Ndërrim Përdoruesi

Kalim i menjëhershëm nga njëra llogari përdoruesi në tjetrën nën WordPress.


John Blackbourn & contributors 100 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 1 muaj më parë

BuddyPress Global Search

BuddyPress Global Search allows for a global, unified search of all BuddyPress components, with a…


BuddyBoss 10 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 5 muaj më parë

Basic User Avatars

Adds an avatar upload field to user profiles inside the WordPress dashboard.


Jared Atchison 10 000+ instalime aktive Testuar me 4.2.21 Përditësuar 3 vjet më parë

BuddyPress Edit Activity

BuddyPress Edit Activity allows your members to edit their activity posts on the front-end of…


BuddyBoss 4 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 10 muaj më parë

BuddyForms Members

BuddyPress User Generated Content made easy. Let your Members submit, create, edit, delete posts from…


ThemeKraft 700+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 2 muaj më parë

Review Profile Links

Display the logos and links for 23 different profile services where users can leave feedback.


Scott Hendison 300+ instalime aktive Testuar me 4.8.7 Përditësuar 10 muaj më parë