Simple Social Icons

Kjo shtojcë ju lejon të futni ikona rrjetesh shoqërore në çfarëdo fushe widget-sh.


StudioPress 200 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 1 muaj më parë

BuddyPress Global Search

BuddyPress Global Search allows for a global, unified search of all BuddyPress components, with a…


BuddyBoss 10 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 6 muaj më parë

The Social Links

The Social Links plugin adds a widget and shortcode to your WordPress website allowing you…


Leaps+Bounds 9 000+ instalime aktive Testuar me 4.8.7 Përditësuar 1 vit më parë

Social Profiles Widget

This plugin/widget allows you to insert icon links to your social profiles in any widgetized…


Nathan Rice 9 000+ instalime aktive Testuar me 4.8.7 Përditësuar 1 vit më parë

BuddyPress Edit Activity

BuddyPress Edit Activity allows your members to edit their activity posts on the front-end of…


BuddyBoss 4 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 11 muaj më parë

WP Symposium Pro plugin

This is the ultimate social network plugin for WordPress. You can create your own social…


Robert Dempsey 1 000+ instalime aktive Testuar me 5.0 Përditësuar 4 javë më parë

BuddyKit – Additional features for BuddyPress

BuddyKit adds several features like Live Notifications and Media Activities to your BuddyPress powered websites.


Dunhakdis, Joseph G. 1 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 6 muaj më parë

WooCommerce BuddyPress Integration

Shop solution for your BuddyPress community. Integrates a WooCommerce installation with a BuddyPress social network.


ThemeKraft 800+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 3 muaj më parë

Candy Social Widget

This plugin allows you to add colorful icons with links to your social profiles of…


WPExplorer 700+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 6 muaj më parë