Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Adobe Analytics for WordPress by RepEquity

Përshkrim

The Adobe Analytics for WordPress plugin by RepEquity allows users to easily configure custom analytics metrics. It reveals a settings form in the WordPress dashboard that allows users to set site-wide analytics and a per-post settings form for more granular customization.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Adobe Analytics for WordPress by RepEquity” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.6.8

 • Handles error when global custom variables are not set.

0.6.7

 • The ‘type’ replacement token now supports error pages and returns ‘errorPage’.

0.6.6

 • Added support for ‘breadcrumbs’ replacement token. The ‘breadcrumbs’ token uses simple page ancestry lookup.
 • Added support for ‘wpseo_breadcrumbs’ replacement token. The ‘wpseo_breadcrumbs’ token uses the wordpress_seo module advanced breadcrumbs module. Patch to wordpress_seo module is required for now and can be found here => https://gist.github.com/smiro2000/8240767 (git diff patch) or replace the file frontend/class-breadcrumbs.php with the one found here => https://github.com/smiro2000/wordpress-seo/blob/142853d528f99b0aa8b42b802a10c59dc8c14512/frontend/class-breadcrumbs.php

0.6.5

 • Added support for replacement tokens on the post/page level variables
 • Bugfixes and other small enhancements

0.6.4

 • Bugfix when page/post variables aren’t defined

0.6.4

 • Now only correctly looks for page and post specific variables on posts and page types

0.6.3

 • Fixed exception when no post specific values are set

0.6.2

 • Added wpml_lang token to return the current page language from wpml

0.6.1

 • Updates to Settings interface
  • Added “Instructions tab”
  • Filled Info and Credits tab with appropriate content

0.6

 • Enhancements
  • On-page and post custom variables now work correctly

0.5

 • Enhancements

  • Improved settings page with new tabbed navigation
  • Settings page form is now in divs and not a table
 • TODO

  • Finish integration of per-post and per-page custom variables
  • Make the custom variables form on the post/page form and the plugin settings form match
  • Strip out parts of the metaboxes library that we don’t need (i.e.. all of it except for the repeating field part)
  • Add more tokens
  • Clean up code that generates the analytics script into it’s own class with separate methods for each part of the script
  • Add script preview to settings page
  • Allow to reorder the script?
  • Make translatable
  • Make multisite compatible