tok me Ultimate Gift Cards for WooCommerce, Sistem Kuletash për WooCommerce Pro.

PËRFITONI NGA VEÇORITË EKSKLUZIVE TË SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

“Pajtime për WooCommerce” e shndërron shitoren e zakonshme eTregti një një shitore pajtimesh, duke dhënë produkte dhe shërbime me bazë pajtime, për produkte të thjeshta dhe variabël. Mund të shisni pajtime si për të mira materiale, ashtu edhe për shkarkime.

Vini re Pajtime për WooCommerce Pro

DOkUMENTIM I VERSIONIT ME PAGESË

ASISTENCË

Nëse ju duhet asistencë, ose keni ndonjë pyetje, kini mirësinë të përdorni dritaren e fjalosjes me ne në internet këtu, ose lidhuni me ne dhe mandej Hapni një Çështje

KONTRIBUONI DHE PËRKTHENI

Pajtimet për WooCommerce është e përkthyer në disa gjuhë, holandisht, shqip, spanjisht dhe të tjera. Ndihmoni të përkthehet Pajtime për WooCommerce edhe më tej, duke shtuar gjuhën tuaj. Klikoni këtu

Foto ekrani

 • Rregullime të Përgjithshme për “Pajtime për WooCommerce”
 • Tabelë Pajtimesh
 • Rregullime mbi Pajtime
 • Produkte Pajtimesh
 • Faqja Kasa
 • Blini Pajtim
 • Llogaria Ime
 • Hollësi Porosie Pajtimi

Instalim

Instalim automatik

Instalimi automatik është mundësia më e lehtë, ngaqë WordPress-i merret vetë me shpërngulje kartelash dhe s’ju duhet të mbyllni shfletuesin tuaj. Që të bëni një instalim automatik të “Pajtimeve për Woocommerce”, hyni te pulti juaj WordPress, shkoni te menuja Shtojca dhe klikoni Shtoni të Re.

Te fusha e kërkimeve shtypni “Subscriptions For WooCommerce deh klikoni mbi “Kërko për Shtojca”. Pasi të keni gjetur shtojcën tonë, mund të shihni hollësi rreth saj, fjala vjen hedhjen e tanishme në qarkullim, vlerësime dhe përshkrim. Më e rëndësishmja, kuptohet, mund ta instaloni thjesht duke klikuar mbi “Instaloje Tani”.

Instalim dorazi

Metoda e instalimit dorazi përfshin shkarkimin e Pajtimeve tona për WooCommerce dhe ngarkimin e tyre te shërbyesi juaj përmes aplikacionit tuaj të parapëlqyer FTP. WordPress-i përmban udhëzime se si të bëhet kjo, këtu.

Po përditësohet

Përditësime e vetvetishme duhet të funksionojnë paq; por, si gjithmonë, sigurohuni se kopjeruani sajtin tuaj, për çfarëdo rasti.

PBR

A mbulon shtojca “Pajtime për WooCommerce” pagesa ripërsëritëse për një produkt të llojit pajtim?

Po, përgjegjësit i duhet të formësojë shtojcën WooCommerce Stripe, për të mbuluar pagesa ripërsëritëse në sajtin tuaj.

Ç’lloj produktesh mund të përdorim me “Pajtime për WooCommerce”?

Përgjegjësi mund të përdorë lloje të thjeshtë produktesh teke me pajtime për WooCommerce, duke i vënë shenjë në kutize.

A mundet përgjegjësi të kontrollojë raportin e pajtimeve?

Po, përgjegjësi mund të kontrollojë gjendjen e krejt pajtimeve të tij, bie fjala, pajtime aktive dhe jo aktive, data pasuese pagesash, emra produktesh, data skadimi pajtimesh, data rinovimi.

Është e mundur të anulohet pajtimi prej të dyve, përgjegjësi & përdoruesi?

Po, shtojca e pajtimeve për WooCommerce e jep këtë funksion si për përgjegjësin, ashtu edhe për klientin.

A mundet përgjegjësi të caktojë datën e skadimit të pajtimit?

Po, përgjegjësi mundet të caktojë datën e skadimit për çfarëdo lloj pajtimi, si ditë, javë, muaj & vite.

A mundet përgjegjësi t’u ofrojë klientëve një provë falas për një pajtim?

Po, përgjegjësi mund të furnizojë një veçori për t’u ofruar klientëve një provë falas, për të cilën përgjegjësi mundet të caktojë ditë maksimum prove pas të cilave fillon pajtimi për atë produkt.

A mundet përgjegjësi të aplikojë një tarifë fillestare regjistrimi (tjetër nga ajo për pajtimin te produkti)?

Po, shtojca për pajtime në WooCommerce përmban një veçori përmes të cilës Përgjegjësi mund të aplikojë një tarifë.

A mundet klienti të shtojë njëherësh disa pajtime te shporta?

Jo, nën shtojcën falas, klienti mund të shtojë vetëm një pajtim tek te shporta. Nëse doni të shtoni disa pajtime në shportë, kini mirësinë të shihni shtojcën tonë pro Pajtime për WooCommerce. Shtojca jonë pro “Pajtime për WooCommerce” u lejon klientëve të shtojnë shumë pajtime njëherësh te shporta.

A mundet klienti të shtojë njëherësh disa pajtime te shporta?

