Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Dynco Toolkit by Dynamic Consultants

Përshkrim

A Toolkit for WordPress websites developed by Dynamic Consultants that has a set of custom coding functions to help better define the content management system better for clients.

Some of the included features:

 • Add new role for ‘Manager’
 • Set author and copyrights meta tags
 • Remove ‘Generator’ tags
 • Prevent users from accessing file editor
 • Remove unwanted dashboard widgets/add custom widgets
 • Mapped domains 301 redirect
 • Shortcode helpers
 • Default search function extended to pages as well as posts

Instalim

Kjo ndarje përshkruan si të instalohet dhe të vihet në punë shtojca.

e.g.

 1. Upload dynco-wordpress-toolkit to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Aktivizojeni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’ te WordPress
 3. Activate individual functions via ‘Settings’->’Dynco Toolkit’

PBR

None yet

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Dynco Toolkit by Dynamic Consultants” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

2.0.2

*Release Date: December 05, 2016

*Removed the webmaster comments function as no longer relevant.

2.0.1

*Release Date: November 25, 2016

*Updated references to our new domain name (www.dynco.uk)

2.0.0

*Release Date: June 02, 2016

*Rebuilt the settings page

*Fixed an issue with the “Hide admin bar” option

*Tidied the coding and removed unwanted code

1.0.16

*Release Date: March 04, 2016

*Restrict admin comments to client.web

1.0.15

*Release Date: Feb 25, 2016

*Hide admin bar option

1.0.14

*Release Date: Feb 03, 2016

*Add username to admin comments

1.0.13

*Release Date: Jan 29, 2016

*Styling for Admin comments boxes

1.0.12

*Release Date: Jan 29, 2016

*Admin comments store on a central DB on dynco dev server

1.0.10

*Release Date: Jan 29, 2016

*suppress admin comments from get_comments() for non-admin/guest users

1.0.9

*Release Date: Jan 29, 2016

*corrections to for URL in admin comments

1.0.8

*Release Date: Jan 25, 2016

*Admin users comments panel

1.0.7

*Release Date: Jan 14, 2016

*Minor bug fixes

1.0.6

*Release Date: Jan 8, 2016

*Add an alert if site blocks search engines (Settings->Reading->Search Engine Visibility)

*Add option to prevent background core updates

*Add option to suppress update alerts from the Visual Composer plugin

1.0.5

*Release Date: May 15, 2015

*Split functions into separate files for readability

1.0.4

*Release Date: May 14, 2015

*Changed add_action priority for meta information function to avoid javascript clashes

1.0.3

Release Date: May 14, 2015

Changed searchable post types to checkboxes
Moved position of searchable post types in admin view to top

1.0.2

Release Date: May 06, 2015

Added SVG Support switch

1.0.0

 • Initial Release.