WordPress.org

Shqipëri

Drejtori Shtojcash

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Këmbyes Gjuhe Shumësajtësish

A simple, powerful and easy to use plugin that will help you to manage multilingual content in a multisite WordPress installation.

Një shtojcë e thjeshtë, e fuqishme dhe e lehtë për përdorim, që do të shtojë te një instalim shumësajtësh WordPress-i mbulim funksionimi shumëgjuhësh, domethënë, nënpërkatësi ose dosje të shumta (nëse keni nevojë të rregulloni sajte të shumtë nëpër përkatësi të shumta, do të donit të përdornit edhe shtojcën WordPress MU Domain Mapping - për sa kohë që përkatësitë strehohen të tëra në të njëjtin shërbyes.).

Multisite Language Switcher ju bën të mundur të administroni përkthime postimesh, faqesh, llojesh vetjake postimesh, kategori, etiketa dhe klasifikime vetjake.

Shtojca përdor ikona flamujsh nga FamFamFam. Faleminderit Mark James-it për punën e tij të shkëlqyer. Veç kësaj, do të doja të falënderoja Jürgen Mayer-in për krijimin e stemës së shtojcës.

Lyp: 3.6.1 ose më lart
E përputhshme me deri te: 4.6.2
Përditësuar së Fundi: 5 muaj më parë
Instalime Aktive: 8 000+

Vlerësime

4.9 nga 5 yje të mundshëm

Asistencë

2 nga 10 rrjedhat e asistencës në dy muajt e fundit janë shënuar si të zgjidhura.

Keni diçka për të thënë? Ju duhet ndihmë?

Përputhshmëri

+
=
Pa të dhëna të mjaftueshme

0 vetë thonë se funksionon.
0 vetë thonë se është e dëmtuar.

100,1,1 100,1,1 100,1,1
100,1,1
100,1,1
100,1,1 100,4,4 100,1,1
100,1,1
100,1,1 100,1,1
100,1,1 100,1,1 100,2,2 100,1,1 0,1,0 100,1,1 100,2,2 100,1,1 100,3,3 100,1,1 100,1,1 100,2,2 100,1,1 100,4,4 100,4,4
100,2,2 100,3,3
90,10,9
100,4,4 67,3,2
100,3,3
80,5,4 100,3,3 100,1,1
50,2,1
100,4,4
100,1,1 100,4,4
100,2,2
100,1,1
100,1,1
100,2,2
100,1,1
100,3,3
100,2,2
100,2,2 100,1,1
100,1,1 100,1,1 67,3,2 100,1,1
100,5,5
100,1,1 100,1,1
100,1,1 100,1,1 100,1,1 100,1,1 100,2,2
100,2,2
100,2,2
100,1,1
100,1,1
0,1,0
100,4,4
100,1,1
100,2,2 100,1,1 100,1,1
0,1,0 100,1,1 100,3,3
100,3,3
100,1,1
100,1,1
100,1,1