CAPTCHA Vërtet e Thjeshtë

Përshkrim

CAPTCHA Vërtet e Thjeshtë nuk funksionon më vete dhe është konceptuar për të punuar me shtojca të tjera. Fillimisht qe krijuar për Contact Form 7, por, mund ta përdorni me shtojcën tuaj.

Shënim: Ky produkt është “vërtet i thjeshtë”, siç e thotë emri i vet, pra, nuk është fuqimisht i sigurt. Nëse keni nevojë për siguri të përkryer, duhet të provoni zgjidhje të tjera.

Si funksionon?

CAPTCHA Vërtet e Thjeshtë nuk përdor “Sesione” PHP për të depozituar gjendje, ndryshe nga mjaft shtojca të tjera CAPTCHA në PHP, por i depoziton ato si kartela të përkohshme. Kjo ju lejon ta trupëzoni në WordPress pa çarë kryet për përplasje me elementë të tjerë.

Kur prodhoni një CAPTCHA, CAPTCHA Vërtet e Thjeshtë krijon për të dy kartela; njëra është një kartelë figurë e CAPTCHA-s, tjetra është një kartelë tekst që depoziton përgjigjen e saktë për CAPTCHA-n.

Dy kartelat kanë të njëjtën parashtesë (kutur) në emrat e tyre të kartelave, për shembull, “a7hk3ux8p.png” dhe “a7hk3ux8p.txt”. Në këtë rast, për shembull, kur përdoruesi përgjigjet me “K5GF” si një përgjigje për figurën “a7hk3ux8p.png”, CAPTCHA Vërtet e Thjeshtë përllogarit hashin e “K5GF” dhe e provon kundrejt hashit të depozituar te kartela“”a7hk3ux8p.txt”. Nëse këta të dy përputhen, përgjigja vlerësohet si e saktë.

Si të përdoret me shtojcën tuaj

Shënim: Më poshtë gjenden udhëzime për zhvillues shtojcash.

Së pari, krijoni një instancë të klasës ReallySimpleCaptcha:

$captcha_instance = new ReallySimpleCaptcha();

Mund t’i ndryshoni ndryshoret e instancës, nëse doni.

// Change the background color of CAPTCHA image to black
$captcha_instance->bg = array( 0, 0, 0 );

Nëse interesoheni për ndryshore të tjera, shihni really-simple-captcha.php.

Prodhoni një fjalë kuturu për CAPTCHA-n.

$word = $captcha_instance->generate_random_word();

Prodhoni një kartelë figurë dhe një kartelë përgjegjëse tekst te drejtoria e përkohshme.

$prefix = wp_rand();
$captcha_instance->generate_image( $prefix, $word );

Mandej, shfaqni figurën dhe merrni përgjigjen nga përdoruesi.

Kontrolloni saktësinë e përgjigjes.

$correct = $captcha_instance->check( $prefix, $the_answer_from_respondent );

Nëse $correct ka vlerën true, ecni më tej. Përndryshe, bllokoni atë që përgjigjet — ngaqë do të duket se s’është qenie njerëzore.

Dhe, e fundit, hiqni kartela të përkohshme figurash dhe tekst, ngaqë nuk përdoren më.

$captcha_instance->remove( $prefix );

Kaq.

Nëse doni të shihni një shembull të kësaj në funksionim, mund të provoni Contact Form 7.

Foto ekrani

  • screenshot-1.png

Instalim

Në shumicën e rasteve mund ta instaloni automatikisht që prej WordPress-it.

Por, nëse e instaloni dorazi këtë, ndiqni këto hapa:

  1. Ngarkojeni krejt dosjen really-simple-captcha te drejtoria /wp-content/plugins/.
  2. Aktivizojeni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’ te WordPress-i.

FIY: S’ka “panel kontrolli” për këtë shtojcë.

PBR

CAPTCHA s’funksionon; figura nuk shfaqet.

CAPTCHA Vërtet e Thjeshtë lyp të jenë të instaluara në shërbyesin tuaj bibliotekat GD dhe FreeType. Pyetni përgjegjësin e shërbyesit tuaj, nëse janë të instaluara apo jo.

Tjetër, bëjeni të shkrueshme dosjen e kartelave të përkohshme. Vendndodhja e dosjes së kartelave të përkohshme kontrollohet nga ndryshorja e instancës tmp_dir e klasës ReallySimpleCaptcha. Kini parasysh se parametri varet nga shtojca që e vë në punë. Për shembull, Contact Form 7 përdor wp-contents/uploads/wpcf7_captcha so dosje të përkohshme, por mund të përdoret dosje tjetër, në varësi të rregullimeve tuaja.

Nëse keni pyetje të mëtejshme, ju lutemi, parashtrojini te forumi i asistencës.

Shqyrtime

25 Tetor, 2023
Helo, very simple banner for cookies but there is a little bug. The banner Cookies are shown in Widgets page.
17 Dhjetor, 2021
Needed this for an installation with custom forms. I used the plugin developers instructions and was able to make a fully custom implementation based on server side validation within 30 minutes. No more spam bots misusing the forms. Thank you!
21 Janar, 2021
Worked great for me a a simple solution to annoying emails. looked good
Lexojini krejt 126 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“CAPTCHA Vërtet e Thjeshtë” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“CAPTCHA Vërtet e Thjeshtë” është përkthyer në 40 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “CAPTCHA Vërtet e Thjeshtë” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

2.3

  • Bumps up the minimum required WordPress version to 6.4.

2.2

  • Bumps up the minimum required WordPress version to 6.1.
  • Bumps up the minimum required PHP version to 7.4.
  • Replaces ReallySimpleCaptcha::normalize_path() with wp_normalize_path().
  • Updates Apache directives.