Shtyllë Diagnostikimi

Përshkrim

Shton një menu diagnostikimi te shtylla e përgjegjësit që tregon kërkesën, fshehtinën dhe të tjera të dhëna të dobishme diagnostikimi.

Nuk duhet t’u mungojë zhvilluesve!

Kur WP_DEBUG është i aktivizuar, ai ndjek gjithashtu Njoftime dhe Sinjalizime PHP, që kështu të gjenden lehtë.

Kur SAVEQUERIES është e aktivizuar, kërkesat mysql ndiqen dhe shfaqen.

To enable these options, add the following code to your wp-config.php file:

define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'SAVEQUERIES', true );

Shtoni një konsolë PHP/MySQL përmes shtojcës Debug Bar Console.

There are numerous other add-ons available to get more insight into, for instance, the registered Post Types, Shortcodes, WP Cron, Language file loading, Actions and Filters and so on. Just search the plugin directory for ‘Debug Bar’.

Instalim

Përdor instaluesin automatik.

Shqyrtime

22 Nëntor, 2023
A plugin without which I cannot imagine my work. It would definitely be much more difficult.
Lexojini krejt 65 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Shtyllë Diagnostikimi” është përkthyer në 16 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Shtyllë Diagnostikimi” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

1.1.6

  • 1.1.5 didn’t have the minified CSS rebuilt.

1.1.5

  • Update CSS to remove gradient and shadow styles
  • Use dashicons as action buttons instead of misaligned text.

1.1.4

  • Fix PHP8+ critical error if php_uname is disabled

1.1.3

  • Fix notices in HTTP Requests panel when a request is stopped/doesn’t finish.
  • Decode the SQL in the WP_Query panel.

1.1.2

Fix error checking in HTTP Requests panel.

1.1.1

Refactor the HTTP Requests panel:
– Remove jQuery usage
– Properly display response codes
– Better CSS to emphasize errors and long requests ( > 250ms )

1.1

Add a new panel for HTTP requests using the native WP methods.
AMP dev mode compatibility.
Change cache busters to use filemtime instead of hardcoded values.
Minor CSS updates, so themes don’t override the pre styles.

1.0.1

Update object cache panel CSS to be ready for new object-cache.php release with better stats()

1.0

Improved compatibility with the WordPress.com toolbar in Jetpack

0.9

Added panel navigation to toolbar.
Improved localization support.
Security fixes.

0.8.4

Updated to avoid incompatibilities with some extensions.

0.8.3

Updated to avoid PHP7 Deprecated notices.

0.8.2

Updated to handle a new deprecated message in WordPress 4.0.

0.8.1

Ndreqje e vogël sigurie.

0.8

WordPress 3.3 compatibility
UI refresh
Removed jQuery UI requirement
Full screen by default
New debug-bar query parameter to show on page load
Removed display cookies
JavaScript error tracking (disabled by default)

0.7

Made compatible with PHP < 5.2.0
CSS Tweaks
Load JavaScript in Footer
Fixed display issues for WP_Query debug on CPT archives pages
SQL/DB error tracking

0.6

Added maximize/restore button
Added cookie to keep track of debug bar state
Added post type information to WP_Query tab
Bug fix where bottom of page was obscured in the admin

0.5

New UI
Backend rewritten with a class for each panel
Many miscellaneous improvements

0.4.1

Përditësime përputhshmërie për degën trunk

0.4

Added DB Version information
Updated PHP Warning and Notice tracking so that multiple different errors on the same line are tracked
Compatibility updates for trunk

0.3

Added WordPress Query infomation
Added Request parsing information

0.2

Added PHP Notice / Warning tracking when WP_DEBUG enabled
Added deprecated function usage tracking

0.1

Hedhja Fillestare Në Qarkullim