Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Plugin Name: Multi Editor Posts Control

Përshkrim

This plugin allow in a multi auhtor blog, to lock posts by editor permission level.

If a post is on pending, draft, future or publish status, and it’s written by an EDITOR user (Level > 7), the post can be edit only by the author that is the same editor, or by administrator.

If a post is on pending, draft or future status, and it’s written by an normal user (Level < 7), the post can be edit by any EDITOR user (Level > 7) or by administrator.

If a post is on publish status, it’s can be edited only by the same editor, by the same user (if capabilities allow it to edit published post) or by administrator. All others editor user will be locked in order to edit this post!

Then it’s Good for lock Editors capability in order to editing the posts previously published by another editor user.

I suggest this plugin for all Multi Auhtor Blog that use a editor/user revenue ads share like Author Advertising Pro plugin.

Instalim

Simply install (or upload) and Activate.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Plugin Name: Multi Editor Posts Control” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.5

Fixed security bug when edit posts page were displayed, if SP Authors Plugin was active.
Now the plugin function it’s OK, and only the correct editor(s) will be allowed in order to edit the posts.

1.4

Now support and 100% works with SP Authors plugin.
Allow Authors to specify into a Post, which others editor may edit/change that post!

1.3

Fixed a bug that did not allow an author to edit his ‘draft’ posts

1.2

Bug fixed for edit post permission

1.0

Initial version. Tested on WP 3.0.1
I think that it should be worked also in Multi site mode.