Statistika Matomo – Statistika Etike. Dallim i Fuqishëm Prirjesh.

Përshkrim

Jeni tashmë përdoruesi i “Matomo On-Premise” apo “Matomo Në Re”? Duhet të përdorni shtojcën Connect Matomo, në vend se këtë shtojcë.

Të reja në Matomo 5.0:

 • U përmirësua përputhshmëria me shtojca të tjera WordPress.
 • Ndreqje të rëndësishme sigurie.
 • Mjaft ndreqje të metash dhe përmirësime të tjera funksionimi.

Për tërë ju të zotët e sajteve WordPress që doni një mënyrë më të kollajtë për njohjen e prirjeve të klientëve, që të fuqizoni biznesin tuaj, tani mund të merrni zgjidhjen që përdorin profesionistët, falas!

Statistika Matomo është alternativa Nr. #1 e përdorur në vend të Google Analytics, e cila ofron një gamë të fuqishme veçorish, siguri dhe mbron privatësinë e përdoruesve tuaj. Kjo ju bën të mundur të njihni si të përmirësoni sajtin tuaj, të merrni vendimet e duhura për biznesin tuaj dhe të dilni në pah nga turma në një rrugë të parrezik dhe të besueshme.

Misioni i i Matomo-s është t’u rikthejë përdoruesve kontroll mbi të dhënat dhe pronësi të tyre. Duke strehuar statistikat web në shërbyesit tuaj, s’ka palë të treta që rrëmbejnë pronësinë, as shitje të të dhënave dhe askënd që sheh në to. Kjo do të thotë se kur instaloni Matomo-n pas pak klikimesh, jeni në kontroll të plotë të gjërave.

Gjithashtu është e lehtë për ju të dalloni prirje që prej Statistikave Matomo, me hartimin e ndërfaqes së tij për t’ju kursyer kohë dhe veçori që funksionojnë fill pas instalimit, të cilat lypin më pak formësim dorazi se sa Google Analytics.

Matomo-ja është i lirë, i sigurt dhe i hapët – platforma juaj etike për dallim prirjesh të përdoruesve.

Si i zgjidh problemet Statistika Matomo për WordPress:

 • Pronësi 100% e të dhënave, askush tjetër s’mund të shohë të dhënat tuaja
 • Krejt të dhënat depozitohen në WordPress-in tuaj dhe nuk dërgohen te ndonjë palë e tretë, apo vend tjetër
 • Super e kollajtë për t’u instaluar. S’ka nevojë të dini programim apo të keni dije teknike #nocode
 • Falas përgjithmonë për përdorim
 • Hartuar për t’ju kursyer kohë, si një zgjidhje që funksionon fill pas instalimit (përfshi funksionimin me mjaft shitore etregti)
 • Mbron privatësinë e përdoruesve tuaj
 • Përgjegjës GDPR
 • Pa kampionizim të dhënash
 • Mundësi për ta zgjeruar,përmes një tregu modulesh gjithnjë në rritje
 • Mbulon mbi 50 gjuhë
 • Vjen i pajisur me Përgjegjësin Matomo të Etiketave

Si përqendrohet Matomo te privatësia:

 • Mbrojtje e shkëlqyer privatësie përdoruesish
 • Plot veçori për anonimizim të dhënash dhe adresash IP
 • Kod i shkurtër WP për të trupëzuar në sajtin tuaj një veçori zgjedhjeje lënieje jashtë nga ndjekja
 • Veçori për eksportim dhe fshirje të dhënash për GDPR-në
 • Aftësi për të formësuar mbajtje të dhënash

Për ta përmbledhur, Matomo-ja ju lejon: të mësoni se cilët janë klientët tuaj dhe nevojat e tyre; të kuptoni se cila lëndë funksionon dhe se sa i angazhuar është publiku juaj; të identifikoni cilët kanale marketingu ju japin KTI më të lartë dhe të investoni me vetëbesim në kanale që janë produktivë për biznesin tuaj; si dhe të zbuloni bllokime dhe të ndreqni pika të mundimshme për vizitorë të ngatërruar, për të garantuar se do të bëhen klientë të kënaqur.

