Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte

Përshkrim

MERRNI “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE” DHE SHTONI TË ARDHURAT RIPËRSËRITËSE. ADMINISTRONI PAJTIME WOOCOMMERCE NË SHITOREN TUAJ INTERNETORE & OSE ATË FIZIKE, ME FATURIME RIPËRSËRITËSE TE FAQJA KASË

Shtojca “Pajtime për WooCommerce” u bën të mundur tregtuesve të vendosin plane pajtimi, duke u lejuar të ofrojnë shërbime apo produkte në mënyrë të ripërsëritur. Ky funksion ndihmon për grumbullim të pacen të ardhurash periodike për shitoren tuaj internetore.

Shtojca Pajtime për WooCommerce Pro përbën një zgjidhje për një larmi biznesesh. Nga platforma OTT, palestra, shërbime bursash mujore, shërbime furnizimi artikujsh ushqimorë, kurse në internet e deri te shitore eTregti, jepini një hov të ri shitores tuaj WooCommerce për të shitur shërbime që ripërsëriten. Bëjini për vete përdoruesit dhe mbajini të angazhuar me biznesin tuaj.

Demonstrim Pajtimesh | Dokumentim Pajtimesh WooCommerce | Lidhuni Me Ne

ME SHTOJCËN “PAJTIME PËR WOOCCOMMERCE”, MUNDENI:

 • Prodhoni pa kokëçarje të ardhura ripërsëritëse, përmes pagesash ripërsëritëse nga përdorues.
 • Shisni produkte me bazë pajtime dhe shërbime ripërsëritëse për një periudhë të caktuar.
 • E përputhshme me kanal pagesash PayPal Standard.
 • Shndërroni shitoren tuaj internetore në një shitore WooCommerce produktesh me bazë pajtime.
 • Jepuni klientëve tuaj prova falas për produkte & shërbime me bazë pajtime.
 • Anuloni kur të doni pajtime për WooCommerce.
 • Merrni shënime të përditësuara rreth porosish, për pagesa ripërsëritëse të dështuara (Stripe & PayPal).
 • Gjendja e pajtimit do të jetë pezull, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë.
 • Pajtimet do të anulohen automatikisht, kur anulohet porosia.
 • Ujdisje me shumë hapa për vetëformësime të shtojcës Pajtime WooCommerce dhe domosdoshmërive të saj.
 • Proces ujdisjeje shtojce Pajtime WooCommerce përmes formulari me shumë hapa
 • Prodhoni automatikisht regjistra gabimesh pajtimi, bazuar në parametra specifikë regjistrimesh.
 • Mbulim kanalesh pagesash Stripe dhe PayPal në “Pajtime për WooCommerce”
 • Njoftim me email për porosi rinovimi pajtimi.

JEPINI UDHË BIZNESIT TUAJ TË PAJTIMEVE

Shkarkojeni Që Tani!!!

VEÇORI KYÇE TË SHTOJCËS FALAS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

1) Krijoni Produkte si Produkte Pajtimi, me “Pajtime për WooCommerce”
Mund t’i caktoni produkteve të thjeshta një etiketë produkti pajtimi thjesht duke i vënë shenjë një kutize. Produkti i përzgjedhur mandej do të jetë i passhëm si një produkt i thjeshtë pajtimi WooCommerce, pa krijuar ndonjë produkt të veçantë të llojit pajtim.

2) Caktoni Shpeshti Pajtimi për Produkte me Bazë Pajtime: Mund të caktoni shpeshtinë e ripërsëritjes për produkte pajtimi. Planet e pagesave për këto produkte me bazë pajtimin mund të formësohen si mujore, javore dhe vjetore. Veç kësaj mund të administroni shpeshtinë e provave falas të Pajtimeve.

3) Zgjeshje Skadimi Plani Pajtimi WooCommerceoice: Mund të ujdisni datën e skadimit të planeve të pajtimit WooCommerce, çka përcakton kohëzgjatjen e pajtimit. Pagesat ripërsëritëse do të ndjekin shpeshtinë e planifikuar dhe pajtimi mund të rinovohet, për të zgjeruar planin.

