WP Last Modified Info

Ultimate Last Modified Plugin for WordPress with Gutenberg Block Integration. It is possible to use…


Sayan Datta 30 000+ instalime aktive Testuar me 6.2.2 Përditësuar 3 muaj më parë

Cachebuster

Stop force refreshing or clearing your browsers cache by preventing caching of stale files.


Albert Peschar 1 000+ instalime aktive Testuar me 6.3.1 Përditësuar 2 muaj më parë

WordProof Timestamp

Timestamp your WordPress content on the blockchain for protection and trust. No blockchain knowledge required.


WordProof 500+ instalime aktive Testuar me 6.2.2 Përditësuar 3 muaj më parë

WP Last Modified

This plugins adds the last modified date, current revision and the publication date of your…


Dogan Ucar 300+ instalime aktive Testuar me 5.3.15 Përditësuar 4 vjet më parë

A Long Time Ago

Add "Posted x time ago" for human-readable post dates. If the post is fresher than…


Slawek Amielucha 20+ instalime aktive Testuar me 3.7.41 Përditësuar 10 vjet më parë

WP Blockchain

U vini vulë kohore në blockchain-in Bitcoin krejt postimeve, faqeve, përdoruesve dhe llojeve vetjake të…


Good Rebels Inc. 10+ instalime aktive Testuar me 4.9.23 Përditësuar 5 vjet më parë

Wordstamp

Timestamp your WordPress content on the blockchain for protection and trust. No blockchain knowledge required.


Trusti 10+ instalime aktive Testuar me 5.7.9 Përditësuar 2 vjet më parë

Bitcoin Blockheight

Bitcoin Blockheight is a straight-forward plugin that fetches the current Bitcoin Blockheight and adds it…


Thirteen Ventures Ltd. d/b/a Micro-Saas Empire Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 6.2.2 Përditësuar 5 muaj më parë