Image Widget

Një widget i thjeshtë figurash, i cili përdor përgjegjësin e brendshëm të WordPress-it për media…


The Events Calendar 100 000+ instalime aktive Testuar me 6.2.4 Përditësuar 9 muaj më parë

Widget Logic

Widget Logic lets you control on which pages widgets appear using WP's conditional tags.


WPChef 100 000+ instalime aktive Testuar me 5.2.20 Përditësuar 5 vjet më parë

Ocean Custom Sidebar

Generates an unlimited number of sidebars and place them on any page you wish. Go…


OceanWP 30 000+ instalime aktive Testuar me 6.3.3 Përditësuar 6 muaj më parë

Widgets on Pages

The easiest and highest rated way to Add Widgets or Sidebars to Posts and Pages…


Todd Halfpenny 30 000+ instalime aktive Testuar me 6.2.4 Përditësuar 8 muaj më parë

SMK Sidebar Generator

This plugin generates as many sidebars as you need. Then allows you to place them…


Andrei Surdu 20 000+ instalime aktive Testuar me 6.4.3 Përditësuar 3 muaj më parë

Dynamic Widgets

Dynamic Widgets gives you full control on which pages a widget will display. It lets…


vivwebs 20 000+ instalime aktive Testuar me 6.4.3 Përditësuar 1 muaj më parë

NewStatPress

NewStatPress (Statpress plugin fork) is a real-time plugin to manage the visits' statistics about your…


Stefano Tognon and cHab (from Daniele Lippi works) 10 000+ instalime aktive Testuar me 6.0.7 Përditësuar 2 vjet më parë

Pojo Sidebars

Pojo Sidebars generates as many sidebars as you need. It then allows you to place…


Pojo Team 10 000+ instalime aktive Testuar me 6.3.3 Përditësuar 7 muaj më parë