Readme Validator

... ose hidhni këtu readme.txt tuaj: