Readme Validator

… ose hidhni këtu readme.txt tuaj: