Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Comment Move

Përshkrim

Adds the ability to move comments between posts / pages to the comment edit page.

Simple no-fuzz plugin.. no extra pages / configuration screen, just an option added to your comment edit screen.

Usage

Just edit a comment and change it’s post / page id.

Foto ekrani

  • Left field is required, the right field is a quick select that fills out the left field when changed.
  • Same but for WP 2.7

Instalim

Just unzip into the plugins folder and activate.

PBR

None..

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Comment Move” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues