Teatër për WordPress

Administroni dhe publikoni veprimtari për teatrin, sallën e veprimtarive, kinemanë, klubin apo festivalin tuaj.


Jeroen Schmit 800+ instalime aktive Testuar me 5.6.4 Përditësuar 5 muaj më parë

Content Staging

Content Staging makes it easy to work with content in a private environment before deploying…


Joakim Stenberg 70+ instalime aktive Testuar me 4.2.30 Përditësuar 6 vjet më parë

Stage WP Plugin Manager

Gives you the option to determine which plugins must be automatically activated either on local,…


Andrés Villarreal Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 4.0.33 Përditësuar 7 vjet më parë