Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Keyboard Save

Përshkrim

A simple WordPress plugin to extend save functionality to your keyboard outside of the general editor. This plugin lets you save your posts, pages, and custom post types in the most natural way: pressing Ctrl+S (or Cmd+S on Mac).

You can select the keyboard trigger that the action performs, by default it will save the draft or if you wish go to Settings > Writing and select the action you wish it to perform.

This plugin is actively maintained on GitHub. I welcome your pull requests, comments and suggestions for improvement.

Instalim

Installing the plugin is easy. Just follow these steps:

  1. From the dashboard of your site, navigate to Plugins –> Add New.
  2. Select the Upload option and hit \”Choose File.\”
  3. When the popup appears select the keyboard-save-x.x.zip file from your desktop. (The \’x.x\’ will change depending on the current version number).
  4. Follow the on-screen instructions and wait as the upload completes.
  5. When it\’s finished, activate the plugin via the prompt. A message will show confirming activation was successful.
  6. Then navigate to the notification edit screen you wish to add an attachment.

Shqyrtime

3 Shtator, 2016
😀 Thank you very much! It works perfect!
Lexojini krejt 2 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Keyboard Save” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0

  • Initial release.