Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Latest Post

Përshkrim

This plugin allows you to have different styling for your newest post on WordPress. Features CSS classes right in the plugin options page, for easy customization.

This plugin was created by Blue Fountain Media, a website development and marketing company in New York City.

You can find more information regarding the Latest Post Plugin here: http://www.bluefountainmedia.com/blog/latest-post-plugin

Instalim

  1. Upload the entire folder to your /wp-content/plugins/ folder.
  2. Go to your plugins page and activate plugin.
  3. Go to Settings>Latest Post and choose your settings.
  4. Add anywhere outside the loop.
  5. Edit plugins/latestPost/style.css to style your latest post.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Latest Post” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues