simple-popup-plugin

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 10 Korrik, 2024 dhe s’mund të shkarkohet më. Kjo mbyllje është e përkohshme, në pritje të një shqyrtimi të plotë.

Shqyrtime

3 Shtator, 2016
Finally, a plugin that does what it says it does. Works well with my non-standard WP theme. Get a simple message to all or select pages when I’m down for maintenance. Haven’t done any CSS with it but I’m sure that works well too judging by the design of the plugin.
3 Shtator, 2016
This is an excellent plugin. Allowing the use of an image instead of link text creates endless possibilities for buttons to launch pop-up windows. Visit my website at www.4power.com to see how I launch my welcome video using this plugin.
3 Shtator, 2016
Easy to modify and works fine! free version was enough for me.
Lexojini krejt 12 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Simple Popup Plugin” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues