Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

SEO Toolkit

Përshkrim

SEO Toolkit is a smart plugin that assists you to optimize your website for purposes of SEO easily.

 • XML Sitemap support
 • Image XML Sitemap
 • WooCommerce support
 • Generates META tags automatically
 • Avoid duplicate content
 • Canonical URLs
 • Protect RSS Feeds
 • SEO for Custom Post Types
 • SEO for Categories, Tags and Custom Taxonomies

Foto ekrani

Instalim

Minimum Requirements

 • WordPress 4.9 or greater
 • WooCommerce 3.6.0 or greater
 • PHP 5.6 or greater

Automatic installation

Automatic installation is the easiest option. Log in to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu, and click “Add New”.

In the search field type “SEO Toolkit”, then click “Search Plugins” Once you’ve found the plugin, you can install it by click “Install Now” and WordPress will take it from there.

Manual installation

The manual installation method involves downloading the plugin and uploading it to your web using a FTP application. The WordPress codex contains instructions on how to do this here.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“SEO Toolkit” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

v1.1.0

July 18, 2021

 • Adds an options to choose WordPress XML Sitemap or Plugin XML Sitemap
 • Adds a notification to select the permalink strucure
 • Code cleanup

1.0.1

September 20, 2019

 • Updates the validate and sanitize filters
 • Adds minified resources
 • Code cleanup

1.0.0

September 18, 2019

 • Initial release.