Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Custom New User Notification

Përshkrim

This plugin allows you to customize the email sent on a new user registration.

Instalim

  1. Install Custom New User Notification either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server.

  2. Activate Custom New User Notification.

Shqyrtime

Lexojini krejt 2 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Custom New User Notification” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.1.2

  • Add user manually fixed

1.1.1

  • Reset Password url fixed

1.1.0

  • Email content type

1.0.0

  • Initial release