Kjo s’është e mundur me shtojcën falas, klienti mund të shtojë në shportë pajtime të shumta përmes shtojcës tonë Pajtime për WooCommerce Pro

A kemi ndonjë version me pagesë të shtojcës “Administrim Pajtimesh WooCommerce”?

Po, kemi Versionin tonë Me Pagesë Pajtime për WooCommerce Pro për të administruar pajtime me shumë veçori.

A funksionon kjo shtojcë Pajtimesh edhe me produkte të ndryshueshëm?

Jo, nën shtojcën falas do të funksionojë vetëm me produkt të thjeshtë, por në versionin Pro të Pajtimeve për WooCommerce, do të funksionojë me të dyja, të thjeshtin dhe pro-në.

Shqyrtime

14 Maj, 2022
I like the plugin in general, it works ok, and will likely suggest to my clients. A bit of disappointment and rant about your update 1.4.0: Some critical things in the codebase were renamed without prior notice or fallback. One example are the meta keys, this immediately breaks integration with other plugins that integrated your plugin. Also, removed(renamed) multiple functions and may have been used in other plugins. All this without deprecation. So updating your plugin will mean Fatal Error if some other site utilized your old functions. We integrated this plugin in few premium plugins that we offer and now we have been dealing with reworking them to support 1.4.0+ for one week. This shouldn't happen to plugins with number of installs this large and please do not remove functions or classes out of nowhere, there are a lot of ways to deprecate something. I am hardly giving 4 star review now, if this thing happens again I will update it to 1 star or if you take this seriously, you will get my 5 stars.
28 Mars, 2022
Easily the best solution for Woocommerce Subscriptions. The support team were great as well as they helped us to work out what the meta keys are to allow people to upload their own subscriptions through a custom front-end using this plugin. Amazing plugin and better than the official Woocommerce Subscription plugin, and its free! I'll probably upgrade to the Pro version when further on in this project.
23 Janar, 2022
This is the best free plugin for Woo Subscriptions, bar none - it's so good that I've even swapped a fairly well-known paid/pro subscription plugin purchased from CodeCanyon that is installed on one of my sites for this free plugin (the paid plugin I was using is a complete nightmare to set up, and I'm a full-time web developer.... and a rambling 47 page installation manual just for one plugin is ridiculous). This brilliant little plugin takes just minutes to set up and is so easy even a complete novice or monkey could do it. Love it. I will definitely buy the the pro version when I can afford it (as I probably would need the 25 site license so it will have to wait a little) as I'd really like to support this plugin and developer. Anyway, thank you for this wonderful plugin, it is a real life-saver and is a dream to install and configure. Cheers, Karen
16 Dhjetor, 2021
The subscription plug-in works as documented. I especially like that I can combine the subscription products with traditional products. Support is excellent on this plug-in. I have contacted them three times with questions/concerns. Their chat feature allows for quick responses, and they email fast back as well.
Lexojini krejt 17 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është përkthyer në 8 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

1.4.1 – Released on 13 May 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.0 – Released on 12 April 2022

 • E re: Disa ndryshime thelbësore në aspekte të ndryshme të shtojcës.
 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it
 • E re: U ndreq Problem Taksash Përfshirëse

1.3.1 – Released on 3 February 2022

 • E re: Ndryshim autori nga MakeWebBetter në WP Swings
 • E re: Shfaqje njoftimi për versionin aktual përr WP Swings.
 • E re: Ndreqje të metash të vockla
 • E re: E përputhshme me WP dhe WC më të reja

1.3.0 – Released on 07 January 2022

 • Ndreqje: Pengim i përdoruesve mysafirë të bëjnë një porosi, nëse bëhet fjalë për produkt pajtimi.
 • Ndreqje: Përputhshmërie me kanal pagesash WooEpay
 • Ndreqje: Përputhshmëri me versionet më të reja të WP-së dhe WC-së
 • Ndreqje: Të meta të tjera të vogla te shtojca

1.2.0 – Released on 30 November 2021

 • Ndreqje:të metash dhe problemesh të vockla.
 • E re: Përputhshmëri me Membership For WooCommerce.
 • E re: Përputhshmëri me “Shportë e Braktisur për WooCommerce”
 • E re: Mbajtje pezull e gjendjes së pajtimit, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë.

1.1.0 – Released on 1 October 2021

 • E re: Përputhshmëri me Wallet System For WooCommerce
 • E re: Përputhshmëri me WPML
 • E re: Mbulim për kanal pagesash përfundimi ekspres blerjesh me Paypal
 • E re: Formësim rregullimesh me shumë hapa.
 • E re: Shfaqje rinovimi

1.0.3 – Released on 31 August 2021

 • Ndreqje: problemi planifikuesi rinovimi porosie.
 • Ndreqje: problemi përkthimi vargjesh.
 • E re: përputhshmëri me WooCommerce 5.6-n

1.0.2 – Released on 05 August 2021

 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.8-n
 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.5-n

1.0.1 – Released on 20 July 2021

 • E re: U shtua për pajtime Kanal Standard Pagesash PayPal për WooCommerce.
 • E re: Shfaqje shpeshtie ripërsëritjeje te Tabela e Listës së pajtimeve.
 • E re: U shtua njoftim gabimi për blerje pajtimesh të shumëfishtë.
 • E re: U shtua video demonstrimi te ndarja përmbledhje.
 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce 5.4-n
 • Ndreqje: Problem përfundimi blerjeje nga mysafir, për produkte pajtimi

1.0.0 – Released on 9 April 2021

 • Versioni i parë