Ndër veçoritë përfshihen

 • Veçori etregtie (mbulon WooCommerce, Easy Digital Downloads dhe MemberPress, fill pas instalimit)
 • Ndjekje fushatash
 • Profile vizitorësh
 • Përgjegjës Etiketash
 • Pulte
 • Segmentim
 • Raporte aty për aty
 • Tranzicione
 • Ndjekje gabimesh JavaScript
 • Raporte / harta të thelluara gjeolokalizimi
 • Mjaft vizualizime të ndryshme
 • Evolucion rreshtash
 • Krahasime raportesh
 • Veçori eksportimi
 • Shihni ndryshimet më të forta brenda një periudhe të dhënë kohore
 • Mbulon API REST WP
 • Dhe qindra veçori të tjera
 • Jepuni kollaj kolegëve tuaj hyrje te raportet tuaj nëse / kur nevojitet
 • Përjashtoni kollaj nga ndjekja disa role, vizitorë dhe faqe
 • Mbulon WordPress Shumësajtësh. (Shënim: veçoria Përgjegjës Etiketash nuk funksionon nën Shumësajtësh.)
 • Importoni të dhëna të mëparshme nga Google Analytics, ose Statistika WP

Veçori me pagesë:

 • Harta Kulmimi Veprimtarie & Regjistrim Sesionesh
 • Statistika Formularësh
 • Statistika Mediash
 • Hinka
 • Veçori SEO – Radhitje sipas fjalëkyçesh
 • Përshtatje raportimesh
 • Grupe popullatash
 • Rrjedhë pune e përdoruesit

Parakushte dhe domosdoshmëri teknike:

Xhirimi i Statistikave Matomo në shërbyesin tuaj mund të përdorë burime të konsiderueshme. Sa herë që dikush viziton sajtin tuaj WordPress, shërbyesit tuaj do t’i duhet të shërbejë faqet tuaja WordPress atij përdoruesi, si dhe të ndjekë në Matomo udhëtimin e përdoruesit, duke sjellë një kërkesë shtesë për çdo parje faqesh.

Mbi 1 milionë sajte në më tepër se 190 vende e përdorin tashmë Matomo-n. Bëhuni pjesë edhe ju e revolucionit! Instaloni Matomo-n në sajtin tuaj WordPress, tërësisht falas dhe rifitoni kontrollin e plotë të të dhënave tuaja!

Burime palësh të treta që përdorim:

 • Pas aktivizimit të kësaj shtojce, do të shkarkojë një bazë të dhënash Gjeolokalizimi (DBIP-City.mmdb), nga DB IP në drejtorinë tuaj të ngarkimeve. Baza e të dhënave DB-IP jepet sipas kushteve të licencës Creative Commons Attribution 4.0 International License. Kjo bazë të dhënash është e nevojshme për të pikasur vendndodhjen e vizitorëve tuaj bazuar në IP-të e tyre.
 • Kur jepni një URL te widget-i i renditjes SEO, te Google, Alexa, Bing dhe të tjera shërbime SEO mund të dërgohet një kërkesë me URL-në e dhënë.

Falënderime

 • Krejt ekipit të Matomo-s dhe cilitdo që ka dhënë ndihmesë
 • André Bräkling-ut, i cili është autori i shtojcës Connect Matomo

Foto ekrani

 • Pult Matomo Që Mund të Përshtatet. Zgjidhni prej mjaft widget-esh dhe përimtoni skemën grafike.
 • Regjistër vizitash. Shihni çdo veprim që ndërmorën vizitorët tuaj.
 • Dallim prirjesh sjelljeje.
 • Dallim prirjesh për blerje.
 • Dallim prirjesh etregtie.
 • Formësoni kod ndjekjeje pa dije zhvilluesi.
 • Jepuni kollaj kolegëve tuaj hyrje te raportet tuaj Matomo.
 • Përcaktoni cilët dhe çfarë s’duhet ndjekur.
 • Mundësi për të anonimizuar të dhëna, që kështu të mos keni ndjekje të dhënash personale.
 • Fshini automatikisht të dhëna të vjetra që s’ju duhen më, për të qenë në përputhje me rregulla privatësie dhe për të liruar shërbyesin tuaj nga të dhëna që s’duhen.
 • Faqe përmbledhëse për të marrë një përmbledhje të shpejtë.

Blloqe

Kjo shtojcë furnizon 1 bllok.

 • Matomo opt out

Instalim

Domosdoshmëri Minimale

 • PHP 7.2 ose më i ri
 • Rekomandohet MySQL 5.5 ose më i ri
 • Rekomandohet 128MB kujtesë, ose më tepër

Instalim automatik

 • Bëni hyrjen te Pulti i WordPress-it tuaj
 • Kaloni te menuja “Shtojca”
 • Klikoni mbi “Shto të Re”
 • Kërkoni për “Matomo Analytics”
 • Klikoni mbi “Instaloje Tani” dhe mandej mbi “Aktivizoje”

Instalim dorazi

 • Shkarkim i shtojcës
 • Ngarkojeni te shërbyesi juaj duke përdorur një aplikacion FTP. Learn more

Pasi të instalohet

 • Kaloni te “Statistika Matomo” te Pulti i Përgjegjësit të WordPress-it.
 • Klikoni mbi “Aktivizo ndjekje”, te faqja “Fillojani”.
 • Kaq! Mund ta përshtatni më tej ndjekjen që nga faqja e rregullimeve.