4) Aplikoni Tarifë Fillestare mbi Produkte me bazë Pajtimi, me WooCommerce Payment Integrations: Keni mundësinë të aplikoni për pajtime një tarifë fillestare regjistrimi. Shtojca falas Pajtime WooCommerce mbulon gjithashtu integrim të plotë me kanal Stripe pagesash në WooCommerce, duke e bërë procesin e pagimit të rrjedhshëm & efikas.

5) Ofrojuni Përdoruesve Prova Falas të Pajtimeve WooCommerce: Përdoruesve mund t’u ofroni prova falas dhe të caktoni shpeshti provash. Nxitini përdoruesit të regjistrohen, duke dhënë prova falas të produkteve dhe shërbimeve Pajtime WooCommerce. Pas periudhës së provës, përdoruesit mund të vazhdojnë planin Pajtime WooCommerce.

6) Raporte të Plotë Pajtimi WooCommerce për Përgjegjësin: Moduli i raporteve për plan pajtimesh WooCommerce përfshin hollësi thelbësore, b.f., pajtime aktive dhe jo aktive, data të ardhshme pagesash ripërsëritëse, emra pajtimesh, data skadimi pajtimesh & data përfundimesh planesh individualë, tok me shpeshtinë e pagesave ripërsëritëse.

7) Anuloni Plan Pajtimi WooCommerce Kurdo, përmes pjese Përdoruesi, ose Përgjegjësi: Ju dhe përdoruesit tuaj keni mundësi të përfundoni me lehtësi pajtime në çfarëdo dhe të ndalni çfarëdo pagesash WooCommerce ripërsëritëse të ardhshme. Kjo veçro lejon për një anulim të kollajtë dhe pa yçkla të pajtimeve, kurdo që nevojitet.

8) Prodhoni Regjistra Pajtimesh: Shtojca jonë për pajtime prodhon automatikisht regjistra gabimesh pajtimesh, të cilët kapin dhe regjistrojnë çfarëdo gabimi të lidhur me pajtimet. Kjo lejon për mbikëqyrje dhe diagnostikim të kollajtë, duke zgjeruar procesin e pajtimeve dhe qëndrueshmërinë e sistemit në përgjithësi.

9) E integruar me WPS PayPal Payment Gateway: Shtojca jonë përfshin WPS PayPal Payment Gateway, kështu që klientëve s’u duhet ta instalojnë më vete. Me instalimin e shtojcës tonë, mundësia WPS PayPal Payment do të shfaqet automatikisht te formulari shumëhapësh, duke ua bërë përdoruesve më të lehtë procesin e pagimit.

Shënim: Kjo metodë pagesash do të funksionojë vetëm për llogari tregtuesish PayPal me bazë ShBA.

Për përdorues të dikurshëm, mundësia WPS PayPal Payment do të shfaqet te ndarja pagesa e WooCommerce-it, ose kaloni te WooCommerce→Rregullime→ Pagesa→ WPS PayPal. Me aktivizimin e kësaj mundësie dhe dhënien e ID-së së Klientit dhe ID-së së Fshehtë, do të fillojë të punojë si një metodë pagesash për blerje shërbimesh & produktesh të ripërsëritshëm.

DEMONSTRIM “LIVE” I SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

PAJTUESHMËRI SHTOJCE PAJTIMESH

 • E përputshme me Kanal Pagesash WooCommerce: Shtojca jonë WordPress për Pajtime është e përputhshme me Kanal Pagesash Stripe për WooCommerce(mbulim për karta krediti, debiti, Stripe SEPA Direct Debit),Kanal Pagesash PayPal për Përfundim Blerjeje në WooCommerce dhe WPS PayPal Payment.

 • E përputhshme Me PayPal Standard: Shtojca Pajtime funksionon pa të metë me PayPal Standard, për të marrë pagesa ripërsëritëse WooCommerce. Mund ta aktivizoni si një nga metodat e pagesave duke dhënë kyçet API të llogarisë tuaj tregtuesi PayPal.

 • Shtojca për Pajtime është e përputhshme me Points and Rewards for WooCommerce Free dhe Points and Rewards for WooCommerce Pro. Mund t’u lejoni përdoruesve tuaj të përdorin pikët që kanë fituar për të blerë produkte & shërbime pajtimesh me pikë, kur bëjnë porosi.

 • Anëtarësi për WooCommerce Falas dhe Anëtarësi për WooCommerce Pro: Ofroni te shitorja juaj pajtime në plane anëtarësie. Me një sistem të vetëm mund të krijoni pajtime të shumta WooCommerce dhe plane anëtarësimi, si dhe të lejoni hyrje të kufizuar, vetëm anëtarëve me pagesë. Veç kësaj, mund të caktoni periudhë skadimi pajtimi anëtarësimi.

 • Wallet System for WooCommerce Free dhe Wallet System for WooCommerce Pro.
  Përputhja e Sistemit të Kuletave u lejon përdoruesve të paguajnë për shërbime dhe produkte të përsëritur përmes një kulete WooCommerce. Klientët mund të blejnë pajtime duke përdorur sasinë e Kuletës si një zbritje (jo si kanal pagesash). Edhe porosia për rinovim do të ketë zbritje bazuar në sasinë e kuletës.

 • Përputhje me WPML: Përputhja me WPML-në e “Pajtime për WooCommerce” lejon që përgjegjësi të krijojë tekst në gjuhë të ndryshme. Lejon pra përkthim të thjeshtë gjuhësh në shitoren tuaj.

 • Përputhje Me WooCommerce HPOS: “Pajtime për WooCommerce” është plotësisht e përputhshme me WooCommerce High Performance Order Storage (HPOS), e cila është një strukturë solide, e kollajtë për t’u kuptuar bazash të dhënash që përdor konceptin WooCommerce CRUD, duke e lejuar shitoren tuaj të depozitojë të dhëna në tabela të përshtatura porosish, për të trajtuar lehtësisht porosi në masë dhe të garantojë zhvillim të rrjedhshëm pune të shitores tuaj WooCommerce.

 • E përputhshme me Shumësajtësh dhe WordPress/WooCommerce më të rinj

ÇFARË VEÇORISH ME PAGESË TË “PAJTIMEVE PËR WOOCEMMERCE” OFRON

 • Krijoni një Porosi Pajtimi Dorazi dhe Caktojani Klientëve Tuaj (Veçori e Re)
 • Krijoni lloje të ndryshueshëm produktesh WooCommerce dhe formësoni më tepër shërbime pajtimi WooCommerce
 • Me shtojcën “Pajtime për WooCommerce”, përgjegjësi mund të aktivizojë çmime pajtimi për blerje vetëm një herë për produkte.
 • Përmirësoni ose reduktoni plane produktesh të ndryshueshëm.
 • Caktim date fillimi dhe date skadimi pajtimesh WooCommerce nga përdoruesi ose përgjegjësi.
 • Përputhja me shtojcën Product Bundles ju lejon të ofroni në shitoren tuaj paketa pajtimesh.
 • Riprovim i automatizuar për pagesa të dështuara dhe anulim i automatizuar pajtimesh WooCommerce
 • Krijoni lloje ekskluzive kuponësh pajtimi në WooCommerce, me Pajtime për WooCommerce
 • Aftësi për të trajtuar WooCommerce Subscriptions Proration
 • Ndalje planesh pajtimi përmes “Pajtime për WooCommerce” .
 • Email-e, njoftime dhe kujtues WooCommerce për çdo veprim të lidhur me pajtime.
 • Pagesa mujore përsëritëse produktesh të përditshme dhe mundësi pagese dorazi për pajtime WooCommerce
 • Mbulim API, për hollësi te aplikacioni për celular
 • Funksion eksportimi pajtimesh WooCommerce aktive
 • Mbulon krejt përputhshmërinë e përmendur më sipër tok me Ultimate Gift Cards for WooCommerce dhe Sistem Kuletash për WooCommerce Pro.
 • E përputhshme me kanale pagesash-Braintree for WooCommerce si kartë krediti WooCommerce Eway Payment Gateway, WooCommerce Authorize.Net Payment Gateway, Pagesa WooCommerce dhe Mollie Payment for WooCommerce(Mbulim për karta krediti dhe karta debiti)

PËRFITONI NGA VEÇORITË EKSKLUZIVE TË SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

Shtojca jonë “Pajtime për WordPress” është e përsosur për shndërrimin e shitores tuaj të zakonshme internetore në një shitore nga më të mirat për pajtime. Ju lejon të krijoni & shihtni produkte të thjeshtë dhe të ndryshueshëm pajtimi për të mira materiale & të shkarkueshme.

Vini re Pajtime për WooCommerce Pro

SHIHNI SE Ç’THONË URDU WITH ANNIE RRETH SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”:

Shtojca “Pajtime për WooCommerce Pro” është një zgjidhje e mahnitshme dhe kosto të përballueshme, kundrejt kufizimeve të WordPress-it lidhur me Pajtimet. E dua ekipin e asistencën që është përherë gati të zgjidhë problemet. Besoj fort se kjo do të jetë baza e përparimit të ardhshëm të Urdu With Annie. Shihni Shembull Pajtimesh

DOkUMENTIM I VERSIONIT ME PAGESË

ASISTENCË

Nëse ju duhet asistencë, ose keni pyetje, kini mirësinë të përdorni kanalin tonë të fjalosjes në internet këtu dhe zbuloni krejt llojet e Zgjerimeve WooCommerce për shitoren tuaj eTregti.

Përfitoni Zbritje të Mëdha për shtojcën Pajtime WooCommerce, gjatë uljes së çmimeve BFCM 2023 – Merrni Më Tepër Oferta

Nëse dokumentimi ynë nuk përmban zgjidhjen e problemit tuaj, mund të vizitoni Forumet e Bashkësisë ose Ta Parashtroni Çëshjten

Krijoni dhe Ripunoni shitoren tuaj eTregti me WooCommerce Services

Foto ekrani

 • Rregullime të Përgjithshme
 • Tabelë Pajtimesh
 • Rregullime mbi Pajtime
 • Produkte Pajtimesh
 • Faqja Kasa
 • Blini një Pajtim
 • Llogaria Ime
 • Hollësi Porosie Pajtimi
 • Metodë pagese
 • Kanal Pagesash PayPal
 • Vlerësim Kyçesh

Instalim

Instalim automatik

Instalimi automatik është mundësia më e lehtë, ngaqë WordPress-i merret vetë me shpërngulje kartelash dhe s’ju duhet të mbyllni shfletuesin tuaj. Që të bëni një instalim automatik të “Pajtimeve për Woocommerce”, hyni te pulti juaj WordPress, shkoni te menuja Shtojca dhe klikoni Shtoni të Re.

Te fusha e kërkimeve shtypni “Subscriptions For WooCommerce dhe klikoni mbi “Kërko për Shtojca”. Pasi të keni gjetur shtojcën tonë, mund të shihni hollësi rreth saj, fjala vjen, hedhjen e tanishme në qarkullim, vlerësime dhe përshkrim. Më e rëndësishmja, kuptohet, mund ta instaloni, thjesht duke klikuar mbi “Instaloje Tani”.

Instalim dorazi

Metoda e instalimit dorazi përfshin shkarkimin e Pajtimeve tona për WooCommerce dhe ngarkimin e tyre te shërbyesi juaj përmes aplikacionit tuaj të parapëlqyer FTP. WordPress-i përmban udhëzime se si të bëhet kjo, këtu.

Po përditësohet

Përditësime e vetvetishme duhet të funksionojnë paq; por, si gjithmonë, sigurohuni se kopjeruani sajtin tuaj, për çfarëdo rasti.

PBR

A mbulon shtojca “Pajtime për WooCommerce” pagesa ripërsëritëse për një produkt të llojit pajtim?

Po, përgjegjësit i duhet të formësojë kanale pagesash pajtimesh të përputhshëm me WooCommerce, të tillë si Stripe, PayPal, Mollie, Authorize.net & të tjerë, që të mbulojnë pagesa ripërsëritëse në sajtin tuaj.

