Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Avalicious!

Përshkrim

Avalicious! is a WordPress plugin that integrates LiveJournal, Dreamwidth, and Tumblr user avatars in WordPress comments. It is a functional re-write of Also LJ Avatar (itself a re-write of some even older plugins), with the following differences:

 • user avatars are downloaded via the cURL library, hopefully avoiding issues with hosts that disable remote URL includes
 • the regexps for extracting avatars have been improved
 • the user’s journal URL is extracted from a comment’s URL (not the name)
 • the user’s name is not re-written.

Version 1.3.3

 • Minor fixes. Should not have better compatibility with Dreamwidth icons.

Version 1.3.2

 • Should now work with both HTTP and HTTPS Tumblrs. Magic!

Version 1.3.1

 • Small regexp fixes.

Version 1.3

 • Added support for Tumblr icons.
 • Old icons are now cleaned up automatically every month.
 • Small bugfixes.

Credits

Avalicious! is based off the original Also LJ Avatar by Ravenwood and Irwin. No disrespect is intended towards the original authors; without their great work, this plugin wouldn’t have been possible (or at least would’ve taken a hell of a lot longer to write).

Instalim

 1. Upload the avalicious folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. If required, make the avalicious/danga-icons directory writable (though the plugin should work without it).
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Avalicious!” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues