Rollback Auto Update

A feature plugin now only for testing Rollback Auto Update, aka Rollback part 3. Manual…


WP Core Contributors 6 000+ instalime aktive Testuar me 6.5.2 Përditësuar 1 muaj më parë

Lazy Loading Feature Plugin

WordPress feature plugin for testing and experimenting with automatically adding the "loading" HTML attribute. Not…


The WordPress Team 600+ instalime aktive Testuar me 5.4.15 Përditësuar 4 vjet më parë

Shiny Updates

A smoother experience for managing plugins and themes.


the WordPress team 40+ instalime aktive Testuar me 4.6.28 Përditësuar 8 vjet më parë