Ç’lloj produktesh mund të përdorim me “Pajtime për WooCommerce”?

Me Pajtime WooCommerce mundeni mund të përdorni lloje produktesh të thjeshtë dhe të ndryshueshëm, duke i vënë shenjë një kutize.

A mundemi të shohim raportin e pajtimeve?

Po, mundeni të kontrolloni gjendjen e krejt pajtimeve të tij, bie fjala, pajtime aktive dhe jo aktive, data pasuese pagesash, emra produktesh, data skadimi pajtimesh dhe data rinovimi.

Është e mundur të anulohet pajtimi prej përgjegjësi & përdoruesi?

Po, shtojca e pajtimeve për WooCommerce e jep këtë funksion si për përgjegjësin, ashtu edhe për klientin.

A mundeni të shesim produkte pajtimesh dhe anëtarësimesh?

Meqë shtojca jonë për pajtime është e përputhshme me shtojcën “Anëtari për WooCommerce”, mundeni të krijoni pajtime për plane anëtërisimesh.

A mundemi t’u ofrojmë klientëve një provë falas për një pajtim?

Po, mundeni të furnizoni një veçori për t’u ofruar klientëve një provë falas. Për këtë, mundeni të caktoni maksimum ditësh prove, pas të cilave fillon pajtimi për atë produkt.

A mundemi të aplikojmë një tarifë fillestare regjistrimi (tjetër nga ajo për pajtimin te produkti)?

Po, shtojca “Pajtime WooCommerce” përmban një veçori me të cilën përgjegjësi mund të aplikojë një tarifë fillestare regjistrimi për produktin.

A ka ndonjë funksion email për plane të ndryshëm pajtimi?

Po, shtojca jonë Pajtime WooCommerce ka mundësi të ndryshme email për gjendje të ndryshme pajtimi, bie fjala
1. Anulohen plane pajtimi
2. Skadojnë plane pajtimi

Pse duhet të jesh i futur në llogari, për të blerë një pajtim?

Nëse po shihni këtë mesazh, kjo do të thotë se ende ju duhet të ujdisni disa rregullime bazë për WooCommerce-in. Për ta ndrequr këtë, kaloni te WooCommerce > Rregullime > Llogari & Privatësi dhe aktivioni “Lejoju përdoruesve të krijojnë një llogari, te hapi i përfundimit të blerjes. Kjo do të garantojë që krejt përdoruesit që blejnë pajtime të kenë një llogari, çka është e nevojshme në të ardhmen.

Nëse dështon një porosi, prova e automatizuar ndodh pas sa orësh apo ditësh?

Nëse porosia dështon, mund të aktivizoni veçorinë “Aktivizo Provë të Automatizuar Pajtimi, Kur Ka Përpjekje të Dështuara”. Prova tjetër do të bëhet pas 24 orësh.

Pyetja ime nuk duket këtu.

Hidhini një sy Bazës së Dijeve mbi “Pajtime për WooCommerce”