PBR

Ka demonstrim të gatshëm?

Po, shihni demonstrimin internetor për Matomo, te demo.matomo.cloud

A kujdeset Matomo për privatësinë?

Siguria është përparësi sipërore e Matomo-s. Teksa zbulohen probleme potenciale, bëjmë vlerësimin e tyre, arnimin e programit për to dhe hedhjen në qarkullim të ndreqjeve sa më shpejt që mundemi. Kemi një program shpërblimesh për gjetje të metash sigurie, që shpërblen kërkues për gjetje problemesh sigurie dhe për njoftimin e tyre te ne.
Mësoni më tepër, ose shihni programin tonë te HackerOne.

Si mund të përfshihem?

Besojmë në çlirimin e Statistikave Web, duke dhënë një platformë të lirë për statistika të thjeshta dhe të thelluara. Matomo-ja u ndërtua nga dhjetëra vetë si ju,
dhe na duhet ndihma juaj për ta bërë më të mirë Matomo-n… Pse të mos merrni pjesë në një projekt të dobishëm që sot? Mësoni se si mund të jepni ndihmesë te Matomo-ja.

Si e garantoni cilësinë?

Si pjesë e garantimit të cilësisë për software-in e vet, projekti Matomo përdor një grup shterues, gjithnjë në rritje, prej mijërash njësish provash dhe qindra prova të automatizuara integrimesh, prova sistemi, prova JavaScript dhe prova fotosh ekrani UI, që xhirojnë në një shërbyes të pandërprerë integrimesh. Mësoni më tepër

A mund ta çaktivizoj Përgjegjësin e Etiketave?

Përgjegjësi i Etiketave mund të çaktivizohet duke vendosur define('MATOMO_ENABLE_TAG_MANAGER', false); te wp-config.php juaj.

Përgjegjësi i Etiketave aktualisht nuk funksionon nën mënyrën WP Shumësajtësh.

Si mbuloni instalime WP Shumësajtësh?

Që të mësoni më tepër, klikoni këtu

Cilat versione MySQL mbulohen?

Nën shumicën e versioneve të MySQL-së, Matomo-ja do të duhej të xhironte. Megjithatë, ne mbulojmë vetëm MySQL 5.5 dhe më të ri. Do të duhej të funksiononte gjithashtu me MariaDB dhe baza të tjera të dhënash të përputhshme me MySQL-në.

Cilët shfletues mbuloni?

 • Ndjekje: Mbulojmë gati krejt shfletuesit, madje edhe shfletues shumë të vjetër
 • Përgjegjës: UI e Matomo-s nuk mbulon IE9 ose më të vjetër.

Cilat janë hollësitë tuaja për kontakt?

Sajt: matomo.org
Rreth nesh: matomo.org/team/
Lidhuni me ne: matomo.org/contact/

A mund të importoj raporte prej shtojcës Statistika WP?

Po, mundeni të importoni të dhëna të mëparshme nga Statistika WP, kështu nuk humbni të dhëna, kur migroni te shtojca jonë.

Ku t’i gjej krejt PBR e gatshme të tjera?

Ju duhet të dini më tepër? Klikoni këtu që të shihni te sajti ynë krejt PBR tonat

Shqyrtime

27 Prill, 2024 1 përgjigje
Great thing! I tried this as an alternative to GA a while ago, and since then I’ve been using only this analytics for all my clients. 1. it’s open source, loads from your server and stores data in your database2. it loads faster than GA, and unlike GA isn’t locked by Firefox, Brave, and others (due to the first fact, that it’s loaded from your website)3. it has great UI and UXThe available reports in times better than the crappy GA reports, and built-in Woo tracking that works out-of-the-box is a very nice thing.I had a small thing to figure out, and contacted the support here, in the wp.org forum. The reply was instant. 5+ and highly recommend it to everybody!
4 Mars, 2024 2 përgjigje
An excellent free tool for tracking cookieless analytics, however not the most intuitive. My plugin collects links twice each time, plus appears to split the same user into different sessions, so not the most accurate. If you’re not a paid user, there’s no support other than a voluntary forum, where lots of answers go unreplied. To be honest that seems fair for a free tool, but it does mean parts of the plugin remain a mystery. That said, I’ve been able to set-up and track tags, just as with GA, by following the tutorials on the developer’s site. My WordPress dashboard has displayed Matomo diagnostics warnings since installation about charset and logs which I’ve never been able to fix, so getting a seamless experience may also depend on your hosting.
Lexojini krejt 151 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Statistika Matomo – Statistika Etike. Dallim i Fuqishëm Prirjesh.” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Statistika Matomo – Statistika Etike. Dallim i Fuqishëm Prirjesh.” është përkthyer në 12 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Statistika Matomo – Statistika Etike. Dallim i Fuqishëm Prirjesh.” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.