Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Premium Posts

Përshkrim

Want to add a special message or ad code to your most popular blog posts? This plugin enables you to do just that!

 1. Install and activate the plugin via WP-Admin > Plugins.
 2. Mark your top posts as “Premium” using a checkbox in the Post Editor.
 3. Go to WP-Admin > Settings > Reading and edit your premium post message.
 4. Choose to place your message above or below the post content, or place it manually using the <?php premium_posts(); ?> template tag inside The Loop.

This plugin also adds the conditional tag is_premium_post() for use in your theme template files. You can use it to test if a specific post is marked as premium by passing the post ID (or post object) as a parameter.

Example:

<?php if ( is_premium_post( $post_id ) ) { ?>

  <?php echo get_the_title( $post_id ); ?> is a premium post!

<?php } ?>

Foto ekrani

 • A Premium Post checkbox is added to the publish metabox in the post editor screen.
 • A Premium Post column is added to the post admin table.
 • A Premium Post checkbox is added to the Quick Edit menu on the post admin table.
 • Plugin options are added to WP-Admin > Settings > Reading.

Instalim

 1. Install and activate the plugin via WP-Admin > Plugins.
 2. Mark your top posts as “Premium” using a checkbox in the Post Editor.
 3. Go to WP-Admin > Settings > Reading and edit your premium post message.
 4. Choose to place your message above or below the post content, or place it manually using the <?php premium_posts(); ?> template tag inside The Loop.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Premium Posts” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Shënime ndryshimesh

2.3

 • Security update: Added data sanitization to plugin settings displayed in form fields on settings page.

2.2.2

 • Bug fix: resolved undefined index error in WP-Admin > Posts > Add New.

2.2.1

 • Bug fix: save_post() method was throwing an error in the QuickPress dashboard widget.
 • Renamed premium_post_message() method to the more semantic get_post_message().
 • Clarified some inline documentation.

2.2

 • Security update: Added settings field sanitization callback.

2.1

 • Added plugin settings to WP-Admin > Settings > Reading for easy management of premium & standard post messages.
 • Added premium_posts() template tag for manual placement of premium/standard post message.

2.0.1

 • Added term filter for Standard posts in Posts admin table.

2.0

 • Updated version uses a hidden taxonomy to mark posts as premium.
 • Added a column to the Posts admin table.
 • Added a checkbox to the Quick Edit menu.
 • Added term filter for premium posts in Posts admin table.
 • Cleaned up code by moving functions into a singleton class.
 • Added a .pot file for localization.

1.0

 • Initial release stored post IDs of premium posts as an array in the options table.