Shqyrtime

6 Dhjetor, 2023 1 përgjigje
I installed this plugin 3 months ago as I seen all the plugin functions on their website and had excelletn experience
6 Dhjetor, 2023
the plug in has a bug, subscriptions don’t get renewed properly, contacted support and I was moved around between chat, email and WhatsApp, went back and forth about a week, no one did anything to fix the issue, person in the email claimed it could be fixed over screenshare, then chat continued to ask for my personal log in to my site and gave me and update of the plug in and said i needed to test it, rather than selling a plug in that has been previously tested. I’ve used the pro plug in for just over a month and i’ve lost money with the subscriptions because of it
13 Nëntor, 2023
I paid for a customization on my site in September 2022; the team was accessible and friendly (I wanted their subscription plugin to work with a product customization plugin). I told them I had a small budget of $200. They offered for me to pay $350 and said they would refund $150 after seeing my business progress, confirming they wanted to establish a real long-term relationship with me. They indicated that the development would take 2-3 days. I trusted them completely, so I paid $350 plus $100 for the Pro version of the plugin.A year later, here's the situation: They never managed to get PayPal working properly. I have problems with orders every month because some subscription payments are not transmitted to Stripe. There are also errors when certain orders trigger failed payments. For a year, I exchanged dozens of emails with support for various issues, each time they repaired and manually relaunched the erroneous orders but never corrected the root of the problem because it's still unstable.Today, more than a year has passed, subscription errors are still present, and they now refuse to correct the problems. Why? Because the one-year support period has passed! So, despite being entirely responsible for the various issues on my site, they no longer act. I am thus losing money, losing customers because they have never been able to do their job correctly. Never!Moreover, while they treated me as an exceptional and important client (they even wanted to feature my site in their section dedicated to large clients), they never refunded the $150 despite my reminders and are now asking me to pay $75 to manually relaunch an order (which didn't work because of their fault, I remind you), without assuring me a new period of support afterwards.My testimony is primarily to alert future clients who want custom customization for their site; go elsewhere.Today, I am disappointed and especially disgusted by this company that has not done its job and has lied to a young startup.I want to clarify that I have absolutely all the emails in my possession to prove everything I say.
3 Nëntor, 2023 2 përgjigje
The last version (1.5.6) is buggy. Please consider releasing a new version. Bug detected: Neither users or admins cannot cancel the subscriptions made through Stripe.
13 Tetor, 2023 1 përgjigje
I really want to thank the guys from WP Swings! They not only provide great plugins to the community for free, but they are also providing amazing support to these free plugins! Thank you!
Lexojini krejt 70 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është përkthyer në 20 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

1.5.7 – Released on 16 November 2023

 • New: Latest WP( 6.4.1 ) and WC( 8.2.2 )
 • Fix: Subscription Cancel Issue

1.5.6 – Released on 02 November 2023

 • E re: Përputhje me versionet më të reja të WP-së (6.3.2) dhe WC-së (8.2.1)
 • E re: Përputhje me HPOS
 • E re: U shtua ndarje e re, për tabelë krahasimi Falas vs Pro

1.5.5 – Released on 03 October 2023

 • Përputhje me versionet më të reja të WP-së (6.3.1) dhe WC-së (8.1.1)
 • E re: U shtua banderolë promocionale
 • Zgjerim: Hollësi pajtimi te faqja shportë dhe faqja e përfundimit të blerjes.

1.5.4 – Released on 18 August 2023

 • E re: Përputhje me versionet më të reja të WP-së (6.3.0) dhe WC-së (8.0.2)
 • Zgjerim i informacioneve të rinovimit, te faqja e përfundimit të blerjes

1.5.3 – Released on 27 July 2023

 • E re: përditësim me versionet më të reja të WP-së (6.3.0) dhe WC-së (8.0.0)

1.5.2 – Released on 7 July 2023

1.5.1 – Released on 12 June 2023

 • E re: përditësim me versionet më të rinj WP(6.2.2) dhe WC(7.7.2)
 • E re: U shtua shënimi mbi funksionimin e WPS PayPal Payment, do të funksionojë vetëm në ShBA
 • E re: U pru rregullim për të aktivizuar PayPal standard

1.5.0 – Released on 08 May 2023

 • E re: Përputhje me versionet më të reja të WP-së (6.2) dhe WC-së (7.6.1)
 • BUG Fix: Enhancement of renewal information on the checkout page based on taxes.
 • BUG Fix: Stripe renewal issue to use payment intent API.

1.4.9 – Released on 13 April 2023

 • E re: përditësim me versionet më të rinj WordPress (6.2) dhe WooCommerce (7.5.1)
 • E re: Shtim ose aktivizim metode pagese Stripe Sepa Direct Debit Card për pajtimin.
 • Ndreqje të metash: Tatime të ndryshme, ose klasë ekstra, do të funksionojë me pajtimet dhe porosinë për rinovim të tyre

1.4.8 – Released on 17 February 2023

 • E re: Përputhshmëri me versionet më të reja të WP-së dhe WC-së
 • Ndreqje: Porosia e Rinovimit nuk shfaqet te faqe porosish në WooCommerce, kur ajo kërkohet me numër telefoni
 • Ndreqje – mesazhi njoftim PHP
 • Ndreqje: problemi përkthimi teksti
 • Enhancement: search with subscription ID subscription table

1.4.7 – Released on 22 December 2022

 • E re: përputhje me WooCommerce dhe WordPress më të ri
 • E re: përputhje me Shumësajtësh
 • E re: u shtua mesazh gabimi për mirëfilltësim me WPS Paypal te rregullimet për kanal pagesash
 • E re: u shtua mesazh gabimi për mirëfilltësim me WPS Paypal te faqja e përfundimit të blerjes
 • Ndreqje: problemi me formularë me shumë hapa

1.4.6 – Released on 11 November 2022

 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce-in më të ri
 • E re: Informacion rinovimi, te faqja e përfundimit të blerjes
 • Zgjerim: U shtua ngjyrë për gjendje pajtimesh
 • Ndreqje: ndreqje për WP Swings Paypal

1.4.5 – Released on 20 October 2022

 • Bug Fix: WPS-Paypal concern for live mode resolved
 • Bug Fix: Wrong Recurring total for tax concern resolved
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.4 – Released on 09 September 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.3 – Released on 02 September 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Rëndësishme
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.2 – Released on 21 July 2022

 • E re: ndreqje të mete për rimbursim porosie Rinovimi Pajtimi përmes metodës së vetë të pagesës
 • E re: Mbulim Pagesash Paypal WooCommerce
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.1 – Released on 13 May 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.0 – Released on 12 April 2022

 • E re: Disa ndryshime thelbësore në aspekte të ndryshme të shtojcës.
 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it
 • E re: U ndreq Problem Taksash Përfshirëse

1.3.1 – Released on 3 February 2022

 • E re: Ndryshim autori nga MakeWebBetter në WP Swings
 • E re: Shfaqje njoftimi për versionin aktual përr WP Swings.
 • E re: Ndreqje të metash të vockla
 • E re: E përputhshme me WP dhe WC më të reja

1.3.0 – Released on 07 January 2022

 • Ndreqje: Pengim i përdoruesve mysafirë të bëjnë një porosi, nëse bëhet fjalë për produkt pajtimi.
 • Ndreqje: Përputhshmërie me kanal pagesash WooEpay
 • Ndreqje: Përputhshmëri me versionet më të reja të WP-së dhe WC-së
 • Ndreqje: Të meta të tjera të vogla te shtojca

1.2.0 – Released on 30 November 2021

 • Ndreqje:të metash dhe problemesh të vockla.
 • E re: Përputhshmëri me Membership for WooCommerce.
 • E re: Përputhshmëri me “Shportë e Braktisur për WooCommerce”
 • E re: Mbajtje pezull e gjendjes së pajtimit, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë.

1.1.0 – Released on 1 October 2021

 • E re: Përputhshmëri me Wallet System for WooCommerce
 • E re: Përputhshmëri me WPML
 • E re: Mbulim për kanal pagesash përfundimi ekspres blerjesh me Paypal
 • E re: Formësim rregullimesh me shumë hapa.
 • E re: Shfaqje rinovimi

1.0.3 – Released on 31 August 2021

 • Ndreqje: problemi planifikuesi rinovimi porosie.
 • Ndreqje: problemi përkthimi vargjesh.
 • E re: përputhshmëri me WooCommerce 5.6-n

1.0.2 – Released on 05 August 2021

 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.8-n
 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.5-n

1.0.1 – Released on 20 July 2021

 • E re: U shtua për pajtime Kanal Standard Pagesash PayPal për WooCommerce.
 • E re: Shfaqje shpeshtie ripërsëritjeje te Tabela e Listës së pajtimeve.
 • E re: U shtua njoftim gabimi për blerje pajtimesh të shumëfishtë.
 • E re: U shtua video demonstrimi te ndarja përmbledhje.
 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce 5.4-n
 • Ndreqje: Problem përfundimi blerjeje nga mysafir, për produkte pajtimi

1.0.0 – Released on 9 April 2021

 • Versioni i parë